Auta meitä muokkaamaan tulevaisuutta

Paremman Evernoten rakentaminen alkaa sinusta.

LIITY BETAOHJELMAAN

Loistavat työkalut saavat alkunsa sinun ideoistasi.

Haluatko vaikuttaa Evernoten uusimpaan versioon? Ethän välitä satunnaisista virheistä? Liity beetaohjelmaamme! Pääset testaamaan Evernoten uusia versioita ennen niiden julkaisemista ja siten auttamaan päättämään, mikä toimii ja mikä vaatii parantelua. Kerro meille itsestäsi, niin otamme sinuun yhteyttä, kun meillä on sinulle sopiva beeta. Onko sinulla kysyttävää?Lue UKK:t.

*Evernote Business -tilit eivät voi osallistua. Katso UUK:t.

Missä laitteissa / millä alustoilla haluaisit beetatestata Evernota? Valitse kaikki soveltuvat.

Miten käytät Evernotea tyypillisesti?

Miten usein käytät Evernotea?

LISÄYS EVERNOTEN PALVELUEHTOIHIN

ENNAKKOTESTAUSOHJELMA

Tämä lisäys Evernoten palveluehtoihin ("lisäys") koskee pääsyäsi ei-julkiseen, ei yleisesti saatavilla olevaan varhaiseen Evernote-palvelun prototyyppiin (yhdessä "prototyyppipalvelu") ja sen käyttöä ja täten muuttaa Evernoten ja sinun välisiä Evernoten palveluehtoja ja yhdistyy niihin siitä päivästä lähtien, kun hyväksyt tämän lisäyksen ("lisäyksen voimaantulopäivä").  

Sinua pyydetään arvioimaan prototyyppipalvelua lisäyksen voimaantulopäivästä alkaen ja päättyen seuraavista aikaisempaan: (a) päivä, joka Evernote lanseeraa julkisen beetan prototyyppipalvelusta, tai (b) päivä, jona Evernote irtisanoo tämän lisäyksen alla olevan kappaleen 8 mukaisesti (tätä ajanjaksoa kutsutaan "arviointiajaksi").

Tämän lisäyksen termeillä on tässä tekstissä tai Evernoten palveluehdoissa tai muussa Evernote-palvelun käyttöä koskevassa soveltuvassa sopimuksessa määritetty merkitys (yhdessä "vakioehdot"). Vakioehdot koskevat prototyyppipalvelua, paitsi jos toisin sovitaan. Jos lisäyksen ja vakioehtojen välillä on ristiriita, lisäystä sovelletaan ainoastaan prototyyppipalveluun ja vakioehdot kattavat kaikki muut asiat. Lisäys ei koske mitään muuta palvelua kuin prototyyppipalvelua.

Sinun on napsautettava HYVÄKSYN, valittava valintaruutu, jolla ilmoitat lukeneesi ja hyväksyneesi lisäyksen, tai muutoin ilmoitettava, että hyväksyt lisäyksen, jotta voit päästä käyttämään prototyyppipalvelua. Ilmoittamalla hyväksyväsi lisäyksen hyväksyt nämä ehdot.

1. Lisenssi. Evernote myöntää sinulle täten rajoitetun kestoisen, ei-eksklusiivisen, ei alilisensoitavan, ei siirrettävän, peruutettavan lisenssin käyttää prototyyppipalvelua sisäisesti arviointiajan sisällä. Paitsi kuten tässä lisäyksessä nimenomaan mainitaan, sinulla ei ole oikeutta käyttää prototyyppipalvelua.  Selkeyden vuoksi, Evernote ja sen lisenssin antajat omistavat kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja intressit prototyyppipalveluun. Evernote varaa kaikki oikeudet, joita sinulle ei nimenomaisesti myönnetä tässä lisäyksessä.

2. Käyttö ja vastuu.  Vahvistat, että olet vastuussa tililtäsi tapahtuvasta prototyyppipalvelun käytöstä.  Prototyyppipalvleu (mukaan lukien kaikki prototyyppipalvelun ominaisuuksien nimet) on Evernoten omistamaa luottamuksellista tietoa, ja se on kokeellinen ennakkojulkaisu, joka ei välttämättä toimi odotetulla tavalla.

3. Liikesalaisuudet ja luottamuksellisuus. Vahvistat, että prototyyppipalvelu on luottamuksellinen ja kuuluu Evernotelle ja sisältää liikesalaisuuksia. Suostut täten siihen, että et paljasta mitään prototyyppipalvelua koskevia tietoja (mukaan lukien mm. sen olemassaolon, nimen, rakenteen ja toiminnot, suorituskyky/vertailutestien tulokset ja kaikki valtuutuskoodit ja lisenssiavaimet) kolmansille osapuolille saamatta siihen ensin kirjallista lupaa Evernotelta. Käsittelet kaikkia Evernoten antamia prototyyppipalvelua koskevia tietoja Evernoten omistamina luottamuksellisina tietoina, jotka ovat vakioehtojen salassapitovelvollisuuksien alaisia.

4. Palaute. Evernote saa käyttää antamaasi palautetta ja muita tietoja tai tietoja, jotka Evernote on hankkinut tähän lisäykseen liittyen, parantaakseen tai tehostaakseen palveluaan, ja Evernotella on ei-eksklusiivinen, jatkuva, ei kumottava, palkkioton, maailmanlaajuinen oikeus ja lisenssi käyttää, muuttaa ja muutoin hyödyntää tällaista palautetta ja tällaisia tietoja rajoituksetta edellyttäen, että sinuun yhdistettävän tällaisen palautteen tai tällaisten tietojen julkaiseminen tapahtuu vain sinun ja Evernoten välisestä sopimuksesta.

5. Tuki ja päivitykset.  Riippumatta mistä tahansa tämän vastaisesta vakioehdoissa:

a.    Evernotella ei ole mitään velvollisuutta tukea prototyyppipalvelua tai tarjota tukipalveluja sinulle sitä koskien. Evernote voi kuitenkin tarjota tällaisia palveluita, jos se niin päättää.

b.    Evernote saattaa ajoittain toimittaa päivityksiä, parannuksia ja/tai muutoksia prototyyppipalveluun ja voi yksinomaan omasta päätöksestään tarjota sinulle tällaisia päivityksiä, mutta sillä ei ole velvollisuutta tehdä niin. Tällaisten prototyyppipalvelun päivitysten, parannusten ja/tai muutosten toimittaminen sinulle Evernoten toimesta tapahtuu kaikkien sopimusten ja tämän lisäyksen ehtojen mukaisesti, mukaan lukien mm. prototyyppipalvelun käyttöä koskevat rajoitukset ja Evernoten takuusta luopumislausekkeet.

6. Korvausvelvollisuuden rajoittaminen. RIIPPUMATTA MISTÄÄN TÄMÄN VASTAISESTA, EVERNOTE TAI SEN LISENSOIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA KORVAUSVELVOLLISIA SINULLE TAI MILLEKÄÄN MUULLE OSAPUOLELLE MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TÄSTÄ LISÄYKSESTÄ TAI PROTOTYYPPIPALVELUN KÄYTÖSTÄ, JOHTUI SE OIKEUDEN LOUKKAUKSESTA (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNNIT), SOPIMUKSEN RIKKOMISESTA TAI MISTÄÄN MUUSTA TOIMINNOSTA, MUKAAN LUKIEN MM. TIETOJEN MENETTÄMINEN TAI EPÄTÄSMÄLLISYYS, KÄYTÖN KESKEYTYMINEN, VOITTOJEN TAI TULOJEN MENETYS TAI KAIKKI SUORAT, VÄLILLISET, ERITYISET, SATUNNAISET TAI SEURAAMUKSELLISET VAHINGOT, SILLOINKIN, KUN EVERNOTELLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

7. Takuu. VAHVISTAT JA HYVÄKSYT, ETTÄ PROTOTYYPPIPALVELU ON VARHAISESSA KEHITYSVAIHEESSA JA KOKEELLINEN JA ETTÄ EVERNOTE EI MYÖNNÄ PROTOTYYPPIPALVELULLE MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN KOSKIEN SEN SUORITUSKYKYÄ TAI OMINAISUUKSIA. EVERNOTE KEILTÄÄ TÄTEN KAIKKI PROTOTYYPPIPALVELUA KOSKEVAT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MM. KAIKKI TAKUUT SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, MYYTÄVYYDESTÄ, LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA KAIKKI MUUT TAKUUT, NIIN SUORASANAISET KUIN VIHJATUT.

PROTOTYYPPIPALVELU TARJOTAAN SELLAISENAAN PELKÄSTÄÄN ARVIOINTI- JA TESTAUSTARKOITUKSISSA, JA TÄMÄN KOKEELLISEN LUONTEEN TAKIA SINUA KEHOTETAAN OLEMAAN LUOTTAMATTA PROTOTYYPPIPALVELUN OMINAISUUKSIIN TAI SUORITUSKYKYYN MISTÄÄN SYYSTÄ. SITOUDUT KÄYTTÄMÄÄN PROTOTYYPPIPALVELUA ASIANMUKAISELLA VAROVAISUUDELLA JA RYHTYMÄÄN KAIKKIIN VAROTOIMIIN TAATAKSESI TIETOJEN, LAITTEISTON JA OHJELMISTON EHEYDEN OHJELMISTON KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ. MISTÄÄN VASTAKKAISESTA VAKIOEHDOISSA MAINITUSTA RIIPPUMATTA, HYVÄKSYT LISÄKSI, ETTÄ EVERNOTEA EI VOI PITÄÄ KORVAUSVELVOLLISENA MISTÄÄN VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN MM. SUORAT, VÄLILLISET, SATUNNAISET, ERITYISET JA SEURAAMUKSELLISET VAHINGOT TAI VOITON, TULOJEN, TIETOJEN TAI KÄYTÖN MENETYS, JOTKA AIHEUTUVAT SINULLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE, LIITTYI SE SOPIMUKSEEN TAI OIKEUDEN LOUKKAUKSEEN, SILLOINKAAN KUN EVERNOTELLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

8. Voimassaoloaika ja irtisanominen. Evernotella on oikeus irtisanoa tämä lisäys yksinomaan omasta päätöksestään välittömästi ilman syytä lähettämällä sinulle kirjallinen ilmoitus.  Lisäksi, tämä lisäys irtisanotaan automaattisesti, jos sinun ja Evernoten väliset Evernoten palveluehdot irtisanotaan. Kappaleet 3 ja 5 - 9 pysyvät voimassa tämän lisäyksen irtisanomisen tai umpeutumisen jälkeenkin.

9. Kaupallinen saatavuus. Minkään tämän lisäyksen sisällön ei voida katsoa edellyttävän Evernotea tekemästä prototyyppipalvelua kaupallisesti saataville minään tiettynä päivänä, eikä Evernote esitä tai takaa millään tavalla, niin suorasanaisesti kuin vihjatusti, että tällainen versio olisi kaupallisesti saatavilla. Minkään tämän lisäyksen sisällön ei voida katsoa myöntävän sinulle oikeutta käyttää prototyyppipalvelun kaupallisesti julkaistua versiota tai mitään sen osaa, jos ja kun sellainen tulee saataville. Tällaisen kaupallisen tuotteen käyttö tapahtuu Evernoten palveluehtojen tai muiden vastaavien Evernoten tällaiselle palvelulle edellyttämien ehtojen alaisuudessa.

[Lisäyksen loppu]

Uusi käyttöliittymä sopii todella hyvin muistiinpanojen kirjoittamiseen ja muokkaamiseen. Se tarjoaa paljon aiempaa paremman kokemuksen. Loisto juttu! - Matt (Betatestaaja)

Usein kysytyt kysymykset

Eikö sinulla ole Evernote-tiliä?

Rekisteröidy heti tallentaaksesi ideoita missä vain ja hallitaksesi tehtäviä helposti.

REKISTERÖIDY ILMAISEKSI