Informacje specyficzne dla danych regionów

Data wejścia w życie: 21 lipca 2021 r.

Informacje podane na tej stronie mogą odnosić się do Ciebie, jeśli jesteś mieszkańcem jednego z wyżej wymienionych regionów i uzupełniają informacje zawarte w naszej Polityce prywatności

Kalifornia

Europa/RODO

Brazylia

Dodatkowe informacje

W przypadku konfliktu obowiązuje wersja w języku angielskim.