Hjælp os med at skabe fremtiden

Vi behøver din hjælp for at skabe et bedre Evernote.

TILMED DIG BETAPROGRAMMET

Gode værktøjer starter med dine idéer.

Vil du bidrage til de nyeste Evernote-versioner ved at fortælle os din mening? Har du ikke noget imod lejlighedsvise fejl? Så deltag i vores betaprogram! Du får mulighed for at teste nye versioner af Evernote før de udgives, og på den måde kan du hjælpe med at afgøre hvad der virker og hvad der skal forbedres. Fortæl os om dig selv, og så kontakter vi dig når vi har en beta, der passer godt. Spørgsmål? Se vores Ofte stillede spørgsmål.

* Evernote Business-konti er ikke berettigede. Se Ofte stillede spørgsmål.

På hvilke enheder/platforme vil du være interesseret i betateste Evernote? Vælg alle der passer.

Hvordan bruger du typisk Evernote?

Hvor ofte bruger du Evernote?

TILLÆG TIL EVERNOTES SERVICEVILKÅR

TIDLIG TEST-PROGRAM

Dette tillæg til Evernotes servicevilkår ("tillæg") regulerer din adgang til og brug af en ikke-offentlig, ikke alment tilgængelig, tidlig prototypeversion af Evernote-tjenesten (samlet kaldet "prototypetjenesten"). Ændringerne indarbejdes under servicevilkårene mellem Evernote og dig, fra og med den dato du accepterer dette tillæg ("tillægsdato"). 

Du opfordres til at evaluere prototypetjenesten, der begynder på tillægsdatoen og enten slutter (a) den dato hvor Evernote lancerer en offentlig beta af prototypetjenesten, eller (b) når Evernote afslutter dette tillæg i overensstemmelse med afsnit 8 nedenfor ("evalueringsperioden").

Eventuelle vilkår i dette tillæg, der er skrevet med stort, har de heri angivne betydninger i Evernotes servicevilkår eller anden gældende aftale, der har relation til din brug af Evernote-tjenesten (almindeligvis benævnt "standardbetingelserne"). Standardbetingelserne gælder for prototypetjenesten, medmindre andet er aftalt. Hvis der er uoverensstemmelse(r) mellem tillægget og standardbetingelserne gælder tillægget kun for prototypetjenesten, og standardbetingelserne regulerer alle andre forhold. Dette tillæg gælder ikke for nogen anden tjeneste end prototypetjenesten.

For at få adgang til prototypetjenesten kræves det at du enten klikker på "Jeg accepterer", markerer et afkrydsningsfelt der angiver at du har læst og accepteret tillægget, eller på anden måde angiver, at du accepterer tillægget. Ved at acceptere tillægget accepterer du betingelserne der er beskrevet heri.

1. Licens. Evernote tildeler dig hermed en begrænset, ikke-eksklusiv licens, som ikke kan licenseres eller overføres, men som kan tilbagekaldes, for at få adgang til og anvende prototypetjenesten internt i evalueringsperioden. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i dette tillæg har du ikke ret til at få adgang til eller anvende prototypetjenesten.  Dette indebærer således at Evernote og dets licensgivere ejer samtlige rettigheder til såvel som navn på og interesse i prototypetjenesten. Evernote forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i dette tillæg.

2. Brug og ansvar.  Du anerkender, at du er ansvarlig for en hvilken som helst brug af og adgang til prototypetjenesten fra din konto.  Prototypetjenesten (herunder navn(e) på funktion(er) på prototypetjenesten) er fortrolige oplysninger, der tilhører Evernote, og der er tale om en eksperimentel forhåndsvisning, der muligvis ikke fungerer som forventet.

3. Handelshemmeligheder og fortrolighed. Du anerkender, at prototypetjenesten er fortrolig og tilhører Evernote, og at den indeholder handelshemmeligheder. Du accepterer hermed, at du ikke vil videregive oplysninger om prototypetjenesten (herunder, men ikke begrænset til, tjenestens eksistens, navn, design og ydeevne, resultaterne af eventuelle præstations-/benchmark-tests og eventuelle adgangskoder eller licensnøgler) til tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse fra Evernote. Du bekræfter ligeledes at du vil behandle alle oplysninger om prototypetjenesten, der leveres af Evernote, som værende fortrolige oplysninger, der er underlagt de generelle vilkår for privatlivets fred som beskrevet i standardbetingelserne.

4. Feedback. Feedback og andre oplysninger du giver, eller som hentes af Evernote i forbindelse med dette tillæg, kan blive brugt af Evernote til at forbedre eller optimere tjenesten, og Evernote har en ikke-eksklusiv, evig, uigenkaldelig, royaltyfri, verdensomspændende ret og licens til at bruge, modificere og på anden måde udnytte sådanne tilbagemeldinger og oplysninger uden begrænsning, forudsat at offentliggørelse af sådan feedback eller information, der måtte være knyttet til dig, kun skal ske i overensstemmelse mellem dig og Evernote.

5. Support og opdateringer.  Uanset hvad der kan modsige dette i standardbetingelserne:

a.    Evernote er ikke forpligtet til at yde support eller stille supporttjenester til rådighed for dig i forbindelse med prototypetjenesten. Evernote kan dog stille sådanne tjenester til rådighed for dig efter eget skøn.

b.    Evernote kan fra tid til anden lancere tilgængelige opdateringer, forbedringer og/eller ændringer til prototypetjenesten, og kan efter eget skøn overgive sådanne opdateringer til dig, men er ikke forpligtet hertil. Sådanne opdateringer, forbedringer og/eller ændringer til prototypetjenesten, der gives til dig fra Evernote, er underlagt samtlige vilkår i dette tillæg, herunder, men ikke begrænset til, begrænsningerne i din brug af prototypetjenesten og Evernotes garantifraskrivelse.

6. Ansvarsbegrænsning. EVERNOTE OG DETS LICENSGIVERE ER UNDER INGEN SOM HELST OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG OVERFOR DIG ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANDEN PART FOR SKADER AF ENHVER ART, DER KAN OPSTÅ I FORBINDELSE MED DETTE TILLÆG ELLER BRUG AF PROTOTYPETJENESTEN, UANSET OM DENNE/DISSE OPSTÅR SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE (HERUNDER FORSØMMELSE), KONTRAKTBRUD ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANDEN HANDLING, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF ELLER FEJLAGTIGHED I DATA, AFBRYDELSE I TJENESTEN, TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGTER, SAMT DIREKTE, INDIREKTE, UTILSIGTEDE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER AF EN HVILKEN SOM HELST SLAGS, UANSET OM EVERNOTE HAR KENDT TIL RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

7. Garanti. DU BEKRÆFTER OG ACCEPTERER AT PROTOTYPETJENESTEN ER I ET TIDLIGT STADIE AF UDVIKLINGSFASEN, SAMT AT DEN ER EKSPERIMENTEL, OG AT EVERNOTE PÅ INGEN MÅDE GARANTERER PROTOTYPETJENESTEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, PROTOTYPETJENESTENS YDEEVNE ELLER FUNKTIONER. EVERNOTE FRASIGER SIG HERMED SAMTLIGE GARANTIER FOR PROTOTYPETJENESTEN, INKLUSIVE OG UDEN BEGRÆNSNING, ALLE GARANTIER FOR EGNETHED FOR ET SPECIFIKT FORMÅL, SALGBARHED, IKKE-OVERTRÆDELSE ELLER ANDRE GARANTIER, SOM ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE.

PROTOTYPETJENESTEN LEVERES I EKSISTERENDE FORMAT DER UDELUKKENDE ER TIL EVALUERING OG AFPRØVNING, OG PÅ GRUND AF DEN EKSPERIMENTALE STATUS ANBEFALER VI, AT DU UNDGÅR AT SÆTTE DIN LID TIL PROTOTYPETJENESTEN ELLER DENNES YDEEVNE. DU ACCEPTERER AT BRUGE PROTOTYPETJENESTEN MED FORSIGTIGHED, SAMT AT TAGE FORBEHOLD FOR AT SIKRE INTEGRITET FOR DATA, HARDWARE OG SOFTWARE I SOFTWARENS OPERATIVSYSTEM. UANSET HVAD DER KAN MODSIGE DETTE I STANDARDBETINGELSERNE ACCEPTERER DU LIGELEDES AT EVERNOTE IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN SOM HELST SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIREKTE, INDIREKTE, UTILSIGTEDE, SÆRLIGE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER ELLER SKADER I FORBINDELSE MED TABT FORTJENESTE, INDTÆGTER, DATA ELLER BRUG, UANSET OM EVERNOTE HAR KENDT TIL RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

8. Gyldighedsperiode og opsigelse. Evernote har ret til efter eget skøn at opsige dette tillæg med øjeblikkelig effekt, med eller uden grund, via skriftlig meddelelse til dig.  Desuden ophører dette tillæg automatisk såfremt Evernotes servicevilkår mellem dig og Evernote opsiges. Afsnit 3 og 5-9 gælder fortsat, selv om dette tillæg ophører eller udløber.

9. Kommerciel tilgængelighed. Intet i dette tillæg kan gøre, at Evernote er forpligtet til at gøre prototypetjenesten kommercielt tilgængelig på en bestemt dato. Evernote afgiver ej heller sådanne garantier, uanset om de er udtrykkelige eller underforståede, vedrørende en kommercielt tilgængelig version. Intet i dette tillæg berettiger dig til at bruge en kommercielt lanceret version af prototypetjenesten eller en hvilken som helst del deraf, hvis og når det bliver tilgængeligt. Brug af et sådant kommercielt produkt er underlagt Evernotes servicevilkår eller andre vilkår og betingelser, som Evernote gør brug af i forbindelse med en sådan tjeneste.

[Slut på tillæg]

Den nye brugergrænseflade er fantastisk til at skrive og redigere noter. En meget bedre oplevelse end før. Dejligt! - Matt (Betatester)

Ofte stillede spørgsmål

Har du ikke en Evernote-konto?

Tilmeld dig nu for at gemme idéer uanset hvor du befinder dig samt for at administrere opgaver med lethed.

REGISTRER DIG GRATIS