Privacybeleid

Ingangsdatum: 21 juli 2021 – Wat is er nieuw >>

Voor een eerdere versie van ons Privacybeleid, klik dan hier

In het geval van een conflict, bepaalt de Engelse versie.

Ga terug naar Privacy Center

Introductie

Evernote is toegewijd aan het beschermen van de privacy van jouw data. In dit Privacybeleid vind je welke gegevens de Evernote Corporation en de Groepsondernemingen (samen "Evernote", "wij" of "ons") verzamelen, gebruiken en bekendmaken over jou wanneer je de Evernote websites en apps gebruikt, waartoe gerefereerd wordt als de Evernote Service (zoals gedefinieerd in onze Begrippenlijst), contact hebt met ons klantenserviceteam, contact hebt met ons op social media of op een andere manier contact met ons hebt.

Indien je een Individuele Accountgebruiker bent, ben je de Accounthouder en Eindgebruiker van een Evernote Service account. Indien je gebruikmaakt van Evernote Teams, dan is de Accounthouder de Klant die een abonnement afgesloten heeft bij Evernote, zoals gedefinieerd in ons Evernote Business overeenkomst . De Eindgebruikers zijn de individuen wiens gebruikersaccounts gekoppeld zijn aan dat Evernote Teams account. Deze en andere gebruikte termen in dit beleidsstuk zijn te vinden in onze Begrippenlijst onderaan deze pagina.

Als je een Eindgebruiker bent van een Evernote Teams account, dan kan het zijn dat de Accounthouder van je Evernote Teams account (zoals je werkgever of bedrijf) eigen regels opgesteld heeft omtrent de toegang van Eindgebruikers, het gebruik van het account, publicatie of het bewaartermijn van opgeslagen data in het account. Een Beheerder van een Evernote Teams account heeft toegang tot het account van de Eindgebruiker dat gekoppeld is het Evernote Teams account. Een Beheerder heeft geen toegang tot andere accounts die geen onderdeel zijn van het Evernote Teams account. Je kan hier meer informatie vinden over hoe je individuele Evernote service account werkt met je Evernote Teams account.

Alhoewel significante wijzigen zelden voorkomen, wordt dit beleidsstuk gewijzigd indien er nieuwe functies, technologiën of juridische regels zich voordoen. Zorg dat je regelmatig het Privacybeleid leest. We maken er melding van als er een significante wijziging plaatsvindt en, indien nodig, zullen om je toestemming vragen. 

Welke gegevens worden door Evernote verzamelt? 

Evernote geeft je de mogelijkheid om gewenste teksten, afbeeldingen en andere data in de Evernote Evernote kan invoeren, uploaden of opslaan—die informatie wordt in dit document als "Content" aangeduid. We verzamelen en ontvangen de volgende informatietypes:

 • Algemene abonnee-informatie. Om je account te kunnen openen en betalingen te verwerken, verzamelen en ontvangen we identificatiemiddelen zoals je e-mailadres en, afhankelijk van je abonnement bij een Betaalde dienst, ook je factureringsadres en andere betaalgegevens.  
 • Gebruiksgegevens. We verzamelen en leggen Internetlogboeken en andere electronische netwerkgegevens vast over hoe jij en anderen Evernote benaderen en gebruiken. Bijvoorbeeld, de handeling van het aanmaken van een notitie of het delen van een notitie. Gebruiksgegevens kan verzameld woorden door middel van cookies of vergelijkbare technologieën. Je vindt meer informatie, inclusief hoe jij je hiervoor kan afmelden, op onze Cookie informatiepagina
 • Locatiegegevens. We verzamelen het IP adres dat door jou gebruikt wordt om bij de Evernote Service te komen, en — als je er voor kiest om dit te delen — je locatiegegevens van een mobiel apparaat. 
 • Apparaatgegevens. We verzamelen gegeven over het aantal en apparaattypen die je gebruikt voor de Evernote Service, evenals gegevens over het besturingssysteem van die apparaten (vb., iOS, Android, Windows). Bijvoorbeeld, als je een Evernote app installeert, aanpast of gebruikt, dan kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen zodat onze diensten goed functioneren. We kunnen gegevens verzamelen als de unieke hardware identifiers van je apparaat (IMEI, SIM nummer of andere identifiers). Wanneer je een Evernote app installeert, aanpast of gebruikt, krijg je wellicht machtiging aanvragen of meldingen met betrekking tot de apparaatmogelijkheden die de app mogelijk nodig heeft.

Het kan ook zijn dat we abonneegegevens koppelen aan data die we ontvangen hebben van onze partners en derde partijen om je behoeften beter te begrijpen en je beter te kunnen helpen. Bijvoorbeeld, als je door middel van je Google Apps toegangsgegevens een Evernote account aanmaakt of inlogt via Single Sign-On, dan beschikken we over bepaalde gegevens zoals je naam en e-mailadres, overeenkomstig aangegeven in je Google Apps profielinstellingen.

Op welke manier gebruikt Evernote mijn gegevens?

We hebben specifieke regels over hoe en wanneer we de informatie gebruiken die we verzamelen en ontvangen. We zijn er aan toegewijd om de privacy van je informatie te beschermen. We gebruiken de verzamelde en ontvangen gegevens om de Evernote Service te onderhouden, te handhaven en te verbeteren; om foutoplossingen en klantenservice te leveren; om de Evernote Service te beschermen voor al onze klanten; om contact met jou op te nemen; en om Evernote Teams accounts te beheren. 

 • Gebruiken van onze Diensten. We gebruiken een aantal technologieën zodat jij het meeste uit de Evernote Service kan halen. Onze systemen analyseren jouw data automatisch om functies van Evernote mogelijk te maken en om de Evernote Service doorlopend te verbeteren op een manier zodat niemand in jouw Content hoeft te kijken. Dit kan gaan om:
  • Dat jij vindt waar je naar op zoek bent wanneer je jouw account doorzoekt.
  • Dat jij de meest relevante informatie te zien krijgt over hoe je de Evernote Service op een bepaald moment of een locatie gebruikt of kan gebruiken.
  • Dat je suggesties te zien krijgt gebaseerd op de informatie die jij opgeslagen hebt.
  • Dat je Evernote Service functies of producten te zien krijgt waarvan wij denken dat die jou gaan helpen om het beste uit onze Evernote Service te halen.
  • Dat Evernote Teams gebruikers mensen te zien krijgen waar ze mee kunnen samenwerken.
 • Onderhouden van onze Diensten.  Dat ons de mogelijkheid geeft om probleemoplossingen en klantenservice te bieden. Onze klantenservice heeft soms toegang nodig tot jouw gegevens, zoals het e-mailadres van je account en informatie over de Evernote app die je gebruik, maar wel onderworpen aan de bescherming die hieronder beschreven wordt.  
 • Beveiliging tegen veiligheidsrisico's, misbruik en illegale activiteiten  In het kader van onze inspanningen om je account en de functionaliteit van de Evernote Service te beschermen, kan het zijn dat onze systemen de e-mails, die door en naar jouw Evernote account verzonden zijn, en de notities die jij deelt moeten analyseren om spam, malware of ander mogelijke veiligheidskwesties op te sporen. Als er vastgesteld wordt dat zulk materiaal onze Gebruiksvoorwaarden of Richtlijnen voor gebruikers overtreedt, dan kan het zijn dat we de levering blokkeren of het materiaal niet meer delen. Het werkt zoals een spamfilter voor de inbox van je e-mail.

  Meer informatieover stappen die je kan nemen om je account te beschermen, zoals sterke wachtwoorden, twee-staps verificatie en versleuteling.
 • Communicatie met jou.  In overeenstemming met je communicatievoorkeuren nemen we contact met je op om nieuwe producten en gebouwde functies aan te kondigen, delen we tips om meer gedaan te krijgen met Evernote, bieden we speciale aanbiedingen aan en geven we informatie over hoe Evernote samenwerkt met producten en diensten van onze zakelijke partners.
 • Naleving van de Wet. Evernote gebruikt ook informatie om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- of regelgeving, en het verstrekken van informatie in verband met juridische procedures of afdwingbare overheidsvragen, inclusief wetshandhaving. Ga voor meer informatie naar de pagina "Hoe Evernote omgaat met juridische verzoeken omtrent mijn gegevens?" of dit Privacybeleid.

Kijkt er ooit iemand van Evernote naar mijn Content?

Jij hebt controle over wie jouw Content kan inzien. We limiteren het gebruik van jouw Content zodat niemand van Evernote jouw Content kan zien, tenzij jij expliciet toestemming geeft of het nodig is in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. In het bijzonder:

 • Om ons te helpen de technologie te verfijnen of te verbeteren, kan het zijn dat je we om toestemming vragen om delen van je Content te evalueren. Bijvoorbeeld, als een nieuwe functie gerelateerde notities aanbeveelt die relevant zijn voor jouw Content, dan kan het zijn dat we je de mogelijkheid geven om ons van feedback te voorzien over hoe de functie functioneert samen met een voorbeeld van de Content. Hierdoor kunnen we er voor zorgen dat deze functie maatwerk levert. Dit soort toegang tot jouw Content gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming en is onderworpen aan stricte vertrouwelijkheids- en gegevenstoegangsregels. Het geven van deze toegang is geheel vrijwillig.
 • Als je contact opneemt met onze klantenservice voor een hulpvraag omtrent specifieke Content in jouw account (bijvoorbeeld, je kan een bepaalde notitie niet vinden die in jouw account aanwezig zou moeten zijn), dan kan het zijn dat we om tijdelijke toegang tot je Content vragen. Deze machtiging verloopt zodra het probleem opgelost is.
 • Indien we ons bewust worden van een mogelijke overtreding van onze Gebruiksvoorwaarden of Richtlijnen voor gebruikers, dan kan het zijn je account schorsen of sluiten totdat het materiaal dat voor problemen zorgt, opgeruimd is. Onder dat soort omstandigheden kijken we alleen naar de Content in je account als je ons toestemming geeft of als het overeenkomt met onze wettelijke verplichtingen, zoals het beschermen van jouw veiligheid of de veiligheid van iemand anders.

Om onze productaanbod aan onze gebruikers te verbeteren, gebruiken we verzamelde data dat geen persoonlijke gegevens bevat, waarmee we geen individuen kunnen identificeren en dat niet gelinkt is aan specifieke gebruikers. Dit beleid is niet specifiek van toepassing op geanonimiseerde data.

Hoe deelt of maakt Evernote mijn gegevens openbaar?

Evernote is geen bedrijf dat jouw gegevens verkoopt of verhuurt. Er zijn gevallen waarbij het kan zijn dat we jouw gegevens openbaar maken — en dan zo min mogelijk gegevens:

 • We share your information with service providers who process data on our behalf, such as credit card processors and customer management systems. For example, these service providers help us:
  • Het laten functioneren, ontwikkelen en verbeteren van de functies en functionaliteiten van de Evernote Service
  • Het afronden van betaaltransacties
  • Het nakomen van je verkoop- en supportaanvragen
  • Communiceren zoals op andere plekken in dit Privacybeleid beschreven wordt

We eisen van deze providers dat ze instemmen met strikte databeschermingseisen in overeenstemming met ons privacy beleid en onze verplichtingen inzake wetgeving gegevensbescherming. We delen je informatie niet met derde partijen voor hun eigen reclamedoeleinden.

 • Jouw Content blijft privé tenzij jij besluit om het te delen. Je kan er voor kiezen om openbare links te gebruiken of om ander functies van de Evernote Service gebruiken waardoor je Content deelt of samenwerkt ("Samenwerkingsfuncties"). Indien je er voor kiest om Content te delen, dan moeten we misschien stappen ondernemen om jouw samenwerking te faciliteren.  
 • In het geval van een fusie, verkoop of reorganisatie van alle onderdelen van ons bedrijf, de gegevens die onder dit beleid vallen kunnen met betrekking tot die deal overgedragen worden.  
 • Zoals beschreven op onze Cookie Informatiepagina hebben wij contractn met derde partij advertentienetwerken om relevante Evernote advertenties via het Internet met je te delen en onze communicatie met jou te beheren. We gebruiken jouw Content niet voor deze doeleinden. Het kan zijn dat we een gecodeerde identifier delen met onze partners of service providers om je relevante Evernote advertenties te laten zien wanneer je websites, apps of platforms bezoekt van partners en providers. Wij nemen bijvoorbeeld deel aan de Google Adwords Remarketing, Twitter Tailored Audience en Facebook Custom Audience services. Voor meer informatie over de privacy controls van GoogleTwitter en Facebook klik je op hun naam. Je kan je altijd afmelden voor bepaalde gerichte advertenties en retargeting services op de Digital Advertising Alliance afmeldpagina of de Netwerk Advertising Initiative afmeldpagina.
 • Het kan ook zijn dat we informatie over jou uitwisselen met derde partijen wanneer jij toestemming geeft of het delen initieert. Dit is ook van toepassing, bijvoorbeeld, wanneer je jouw Evernote account koppelt met een derde partij app in onze App Center.

Hoe gaat Evernote om met juridische aanvragen over mijn informatie?

We beschermen de privacy van je account met veel waakzaamheid. We onthullen je gegevens niet aan wetshandhavers of andere overheidsinstanties tenzij we geloven dat het vereist is dat we meewerken met de bevelen, gerechterlijke bevelen, dagvaardingen of andere wettelijke overheidsverzoeken. Dit omvat reageren op juridische verzoeken van rechtsstelsels buiten de Verenigde Staten waarbij duidelijk is dat de reactie wettelijk vereist is in dat rechtsstelsel, invloed heeft op gebruikers in dat rechtsstelsel en overeenkomt met de internationaal erkende richtlijnen van een eerlijk proces.

We interpreteren alle gegevensaanvragen restrictief en onthullen Content uit jouw account dat specifiek opgevraagd wordt in een bevel van de overheid of waartoe jij expliciet toestemming gegeven hebt. In overeenstemming met onze Informatie voor Rechtshandhavingsinstanties pagina melden we het bij jou als we verplicht worden met een juridische vordering van een derde partij om jouw informatie vrij te geven. Regelmatig proberen we overheidsorders tot kennisgeving van de gebruiker te vertragen, die door ons als te ruim gezien worden.

In zeldzame gevallen delen we je gegevens indien het nodig is voor het onderzoeken van of ondernemen van actie ten opzichte van illegale activiteiten, vermoede fraude of mogelijke bedreigingen tegen mensen, eigendommen of de systemen waarop we de Evernote Service beheren; of in verband met onze juridische verplichtingen.

Hoe kan ik mijn opgeslagen gegevens in Evernote beheren?

In de meeste gevallen kan jij je gegevens gemakkelijk beheren door in te loggen bij je account en je gegevens in de Evernote Service aan te passen.

Als je wil, kan je contact met ons opnemen via privacy@evernote.com om ons toegang te geven tot, het corrigeren, bijwerken of verwijderen van je persoonlijke informatie. Inwoners van bepaalde regio's hebben extra of andere rechten ten opzichte van je persoonlijke gegevens. Bekijk onze Regio-Specifieke Informatie pagina voor meer informatie. 

Hoe lang bewaart Evernote mijn gegevens?

We zorgen er voor dat de Content, die jij opslaat in Evernote, voor jou gemakkelijk toegankelijk te maken, tot het moment dat je besluit het te verwijderen.

Als je jouw Content verwijdert en daarna een synchronisatie uitvoert, dan is de Content voor jou of anderen met toegang tot de Evernote Service niet langer beschikbaar. De Evernote Service back-up systemen kunnen achtergebleven kopieën van jouw verwijdere Content bevatten, tot maximaal een jaar na dato (dit is de aard van de werking van die systemen).

Evernote levert de functies waardoor jij met andere gebruikers kan communiceren en met hen kan samenwerken. Door het verwijderen van deze vormen van communicatie (zoals berichten), worden de kopieën niet verwijderd uit de accounts van andere mensen met wie jij communiceerde.

Voor gebruikers die langere tijd inactief zijn, geldt dat we misschien je account sluiten om aan de vereisten van de wet te voldoen, en overeenkomst met ons gegevensbehoudsbeleid. Indien dit op jou van toepassing is, dan maken we daar eerst melding van voordat we actie ondernemen.

Wat gebeurt er wanneer ik besluit Evernote niet meer te gebruiken?

Zoals hierboven beschreven staat, kan je jouw Content op elk gegeven moment verwijderen en besluiten de Evernote Service niet meer te gebruiken. Je kan je notities op elk moment exporteren, zoals hier uitgelegd wordt.

Wat gebeurt er als Evernote mijn account sluit?

Als Evernote je account deactiveert als gevolg van het overtreden van onze Gebruiksvoorwaarden, dan kan je contact met ons opnemen om toestemming te vragen om je Content te verwijderen. We behandelen dat soort aanvragen per geval, overeenkomstig onze juridische vereisten.

Waar bewaart Evernote mijn gegevens?

Wanneer je de Evernote Software op een van je apparaten gebruikt, door een van onze downloadbare apps, dan wordt sommige data lokaal opgeslagen op dat apparaat.

Wanneer je apparaat met de Evernote Service synchroniseert, dan wordt de data gekopieerd naar servers in de Verenigde Staten. Dit betekent dat, als je informatie opslaat of data instuurt naar de Evernote website of via Evernote Software en de Evernote Software synchroniseert met de Evernote Service, dat je erkent dat je persoonlijke gegevens verstuurd worden, gehost en toegankelijk zijn in de Verenigde Staten.

Data privacywetten of regelgeving in je thuisland kunnen anders zijn, of bieden nog meer bescherming, dan die in de Verenigde Staten. We verzamelen, bewaren en gebruiken je persoonlijke gegevens overeenkomstig met dit Privacybeleid en de wet, waar het ook verwerkt wordt.

Andere Informatie

Staat Evernote toe dat kinderen van de Services gebruikmaken?

De Evernote Service is ontworpen voor volwassen. Daarom is onze intentie om geen persoonlijke gegevens van kinderen onder de 16 te verzamelen. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens van een kind onder de 16 verzameld en ontvangen hebben, zonder verificatie van ouderlijke toestemming, dan verwijderen we deze gegevens. Als je denkt dat wij informatie van of over een kind onder de 16 hebben, neem dan contact op met privacy@evernote.com.

Hoe gaat Evernote om met Do Not Track signalen?

Do Not Track is een privacy-instelling die gebruikers in hun browser kunnen instellen. Wanneer een gebruiker Do Not Track aanzet, dan stuurt de browser een bericht naar websites om de gebruiker niet te volgen. Op dit moment reageert Evernote niet of onderneemt Evernote geen actie met betrekking tot webbrowser 'do not track' signalen of andere mechanismes waardoor klanten de mogelijkheid hebben tot keuze betreffende het verzamelen van persoonlijke gegevens over de online activiteiten tijd en websites van derde partijen of online diensten van individuele klanten. Ga naar www.allaboutdnt.org voor meer informatie over Do Not Track.

Hoe neem ik contact op met Evernote?

Evernote verneemt graag je feedback over dit Privacybeleid. Als je vragen, commentaar of zorgen hebt over dit Beleid, neem dan contact op via privacy@evernote.com of stuur een brief naar:

EVERNOTE CORPORATION
2400 Broadway, Suite 210
Redwood City, California 94063 USA
Attention: Privacy Team

EVERNOTE GMBH
c/o Centralis Switzerland GmbH
Kanzleistrasse 18, 8004 Zurich, Switzerland
Attention: Privacy Team

EVERNOTE DO BRASIL SERVIÇOS DE APLICAÇÕES LTDA.
Avenida Paulista, no 2.300
Andar Pilotis
Edifício São Luís Gonzaga
CEP: 01310-300 São Paulo/SP
Brasil
Attention: Privacy Team