Dasar Privasi

Tarikh Berkuat Kuasa: 21 Julai 2021 – Baharu >>

Untuk mendapatkan versi terdahulu Dasar Privasi kami, klik di sini

Sekiranya berlaku konflik, versi bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Kembali ke Pusat Privasi

Pengenalan

Evernote komited untuk melindungi privasi data anda. Dasar Privasi ini menerangkan tentang maklumat yang dikumpulkan, digunakan dan didedahkan oleh Evernote Corporation dan Syarikat Kumpulannya (bersama-sama, "Evernote" atau "kami") tentang anda semasa anda mengakses atau menggunakan tapak web dan aplikasi kami, yang kami rujuk secara kolektif sebagai Perkhidmatan Evernote (ditakrifkan dalam Glosari) kami), menghubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami, melibatkan diri dengan kami di media sosial, atau berinteraksi dengan kami.

Harap maklum bahawa, jika anda pengguna Akaun Individu, anda ialah Pemilik Akaun dan Pengguna Akhir akaun Perkhidmatan Evernote. Jika anda menggunakan Evernote Teams, Pemegang Akaun ialah Pelanggan yang telah mengikat kontrak dengan Evernote seperti yang ditakrifkan dalam Perjanjian Evernote Teams  kami dan Pengguna Akhir ialah individu yang akaun penggunanya dikaitkan dengan akaun Evernote Teams. Anda boleh mencari istilah yang ditakrifkan ini dan lain-lain yang digunakan dalam dasar ini dalam Glosari.

Sekiranya anda Pengguna Akhir akaun Evernote Teams, sila ambil perhatian bahawa Pemegang Akaun untuk akaun Evernote Teams anda (seperti majikan atau organisasi anda) mungkin telah menetapkan peraturan sendiri tentang akses, penggunaan, pendedahan atau pengekalan data Pengguna Akhir yang disimpan dalam akaun tersebut. Harap maklum juga bahawa walaupun Pentadbir akaun Evernote Teams mempunyai akses kepada akaun Pengguna Akhir yang dipautkan dengan akaun Evernote Teams tersebut, Pentadbir tidak boleh mengakses sebarang akaun lain yang tidak dipautkan dengan akaun Evernote Teams itu. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang cara akaun Perkhidmatan Evernote peribadi anda berfungsi dengan akaun Evernote Teams anda dengan melawat https://help.evernote.com/hc/articles/209005287.

Walaupun perubahan ketara jarang dilakukan, dasar ini mungkin dipinda kerana ciri baru, teknologi atau keperluan undang-undang timbul, jadi sila semak kembali dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda jika kami membuat perubahan yang ketara dan, jika diperlukan, mendapatkan persetujuan anda. 

Apakah maklumat yang dikumpulkan oleh Evernote? 

Evernote membolehkan anda memasukkan, memuat naik atau menyimpan dalam Perkhidmatan Evernote sebarang teks, imej dan data lain yang anda pilih—kami merujuk maklumat tersebut sebagai “Kandungan”. Kami juga mengumpulkan dan menerima jenis maklumat berikut:

 • Maklumat pelanggan Basic. Untuk membuka akaun anda dan memproses pembayaran, kami mengumpul serta menerima pengecam seperti alamat e-mel anda dan, bergantung pada cara anda membeli langganan Perkhidmatan Berbayar, alamat pengebilan dan lain-lain maklumat pembayaran anda.  
 • Data penggunaan. Kami mengumpulkan dan merekodkan data Internet atau maklumat rangkaian elektronik yang lain tentang cara anda dan orang lain mengakses serta menggunakan Evernote, contohnya, tindakan mencipta nota atau berkongsi nota. Data penggunaan boleh dikumpulkan melalui kuki dan teknologi yang serupa. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, termasuk cara menarik diri, lawati Halaman Maklumat Kuki kami. 
 • Maklumat lokasi. Kami mengumpul alamat IP yang anda gunakan untuk bersambung ke Perkhidmatan Evernote dan—jika anda memilih untuk berkongsinya — maklumat lokasi anda daripada peranti mudah alih. 
 • Maklumat peranti.Kami mengumpulkan maklumat tentang jumlah dan jenis peranti yang anda gunakan untuk menyambung kepada Perkhidmatan Evernote, serta maklumat tentang sistem pengendalian pada peranti tersebut (mis. IOS, Android, Windows). Sebagai contoh, semasa anda memasang, mengubah atau menggunakan aplikasi Evernote, kami mungkin mengumpulkan maklumat peribadi agar perkhidmatan kami berfungsi dengan baik, seperti pengecam perkakasan unik peranti anda (IMEI, nombor SIM, atau pengecam lain). Semasa anda memasang, mengubah atau menggunakan aplikasi Evernote, anda mungkin melihat permintaan izin atau amaran tentang kemampuan peranti yang berpotensi digunakan oleh aplikasi.

Kami juga boleh menghubungkan maklumat pelanggan anda dengan data yang kami terima daripada rakan kongsi kami dan pihak ketiga lain untuk membantu memahami keperluan anda dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada anda.  Contohnya, jika anda membuat atau log masuk ke akaun Evernote menggunakan kelayakan Google Apps anda melalui satu log masuk, kami akan mempunyai akses kepada maklumat tertentu seperti nama dan alamat e-mel anda yang dibenarkan dalam tetapan profil Google Apps anda.

Bagaimanakah Evernote menggunakan maklumat saya?

Kami mempunyai peraturan khusus untuk bagaimana dan kapan kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan dan terima. Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan dan terima untuk menyediakan, menyelenggarakan dan meningkatkan Perkhidmatan Evernote; untuk memberikan penyelesaian masalah dan sokongan pelanggan; untuk melindungi Perkhidmatan bagi semua pengguna kami; untuk menghubungi anda; dan mentadbir akaun Evernote Teams.

 • Menjalankan Perkhidmatan kami. Kami menggunakan beberapa teknologi untuk membantu anda memanfaatkan sepenuhnya Perkhidmatan Evernote. Sistem kami menganalisis data anda secara automatik untuk menggunakan kuasa Perkhidmatan Evernote dan terus meningkatkan Perkhidmatan bagi anda dengan cara yang tidak memerlukan sesiapa melihat Kandungan anda. Ini termasuk, sebagai contoh:
  • Memastikan anda mencari perkara yang anda cari apabila anda mencari akaun anda.
  • Menunjukkan kepada anda maklumat yang paling berkaitan dengan cara anda menggunakan atau mungkin menggunakan Perkhidmatan Evernote masa atau lokasi tertentu.
  • Mencadangkan tindakan untuk diambil oleh anda berdasarkan maklumat yang telah anda simpan.
  • Mencadangkan ciri atau produk Perkhidmatan Evernote kepada anda yang kami fikir akan membantu anda memanfaatkan sepenuhnya Perkhidmatan Evernote.
  • Untuk pengguna Evernote Teams, mengesyorkan orang untuk anda bekerjasama.
 • Mengekalkan Perkhidmatan kami. Untuk menyediakan penyelesaian masalah dan sokongan pelanggan, pasukan Sokongan Pelanggan kami mungkin perlu mengakses maklumat anda, misalnya alamat e-mel akaun anda dan maklumat tentang aplikasi Evernote yang anda gunakan, tertakluk pada perlindungan yang dijelaskan di bawah.  
 • Melindungi terhadap ancaman keselamatan, penyalahgunaan dan aktiviti haram. Sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk melindungi akaun anda dan fungsi Perkhidmatan Evernote, sistem kami boleh menganalisis e-mel yang anda hantar ke dan daripada akaun Evernote anda serta nota yang anda kongsi untuk mengesan spam, perisian hasad atau kebimbangan keselamatan yang lain. Sekiranya kami menentukan bahawa bahan tersebut merangkumi pelanggaran Syarat Perkhidmatan atau Garis Panduan Pengguna, kami boleh menyekat penghantaran atau membatalkan perkongsian bahan bermasalah, sama seperti penapis spam yang berfungsi untuk peti masuk e-mel anda.

  Ketahui lebih lanjuttentang langkah yang boleh anda ambil untuk melindungi akaun anda, seperti menggunakan kata laluan yang kukuh, pengesahan dua langkah dan penyulitan.
 • Berkomunikasi dengan anda. Selaras dengan pilihan komunikasi anda, kami kadangkala akan menghubungi anda untuk mengumumkan produk dan ciri baru yang kami bina untuk anda, berkongsi petua untuk menggunakan Evernote bagi menyelesaikan lebih banyak tugasan, membuat tawaran istimewa dan memberikan maklumat tentang cara Evernote berfungsi dengan produk serta perkhidmatan daripada rakan perniagaan kami.
 • Mematuhi Undang-Undang. Evernote juga menggunakan maklumat untuk memenuhi undang-undang atau peraturan dan mendedahkan maklumat sebagai tindak balas kepada proses perundangan atau permintaan kerajaan yang boleh dikuatkuasakan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lawati bahagian “Bagaimanakah Evernote bertindak balas kepada permintaan perundangan untuk maklumat saya?” dalam Dasar Privasi ini.

Adakah seseorang di Evernote pernah melihat Kandungan Saya?

Anda mempunyai kawalan ke atas siapa yang melihat Kandungan anda. Kami mengehadkan penggunaan Kandungan anda untuk memastikan tiada sesiapa di Evernote boleh melihatnya melainkan anda secara nyata memberikan keizinan kepada kami atau perlu mematuhi kewajipan undang-undang kami. Khususnya:

 • Untuk meningkatkan atau menambahbaik teknologi, kami mungkin meminta keizinan untuk menyemak sebahagian daripada Kandungan anda. Sebagai contoh, jika ciri baharu mencadangkan nota yang berkaitan dengan Kandungan anda, kami mungkin memberi anda peluang untuk memberikan maklum balas kepada kami tentang prestasi ciri serta contoh kandungan yang terlibat, supaya kami dapat memastikan ciri ini menyediakan cadangan yang disesuaikan dengan tepat. Akses sedemikian kepada Kandungan anda hanya dilakukan dengan keizinan nyata anda dan tertakluk pada peraturan sulit kerahsiaan dan kawalan akses data. Memilih untuk memberikan kami kebenaran adalah sukarela sepenuhnya.
 • Jika anda menghubungi pasukan Sokongan Pelanggan kami untuk membantu dengan bahagian Kandungan tertentu dalam akaun anda (contohnya, jika anda tidak dapat mencari nota yang anda percaya harus berada dalam akaun anda), kami boleh meminta izin sementara anda untuk melihat Kandungan anda . Keizinan ini tamat apabila isu diselesaikan.
 • Sekiranya kami menyedari kemungkinan pelanggaran Syarat Perkhidmatan atau Garis Panduan, kami mungkin menggantung atau menutup akaun anda sehingga bahan bermasalah dialih keluar. Di bawah keadaan sedemikian, kami hanya akan melihat Kandungan dalam akaun anda jika anda memberi kami persetujuan atau jika perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, termasuk untuk melindungi keselamatan anda atau mana-mana orang lain.

Untuk menguji dan meningkatkan tawaran produk kami bagi pengguna, kami menggunakan data agregat yang tidak mengandungi sebarang maklumat peribadi, tidak mengenal pasti mana-mana orang dan tidak boleh dikaitkan dengan mana-mana pengguna tertentu. Dasar ini tidak bertujuan untuk menggunakan data tanpa nama/tanpa pengenalpastian sedemikian.

Bagaimanakah Evernote berkongsi atau mendedahkan maklumat saya?

Evernote tidak menjual atau menyewa maklumat anda. Berikut ialah keadaan yang kami mungkin mendedahkan maklumat anda — dan hanya maklumat minimum yang diperlukan:

 • We share your information with service providers who process data on our behalf, such as credit card processors and customer management systems. For example, these service providers help us:
  • Mengendalikan, membangunkan dan meningkatkan ciri dan fungsi Perkhidmatan Evernote
  • Melengkapkan transaksi pembayaran anda
  • Memenuhi permintaan jualan dan sokongan anda
  • Berkomunikasi dengan anda seperti yang diterangkan di tempat lain dalam Dasar Privasi ini

Kami menghendaki penyedia ini bersetuju dengan keperluan perlindungan data yang ketat selaras dengan piawaian dasar privasi kami dan kewajipan kami di bawah undang-undang perlindungan data. Kami tidak berkongsi maklumat anda dengan mana-mana pihak ketiga bagi tujuan pengiklanan mereka.

 • Kandungan anda bersifat peribadi melainkan anda membuat keputusan untuk berkongsi. Anda boleh memilih untuk berkongsi menggunakan pautan umum atau melalui mana-mana ciri Perkhidmatan Evernote yang membolehkan anda berkongsi atau bekerjasama pada Kandungan (“Ciri Kerjasama”). Jika anda memilih untuk berkongsi, kami mungkin perlu mengambil langkah untuk memudahkan kerjasama anda.  
 • Sekiranya berlaku penggabungan, penjualan atau penyusunan semula kesemua atau sebahagian perniagaan kami, maklumat yang dilindungi oleh dasar ini boleh dipindahkan berkaitan dengan perjanjian itu.  
 • Seperti yang diterangkan di halaman Maklumat Kuki, kami berurusan dengan rangkaian pengiklanan pihak ketiga untuk menyiarkan iklan Evernote yang berkaitan dengan anda di Internet dan mengurus komunikasi kami dengan anda. Kami tidak menggunakan Kandungan anda untuk tujuan ini. Selain itu, kami boleh berkongsi dengan rakan kongsi atau penyedia perkhidmatan pengecam dicincang untuk menyiarkan kepada anda iklan Evernote yang berkaitan apabila anda melawat tapak web, aplikasi atau platform rakan kongsi serta penyedia. Sebagai contoh, kami mungkin mengambil bahagian dalam perkhidmatan Pemasaran Semula Google AdWords, Twitter Tailored Audience dan Facebook Custom Audience. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kawalan privasi yang ditawarkan dan diamalkan oleh Google, Twitter dan Facebook untuk perkhidmatan masing-masing, sila lawati di sini untuk Google, di sini bagi Twitter dan di sini untuk Facebook. Anda boleh menolak daripada memilih perkhidmatan penyasaran iklan dan penyasaran semula iklan tertentu dengan melawat halaman tarik diri Gabungan Pengiklanan Digital atau halaman tarik diri Inisiatif Pengiklanan Rangkaian.
 • Kami juga mungkin bertukar-tukar maklumat tentang anda dengan pihak ketiga apabila anda bersetuju atau mengarahkan perkongsian tersebut. Ini termasuk, sebagai contoh, jika anda menyambungkan akaun Evernote anda dengan aplikasi pihak ketiga di Pusat Apl kami.

Bagaimanakah Evernote bertindak balas terhadap permintaan undang-undang untuk maklumat saya?

Kami melindungi privasi akaun anda dengan penuh berhati-hati. Kami tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada penguat kuasa undang-undang atau pihak berkuasa kerajaan yang lain kecuali kami percaya ia diperlukan untuk mematuhi waran, perintah mahkamah, sepina atau permintaan kerajaan yang sah. Ini mungkin merangkumi membalas permintaan undang-undang daripada bidang kuasa di luar Amerika Syarikat yang kami mempunyai kepercayaan yang baik bahawa respons yang diperlukan oleh undang-undang dalam bidang kuasa itu, memberi kesan kepada pengguna dalam bidang kuasa itu dan selaras dengan piawaian proses yang wajar diakui di peringkat antarabangsa.

Kami secara ringkas mentafsirkan semua permintaan maklumat dan kami hanya mendedahkan Kandungan dalam akaun anda yang secara khusus responsif kepada waran kerajaan atau tempat anda telah memberikan persetujuan anda secara eksplisit. Selaras dengan halaman Maklumat untuk Pihak Berkuasa Penguatkuasaan Undang-undang, kami akan memberitahu anda jika kami percaya kami terpaksa mematuhi tuntutan undang-undang pihak ketiga untuk maklumat anda dan kami secara rutin menolak pesanan kerajaan untuk melambatkan notis pengguna bahawa kami lihat terlalu luas.

Di samping itu, dalam keadaan yang jarang berlaku, kami boleh berkongsi maklumat anda dengan sewajarnya untuk menyiasat atau mengambil tindakan berhubung aktiviti haram, penipuan yang disyaki, atau ancaman yang berpotensi terhadap orang, harta atau sistem di mana kami mengendalikan Perkhidmatan Evernote atau jika perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

Bagaimanakah saya hendak mengurus maklumat saya yang disimpan di Evernote?

Dalam kebanyakan kes, anda boleh mengurus maklumat anda dengan hanya log masuk ke akaun anda dan mengedit maklumat anda secara langsung dalam Perkhidmatan Evernote.

Sekiranya anda mahu, anda boleh menghubungi kami di privacy@evernote.com untuk meminta kami memberikan akses, pembetulan, kemas kini atau pemadaman maklumat peribadi anda. Penduduk wilayah tertentu mungkin mempunyai hak tambahan atau berbeza dalam maklumat peribadi anda. Lihat Halaman Maklumat Khusus Wilayah kami untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.

Berapa lamakah Evernote menyimpan maklumat saya?

Kami memudahkan anda mengakses Kandungan yang anda simpan di Evernote, sehingga anda membuat keputusan untuk memadamkannya.

Jika anda memadamkan Kandungan anda, kemudian disegerakkan, ia tidak lagi boleh diakses oleh anda atau orang lain yang boleh mengakses Perkhidmatan Evernote. Sistem sokongan Perkhidmatan Evernote boleh mengekalkan salinan sisa Kandungan anda yang dipadamkan sehingga satu tahun disebabkan sifat operasi sistem tersebut.

Evernote menyediakan anda ciri-ciri yang membolehkan anda berkomunikasi dan bekerjasama dengan pengguna lain. Memadamkan salinan komunikasi anda (seperti mesej) tidak akan memadamkan salinan yang ada dalam akaun orang yang anda berinteraksi.

Bagi pengguna yang tidak aktif untuk tempoh masa yang panjang, kami boleh menutup akaun anda untuk memenuhi kewajipan kami di bawah undang-undang yang berkenaan dan mengikut dasar pengekalan data kami. Jika itu berlaku, kami akan cuba memberitahu anda sebelum mengambil sebarang tindakan.

Apakah yang berlaku jika saya mahu berhenti menggunakan Evernote?

Seperti yang dinyatakan di atas, anda boleh memadam Kandungan anda pada bila-bila masa dan anda boleh berhenti menggunakan perkhidmatan Evernote pada bila-bila masa. Anda juga boleh mengeksport nota anda pada bila-bila masa, seperti yang dijelaskan di sini.

Apakah yang berlaku jika Evernote menutup akaun saya?

Jika Evernote menyahaktifkan akaun anda disebabkan pelanggaran Syarat Perkhidmatan, maka anda boleh menghubungi kami untuk meminta pemadaman Kandungan anda dan kami akan menilai permintaan tersebut atas dasar kes demi kes, berdasarkan kewajipan undang-undang kami.

Di manakah Evernote menyimpan maklumat saya?

Apabila anda menggunakan Perisian Evernote pada peranti pengkomputeran anda, seperti dengan menggunakan salah satu daripada aplikasi kami yang boleh dimuat turun, beberapa data anda akan disimpan secara setempat pada peranti itu.

Apabila anda menyegerakkan peranti pengkomputeran anda dengan Perkhidmatan Evernote, data tersebut akan direplikasi pada pelayan yang diselenggarakan di Amerika Syarikat. Ini bermakna jika anda menyimpan maklumat atau menghantar data ke tapak web Evernote atau Perisian Evernote dan menyegerakkan Perisian Evernote dengan Perkhidmatan Evernote, anda mengakui maklumat peribadi anda akan dihantar kepada, dihoskan dan diakses di Amerika Syarikat.

Undang-undang atau peraturan privasi data di negara asal anda mungkin berbeza daripada, atau lebih melindungi daripada, di Amerika Syarikat. Kami akan mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan maklumat peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini dan undang-undang yang berkenaan, di mana-mana sahaja ia diproses.

Maklumat lain

Adakah Evernote membenarkan kanak-kanak menggunakan Perkhidmatannya?

Perkhidmatan Evernote direka untuk orang dewasa; kami tidak berniat mengumpulkan maklumat peribadi daripada kanak-kanak berusia bawah 16 tahun. Sekiranya kami mendapati bahawa kami telah mengumpul atau menerima maklumat peribadi daripada kanak-kanak yang berusia bawah 16 tahun tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, kami akan memadamkan maklumat tersebut. Jika anda percaya bahawa kami mungkin memiliki sebarang maklumat daripada atau tentang kanak-kanak berusia bawah 16 tahun, sila hubungi kami di privacy@evernote.com.

Bagaimanakah Evernote bertindak balas terhadap isyarat Jangan Jejak?

Jangan Jejak ialah keutamaan privasi yang pengguna boleh tetapkan dalam pelayar web mereka. Apabila pengguna menghidupkan isyarat Jangan Jejak, pelayar menghantar mesej ke tapak web yang meminta mereka untuk tidak menjejak pengguna. Pada masa ini, Evernote tidak bertindak balas atau mengambil tindakan sebagai tindak balas kepada isyarat pelayar web "jangan jejak" atau mekanisme lain yang memberi pengguna keupayaan untuk menggunakan pilihan tentang pengumpulan maklumat peribadi tentang aktiviti dalam talian pengguna individu dari semasa ke semasa dan merentas tapak web pihak ketiga atau perkhidmatan dalam talian. Untuk maklumat tentang Jangan Jejak, lawati www.allaboutdnt.org.

Bagaimanakah saya hendak menghubungi Evernote?

Evernote menyambut baik maklum balas anda tentang Dasar Privasi ini. Sekiranya anda mempunyai soalan, komen atau kebimbangan tentang Dasar ini, sila hubungi kami melalui e-mel di privacy@evernote.com atau mel pos di:

EVERNOTE CORPORATION
2400 Broadway, Suite 210
Redwood City, California 94063 USA
Attention: Privacy Team

EVERNOTE GMBH
c/o Centralis Switzerland GmbH
Kanzleistrasse 18, 8004 Zurich, Switzerland
Attention: Privacy Team

EVERNOTE DO BRASIL SERVIÇOS DE APLICAÇÕES LTDA.
Avenida Paulista, no 2.300
Andar Pilotis
Edifício São Luís Gonzaga
CEP: 01310-300 São Paulo/SP
Brasil
Attention: Privacy Team