Personuppgiftspolicy

Med effekt från och med 21 juli 2021 – Nyheter >>

Klicka här för en tidigare version av vår personuppgiftspolicy. 

I händelse av tvist ska den engelska versionen ha företräde.

Återgå till sekretesscentrat

Introduktion

Evernote strävar efter att skydda integriteten hos dina uppgifter. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information Evernote Corporation och dess dotterbolag (kallas gemensamt ”Evernote”, ”vi” eller ”oss”) samlar in, använder och avslöjar om dig när du går in på eller använder våra webbplatser och appar som kollektivt kallas för Evernote-tjänsten (definieras i vår ordlista), kontaktar vårt kundtjänstteam, interagerar med oss på sociala medier eller på annat sätt.

Observera att om du är individuell kontoanvändare är du både kontoinnehavare och slutanvändare på ett Evernote-konto. Om du använder Evernote Teams är kontoinnehavaren kunden som har ett avtal med Evernote enligt definitionen i vårt Evernote Teams-avtal och slutanvändarna är de personer vars användarkonton är kopplade till Evernote Teams-kontot. Du kan hitta dessa och andra definierade termer som används i denna policy i vår ordlista.

Om du är slutanvändare på ett Evernote Teams-konto, bör du observera att kontoinnehavaren av Evernote Teams-kontot (till exempel din arbetsgivare eller organisation) kan ha egna regler om åtkomst, användning, offentliggörande och lagring av data på kontot. Observera också att en administratör av ett Evernote Teams-konto har tillgång till de slutanvändarkonton som är kopplade till Evernote Teams-kontot, men administratören kan inte få tillgång till konton som inte är kopplade till Evernote Teams-kontot. Du kan hitta mer information om hur ditt personliga Evernote-konto fungerar med ditt Evernote Teams-konto genom att läsa https://help.evernote.com/hc/articles/209005287.

Även om betydande förändringar är sällsynta, kan denna policy ändras eftersom nya funktioner, ny teknik eller nya juridiska krav tillkommer, därför bör du komma tillbaka hit regelbundet. Vi meddelar dig om vi gör en betydande förändring och ber om ditt godkännande vid behov. 

Vilken information samlar Evernote in? 

Med Evernote kan du mata in, ladda upp eller lagra text, bilder och andra data som du själv väljer i Evernote-tjänsten. Vi kallar sådan information för ”innehåll”. Vi samlar också in och tar emot följande typer av information:

 • Grundläggande abonnentinformation. För att öppna ett konto och bearbeta betalningar samlar vi in ​​och tar emot identifierare som din e-postadress och, beroende på hur du köper ett abonnemang på en betaltjänst, din faktureringsadress och andra betalningsuppgifter.  
 • Användningsdata. Vi samlar in och loggar internet eller annan elektronisk nätverksinformation om hur du och andra får tillgång till och använder Evernote, till exempel för att skapa eller dela en anteckning. Användningsdata kan samlas in via cookies och liknande. För mer information, inklusive hur du väljer bort det, kan du besöka vår sida med cookieinformation
 • Platsinformation. Vi samlar in den IP-adress du använder för att ansluta till Evernote-tjänsten och, om du väljer att dela den, din platsinformation från en mobilenhet. 
 • Enhetsinformation. Vi samlar in information om antalet och typerna av enheterna som du använder för att ansluta till Evernote-tjänsten, samt information om operativsystemen på enheterna (t.ex. iOS, Android, Windows). Till exempel när du installerar, ändrar eller använder en Evernote-app kan vi samla in personlig information för att våra tjänster ska fungera korrekt, bland annat enhetens unika maskinvaruidentifierare (IMEI, SIM-nummer eller annan identifierare). När du installerar, ändrar eller använder en Evernote-app kan du se behörighetsförfrågningar och varningar angående de funktioner på enheten som appen eventuellt kan använda.

Vi kan också länka din abonnentinformation med data vi mottar från våra partners och tredje parter för att försöka förstå dina behov och ge dig en bättre upplevelse.  Om du till exempel skapar eller loggar in på ett Evernote-konto med dina Google Apps-uppgifter via enkel inloggning, kommer vi att ha tillgång till viss information som ditt namn och din e-postadress i enlighet med dina profilinställningar för Google Apps.

Hur använder Evernote min information?

Vi har specifika regler för hur och när vi använder informationen vi samlar in och tar emot. Vi strävar efter att skydda integriteten hos din information. Vi använder informationen vi samlar in och tar emot för att tillhandahålla, underhålla och förbättra Evernote-tjänsten, tillhandahålla felsökning och kundsupport, skydda Evernote-tjänsten för alla våra användare samt kontakta dig och administrera Evernote Teams-konton. 

 • Tillhandahållande av tjänster. Vi använder ett antal tekniker som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Evernote-tjänsten. Våra system analyserar automatiskt dina data för att driva Evernote-funktioner och kontinuerligt förbättra Evernote-tjänsten för dig på ett sätt som inte kräver att någon ser ditt innehåll. Det kan bland annat inkludera:
  • Se till att du hittar det du söker när du söker på ditt konto.
  • Visa informationen som är mest relevant för hur du använder eller kan använda Evernote-tjänsten vid en viss tidpunkt eller plats.
  • Föreslå åtgärder baserade på informationen som du har lagrat.
  • Föreslå Evernote-funktioner eller -produkter som vi tror hjälper dig att få ut mesta möjliga av Evernote-tjänsten.
  • För Evernote Teams-användare kan vi rekommendera människor som du kan samarbeta med.
 • Underhåll av våra tjänster. För att tillhandahålla felsökning och kundsupport kan vårt kundtjänstteam behöva tillgång till din information, till exempel din e-postadress för kontot och information om Evernote-programmet du använder, vilket underkastas skyddet som beskrivs nedan. 
 • Skydd mot säkerhetshot, övergrepp och olaglig aktivitet. Som ett led i våra ansträngningar för att skydda ditt konto och funktionaliteten hos Evernote-tjänsten kan våra system analysera e-postmeddelanden som skickas och tas emot på Evernote-kontot och anteckningar som du delar för att upptäcka skräppost, skadlig kod eller andra potentiella säkerhetsrisker. Om vi ​​avgör att sådant material utgör ett brott mot användarvillkoren eller användarriktlinjerna, kan vi blockera leverans av eller delning av det problematiska materialet, ungefär som ett spamfilter fungerar för din e-postkorg.

  Läs mer om steg du kan vidta för att skydda ditt konto, till exempel genom att använda starka lösenord, tvåstegsverifiering och kryptering.
 • Kommunikera med dig. I enlighet med dina kommunikationsinställningar kommer vi ibland att skicka meddelanden om nya produkter och funktioner, dela tips om hur du använder Evernote för att få mer gjort, specialerbjudanden och information om hur Evernote arbetar med produkter och tjänster från affärspartners.
 • Följa lagen. Evernote använder också information för att uppfylla tillämpliga lagar och förordningar och avslöjar information som svar på rättsliga processer eller verkställbara regeringsförfrågningar, inklusive brottsbekämpning. För mer information, se avsnittet ”Hur svarar Evernote på juridiska förfrågningar om information?” i denna sekretesspolicy.

Skulle någon på Evernote någonsin kunna se mitt innehåll?

Du har kontroll över vem som ser ditt innehåll. Vi begränsar användningen av ditt innehåll så att ingen på Evernote kan se det om du inte uttryckligen ger oss tillåtelse till det eller det är nödvändigt för att uppfylla våra lagliga skyldigheter. Specifikt:

 • För att hjälpa till att förbättra eller förfina tekniken kan vi fråga dig om tillåtelse att granska delar av ditt innehåll. Om en ny funktion föreslår relaterade anteckningar som är relevanta för ditt innehåll kan vi ge dig en möjlighet att ge oss feedback om hur funktionen fungerar tillsammans med ett urval av det aktuella innehållet, så att vi kan se till att funktionen tillhandahåller lämpliga, skräddarsydda förslag. Sådan tillgång till ditt innehåll görs endast med ditt uttryckliga tillstånd och omfattas av strikta sekretessregler och åtkomståtgärder. Det är helt frivilligt att ge oss sådant tillstånd.
 • Om du kontaktar vårt kundtjänstteam för hjälp med specifikt innehåll på ditt konto (till exempel om du inte hittar en anteckning som du tror borde finnas på ditt konto) kan vi be om tillfälligt tillstånd att titta på ditt innehåll. Tillståndet upphör när problemet är löst.
 • Om vi upptäcker ett brott mot våra användarvillkor eller användarriktlinjer kan vi tillfälligt spärra eller stänga ditt konto tills det problematiska materialet har tagits bort. I sådana fall tittar vi bara på innehållet i ditt konto om du samtycker till det eller om det behövs för att uppfylla lagliga skyldigheter, inklusive för att skydda dig eller någon annan person.

För att testa och förbättra våra produkterbjudanden för våra användare, använder vi aggregerade data som inte innehåller någon personlig information, som inte identifierar personer och inte kan kopplas till en specifik användare. Denna policy är inte avsedd att gälla för sådana anonymiserade/avidentifierade data.

Hur delar eller yppar Evernote min information?

Evernote säljer eller hyra inte ut din information. Nedan följer exempel när vi kan avslöja din information, och då bara minsta möjliga information:

 • We share your information with service providers who process data on our behalf, such as credit card processors and customer management systems. For example, these service providers help us:
  • Driva, utveckla och förbättra funktionerna och funktionaliteten i Evernote-tjänsten
  • Slutföra betalningstransaktioner
  • Uppfylla försäljnings- och supportförfrågningar
  • Kommunicera med dig så som beskrivs på andra ställen i denna personuppgiftspolicy

Vi kräver att dessa leverantörer godkänner stränga dataskyddskrav i enlighet med våra personuppgiftsstandarder och våra skyldigheter enligt lagar om dataskydd. Vi delar inte din information med tredje part för reklamändamål.

 • Ditt innehåll är privat om du inte bestämmer att du vill dela det. Du kan välja att dela med offentliga länkar eller genom någon av Evernote-tjänstens funktioner som gör att du kan dela eller samarbeta på innehåll (”samarbetsfunktioner”). Om du väljer att dela, kan vi behöva vidta åtgärder för att underlätta samarbetet.  
 • Vid fusion, försäljning eller omorganisation av hela eller delar av vår verksamhet kan information som omfattas av denna policy överföras i samband med affären.  
 • Som beskrivs på vår sida med cookieinformation, samarbetar vi med tredjepartsannonsörer för att leverera relevanta Evernote-annonser till dig över internet och hantera vår kommunikation med dig. Vi använder inte ditt innehåll för dessa ändamål. Dessutom kan vi dela en hash-identifierare med partners eller tjänsteleverantörer för att visa relevanta Evernote-annonser när du använder partners och leverantörers webbplatser, appar eller plattformar. Vi kan till exempel använda tjänster som Google Adwords Remarketing, Twitter Tailored Audience och Facebook Custom Audience. Om du vill veta mer om de sekretessregler som Google, Twitter och Facebook erbjuder och som gäller för de respektive tjänsterna kan du gå hit för Google,hit för Twitter och hit för Facebook. Du kan välja bort vissa annons- och omannonseringstjänster genom att besöka Digital Advertising Alliances sida om inaktivering eller Network Advertising Initiatives sida om inaktivering.
 • Vi kan också utbyta information om dig med tredje part när du samtycker till eller ställer in sådan delning. Det inkluderar till exempel om du ansluter ditt Evernote-konto till en tredjepartsapp i vårt appcenter.

Hur svarar Evernote på juridiska förfrågningar om min information?

Vi skyddar medvetet sekretessen för ditt konto. Vi kommer inte att lämna ut din information till brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter, såvida vi inte anser att det är nödvändigt för att följa häktningsorder, domstolsbeslut, stämningar eller andra lagliga myndighetsförfrågningar. Det kan innebära att vi svarar på juridiska förfrågningar från jurisdiktioner utanför USA om vi på goda grunder tror att svaret krävs enligt lag i den jurisdiktionen, att det påverkar användarna i den jurisdiktionen och överensstämmer med internationellt erkända standarder för rättvisa processer.

Vi tolkar noggrant alla informationsförfrågningar, och vi avslöjar bara innehåll på ditt konto som specifikt gäller en myndighetsbegäran eller där du har lämnat ditt uttryckliga samtycke. I enlighet med vår information för brottsbekämpande myndigheterkommer vi att meddela dig om vi anser att vi är tvungna att följa en juridisk begäran om information från tredje part och vi motsätter oss myndighetskrav som vi tycker är för vidlyftiga.

I sällsynta fall kan vi dela dina uppgifter för att undersöka eller vidta åtgärder angående olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri eller eventuella hot mot personer, egendom eller system som vi använder för att driva Evernote-tjänsten eller som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Hur kan jag hantera min information som lagras i Evernote?

Du kan i de flesta fall hantera din information genom att logga in på ditt konto och redigera informationen direkt i Evernote-tjänsten.

Om du föredrar kan du kontakta oss på privacy@evernote.com för att be oss ge tillgång till, korrigera, uppdatera eller ta bort din personliga information. Invånare i vissa regioner kan ha ytterligare eller andra rättigheter till personlig information. Se vår regionsspecifika informationssida för mer information. 

Hur länge lagrar Evernote min information?

Vi gör innehållet du lagrar i Evernote lätt tillgängligt för dig tills du beslutar dig att radera det.

Om du tar bort innehåll och sedan synkroniserar, kommer det inte längre att vara tillgängligt för dig eller andra som har tillgång till Evernote-tjänsten. Evernote-tjänstens säkerhetskopieringssystem kan behålla kopior av raderat innehåll i upp till ett år på grund av systemens egenskaper.

Evernote tillhandahåller funktioner som låter dig kommunicera och samarbeta med andra användare. Kopior av kommunikation, till exempel meddelanden, som finns på konton för personer som du interagerar med raderas inte även om du raderar dina kopior.

Om en användare är inaktiv under en längre period kan vi stänga kontot för att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lag och i enlighet med vår policy för lagring av uppgifter. Om det händer, försöker vi meddela dig innan vi vidtar några åtgärder.

Vad händer om jag vill sluta använda Evernote?

Som anges ovan, kan du när som helst ta bort innehåll och du kan när som helst sluta använda Evernote-tjänsten. Du kan också exportera dina anteckningar när som helst. Mer information finns här.

Vad händer om Evernote stänger mitt konto?

Om Evernote inaktiverar ditt konto på grund av ett brott mot våra användarvillkor kan du kontakta oss för att begära att ditt innehåll raderas och vi kommer att utvärdera sådana förfrågningar från fall till fall i enlighet med våra rättsliga skyldigheter.

Var lagrar Evernote min information?

När du använder Evernote-program på en datorenhet, t.ex. genom att använda några av våra nedladdningsbara program, lagras en del data lokalt på din enhet.

När du synkroniserar din enhet med Evernote-tjänsten replikeras data på servrar som finns i USA. Det innebär att om du lagrar information i eller skickar data till Evernote-webbplatsen eller Evernote-programvaran och synkroniserar Evernote-programvaran med Evernote-tjänsten, bekräftar du att din personliga information kommer att överföras till, lagras och användas i USA.

Lagar och förordningar om datasäkerhet i ditt hemland kan skilja sig från eller vara strängare än de i USA. Vi samlar, lagrar och använder din personliga information i enlighet med den här personuppgiftspolicyn och tillämpliga lagar, oavsett var data behandlas.

Övrig information

Tillåter Evernote att barn använder tjänsterna?

Evernote-tjänsten är utformad för vuxna, vi avser inte att samla in personlig information från barn under 16 år. Om vi får veta att vi har samlat in eller fått personlig information från ett barn under 16 år utan vårdnadshavarens samtycke kommer vi att radera den informationen. Om du tror att vi kan ha information från eller om ett barn under 16 år kan du kontakta oss på privacy@evernote.com.

Hur hanterar Evernote spårningssignaler?

Användare kan inaktivera spårning i sina webbläsare. När en användare inaktiverar spårning skickar webbläsaren ett meddelande till webbplatser om att inte spåra användaren. För närvarande svarar Evernote inte på eller vidtar åtgärder som svar på webbläsarens spårningssignaler eller andra mekanismer som ger konsumenterna valmöjlighet angående insamling av personlig information om online-aktiviteter över tid och på tredje parts webbplatser eller onlinetjänster. För information om spårning, gå till www.allaboutdnt.org.

Hur kan jag kontakta Evernote?

Evernote välkomnar din feedback om denna personuppgiftspolicy. Om du har frågor, kommentarer eller problem i samband med denna policy kan du kontakta oss via e-post på privacy@evernote.com eller per post på:

EVERNOTE CORPORATION
2400 Broadway, Suite 210
Redwood City, California 94063 USA
Attention: Privacy Team

EVERNOTE GMBH
c/o Centralis Switzerland GmbH
Kanzleistrasse 18, 8004 Zürich, Schweiz
Attention: Privacy Team

EVERNOTE DO BRASIL SERVIÇOS DE APLICAÇÕES LTDA.
Avenida Paulista, no 2.300
Andar Pilotis
Edifício São Luís Gonzaga
CEP: 01310-300 São Paulo/SP
Brasil
Attention: Privacy Team