Skapades av Sandler 07/21/2018
Den här mallen från Sandler hjälper dig att förbereda dig för alla möten. Planera i förväg genom att lagra information om kontakter och teammedlemmar, skriva och spara viktiga anteckningar, frågor som du planerar att ställa och förbereda dig på frågor som du kanske måste besvara.

Eftersom du har tittat på den här mallen:

MÖTEN

Dagordning

Led möten med skärpa, fokus och effektivitet.
PROJEKTLEDNING

Projektöversikt

Dokumentera ansvarighetsområden för alla projektmedlemmar, viktiga milstolpar och slutdatum, så att alla vet vad som händer.