Sprawozdanie z przejrzystości za rok 2021

Zaktualizowano 1 listopada 2022 r.

Firma Evernote zawsze z otwartością mówi o tym, jak chronimy dane naszych użytkowników. Chcemy także pomóc naszym użytkownikom lepiej zrozumieć, w jaki sposób reagujemy na wnioski stron trzecich o udostępnienie informacji o kontach.

W niniejszym Sprawozdaniu z przejrzystości wyszczególniono - w zakresie, w jakim jest to prawnie dozwolone - liczbę i rodzaj wniosków o udostępnienie informacji o użytkownikach, które otrzymaliśmy w 2021 roku. W przypadku wniosków o charakterze karnym i cywilnoprawnym podajemy również liczbę wniosków, na które odpowiedzieliśmy, ujawniając dane użytkownika. Nie możemy zapewnić takiej przejrzystości w przypadku wniosków dotyczących bezpieczeństwa narodowego, ale jesteśmy w stanie przedstawić w przedziałach czasowych liczbę użytkowników wytypowanych w procesach dotyczących bezpieczeństwa narodowego, które otrzymaliśmy.

Criminal and Civil
Demands for Data
Number
Received
Responded
with Data
Criminal requests from US governmental agencies1 8 6
Criminal requests from foreign government agencies 3 0
Other third-party legal requests for user information 1 1

Number of NSL and FISA
process received
Number of customer
selectors targeted under
NSL and FISA process received
US government national security requests2 0-250 0-250

Jak opisano na naszej stronie z informacjami dla władz, wymagamy, aby wnioski o udostępnienie informacji o użytkownikach, zanim będą rozpatrzone spełniały określone kryteria.

Dokładnie analizujemy każdy otrzymywany wniosek o udostępnienie informacji o użytkowniku i reagujemy na nie w możliwie najwęższym zakresie przewidzianym prawem oraz zgodnie z naszymi Warunkami Świadczenia Usługi i Polityką Prywatności. Często, włączając w to żądania dotyczące bezpieczeństwa narodowego, nie udostępniamy wszystkich informacji wymaganych w procesie prawnym. Wymagamy również przedstawienia nakazu przeszukania przed rozważeniem ujawnienia zawartości konta Evernote w odpowiedzi na wniosek w sprawie karnej złożony przez rządową agencję Stanów Zjednoczonych. Nie udostępniamy też zawartości kont użytkowników zagranicznym agencjom rządowym, chyba że mamy na to zgodę użytkownika, zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.

Ponadto stosujemy politykę informowania użytkownika o otrzymaniu przez nas prawnego wniosku o informacje związane z jego kontem Evernote, z wyjątkiem bardzo nielicznych sytuacji, jak wyjaśniono na naszej stronie z informacjami dla władz.

Popieramy wysiłki zmierzające do zmiany praktyk i przepisów regulujących rządową inwigilację osób i dostęp do informacji na ich temat.

Sprawozdanie z przejrzystości za 2013 r.

Sprawozdanie z przejrzystości za 2014 r.

Sprawozdanie z przejrzystości za 2015 r.

Sprawozdanie z przejrzystości za 2016 r.

Sprawozdanie z przejrzystości za 2017 r.

Sprawozdanie z przejrzystości za 2018 r.

Sprawozdanie z przejrzystości za 2019 r.

Sprawozdanie z przejrzystości za rok 2020


1Dotyczy to zarówno agencji federalnych, takich jak Federalne Biuro Śledcze, jak i stanowych czy lokalnych organów ścigania.

2Obecnie rząd USA nie zezwala nam na ujawnianie dokładnej liczby otrzymanych wniosków związanych z bezpieczeństwem narodowym, ani na rozróżnianie liczby otrzymanych Listów Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Letters, NSL) od innych rodzajów wniosków o informacje związane z bezpieczeństwem narodowym (takich jak nakazy przeszukania zgodnie z Ustawą o Nadzorze nad Wywiadem Zagranicznym (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA)), chyba że robimy to w grupach po 1000 wniosków. Uważamy, że to ograniczenie zmniejsza przejrzystość i jest szczególnie krzywdzące dla firm takich jak nasza, które nie otrzymują żadnych lub otrzymują bardzo niewiele wniosków o udzielenie informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Jeśli chcemy przedstawiać raporty w mniejszych zakresach, musimy pogrupować wszystkie rodzaje wniosków dotyczących bezpieczeństwa narodowego w przedziale od 0 do 250, tak jak zrobiliśmy to powyżej. Zdecydowanie popieramy większą przejrzystość w zakresie wniosków dotyczących bezpieczeństwa narodowego.

W przypadku wystąpienia sprzeczności obowiązuje wersja w języku angielskim.