ช่วยให้เราปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

สร้าง Evernote ที่ดีกว่าด้วยตัวคุณเอง

เข้าร่วมโปรแกรม BETA

เครื่องมือดี ๆ ที่มาจากไอเดียของคุณ

ต้องการแสดงความคิดเห็นของคุณที่มีต่อ Evernote เวอร์ชันใหม่ล่าสุดหรือไม่? ไม่เคยกังวลเรื่อง bug ที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่? เข้าร่วมโปรแกรม beta กับเรา! คุณจะได้ใช้งาน Evernote เวอร์ชันใหม่ล่าสุดก่อนที่จะออกสู่สาธารณะ คุณสามารถช่วยเราตัดสินว่าโปรแกรมนี้ใช้งานได้ดีหรือส่วนใดบ้างที่ต้องปรับปรุง บอกเราเกี่ยวกับตัวคุณเอง และเราจะติดต่อคุณเมื่อเราเลือก beta ที่เหมาะสมกับคุณ มีคำถามใช่หรือไม่? ดูที่ คำถามที่พบบ่อยของเรา

*ไม่สามารถเปิดบัญชี Evernote Business ได้ ดูที่คำถามที่พบบ่อย

อุปกรณ์/แพลตฟอร์มใดที่คุณสนใจจะใช้งาน Evernote beta? เลือกใช้ทั้งหมด

โดยปกติคุณใช้งาน Evernote อย่างไรบ้าง?

คุณใช้ Evernote บ่อยแค่ไหน?

เงื่อนไขการใช้บริการเพิ่มเติมของ Evernote

โปรแกรมทดลองใช้ตอนต้น

เงื่อนไขการใช้บริการเพิ่มเติมของ Evernote นี้ (คำว่า “เพิ่มเติม”) จะควบคุมการเข้าถึงของคุณในการใช้บริการของ Evernote ทั้งเวอร์ชันที่ไม่ได้เป็นสาธารณะ, ไม่เปิดให้ใช้งานทั่วไป, หรือเป็นเวอร์ชันต้นแบบ (โดยรวมเรียกว่า “บริการต้นแบบ”) และได้มีการปรับปรุงและใช้งานภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการของ Evernote ระหว่าง Evernote และคุณนับตั้งแต่วันที่คุณยอมรับในเงื่อนไขเพิ่มเติมฉบับนี้ (“วันที่เริ่มบังคับใช้เงื่อนไขเพิ่มเติม”).  

คุณได้รับเชิญให้มาร่วมประเมินการบริการต้นแบบโดยเริ่มต้นด้วยวันที่บังคับใช้เงื่อนไขเพิ่มเติม และปิดท้ายด้วยการประกาศใช้ก่อนกำหนดของ(ก)วันที่ที่ Evernote เปิดให้ใช้บริการโปรแกรม beta ของการบริการต้นแบบหรือ (ข) วันที่ Evernote ยกเลิกเงื่อนไขเพิ่มเติมนี้ตามมาตราที่ 8 ด้านล่างนี้ (ช่วงเวลานี้เรียกว่า “ช่วงระยะเวลาในการประเมิน")

เงื่อนไขหลักใด ๆ ก็ตามในเงื่อนไขเพิ่มเติมนี้จะมีเนื้อหาในเงื่อนไขการใช้บริการของ Evernote หรือสัญญาบังคับใช้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ Evernote (ในที่นี้เรียกว่า “เงื่อนไขมาตรฐาน”) เงื่อนไขมาตรฐานจะบังคับใช้กับการบริการต้นแบบนอกเหนือจากข้อที่ได้รับการยกเว้นไว้ หากมีเงื่อนไขใดที่ขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขเพิ่มเติมและเงื่อนไขมาตรฐาน ให้ถือว่าเงื่อนไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้กับการบริการต้นแบบเท่านั้น ส่วนเงื่อนไขมาตรฐานมีผลบังคับใช้กับสัญญาอื่น ๆ เงื่อนไขเพิ่มเติมนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการบริการอื่น ๆ นกจากการบริการต้นแบบ

การคลิ๊กที่ “ฉันยอมรับ” ในกล่องกาเครื่องหมายนั้นหมายความว่าคุณได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมแล้ว และการยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมนี้จะมีผลต่อการเข้าถึงการบริการต้นแบบ และการยอมรับนี้หมายความว่าคุณได้ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด

1. ใบอนุญาต Evernote อนุญาจตให้คุณใช้บริการตามเงื่อนไขที่จำกัด, ไม่ใช่กรณีพิเศษ, ไม่มีการซ้อนใบอนุญาต, ไม่มีการถ่ายโอน, เป็นใบอนุญาตที่สามารถเพิกถอนได้ซึ่งใช้ในการเข้าถึงและใช้งานการบริการต้นแบบภายในในช่วงระยะเวลาในการประเมิน ยกเว้นว่าเป็นการแจ้งภายในเงื่อนไขเพิ่มเติมนี้ คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงหรือใช้การบริการต้นแบบ  เพื่อให้เข้าใจกระจ่างมากยิ่งขึ้น Evernote และใบอนุญาตทั้งหมดของ Evernote เป็นเจ้าของสิทธิ์, ชื่อ และความตั้งใจในการตั้งกฏการบริการต้นแบบทั้งหมดอย่างเต็มที่ Evernote ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ระบุการให้สิทธิ์แก่คุณเป็นลายลักษณ์อักษรในเงื่อนไขเพิ่มเติมนี้

2. การใช้งานและความรับผิดชอบ  คุณรับทราบแล้วว่าคุณมีความรับผิดชอบในการใช้งานและเข้าถึงการบริการต้นแบบ เริ่มต้นด้วยการใช้งานบัญชีของคุณ  การบริการต้นแบบ (รวมถึงชื่อคุณลักษณะในการบริการต้นแบบ) มีข้อมูลความลับของ Evernote และเป็นการทดลองใช้, เป็นการอนุญาตให้ใช้งานก่อนช่วงเวลาออกสู่ท้องตลาดจริง และอาจไม่สามารถใช้งานได้ตามที่คาดหวัง

3. ความลับทางการค้า คุณทราบดีว่าการบริการต้นแบบมีข้อมูลความลับและเป็นสิทธิ์ขาดของ Evernote เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีความลับทางการค้าบรรจุอยู่ด้วย คุณยอมรับว่าคุณจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดที่เกี่ยวกับการบริการต้นแบบนี้ให้ผู้อื่นทราบ (รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงการมีอยู่, ชื่อ, การออกแบบและประสิทธิภาพในการทำงานของการบริการนี้ รวมทั้งผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน/การประเมินผลต่าง ๆ และรหัสของสิทธิ์ต่าง ๆ หรือรหัสใบอนุญาตใด ๆ) แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Evernote เสียก่อน คุณจะต้องปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริการต้นแบบของ Evernote เสมือนเป็นข้อมูลความลับของ Evernote และห้ามมิให้เปิดเผยแก่ผู้อื่นตามเงื่อนไขมาตรฐานด้วยเช่นกัน

4. การให้คำติชม คำติชมและข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งได้รับจากคุณหรือ Evernote ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจถูกใช้ประโยชน์โดย Evernote ในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและ Evernote มีสิทธิ์ทั่วไป, ตลอดไป, ไม่สามารถเพิกถอนสิทธิ์นี้ได้, ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้กับทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในการใช้งาน, ปรับเปลี่ยน และนำคำติชมและข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งทำให้การเปิดเผยคำติชมหรือข้อมูลที่อาจจะทำให้คุณรับรู้ได้ ถือเป็นข้อตกลงยินยอมร่วมกันระหว่างคุณและ Evernote

5. การสนับสนุนและอัพเดตต่าง ๆ  จะไม่ขัดแยงกับเงื่อนไขมาตรฐานแต่อย่างใด:

ก.    Evernote ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนหรือให้บริการสนับสนุนที่เกี่ยวกับการบริการต้นแบบแก่คุณ Evernote อาจจะสร้างบริการให้คุณใช้งานได้ตามที่คุณต้องการ

ข.    Evernote อาจจะทำการอัพเดต, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ/หรือปรับปรุงการบริการต้นแบบเป็นครั้งคราว และอาจให้คุณทำการอัพเดตตามคำแนะนำ แต่ทุกคำสั่งไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่อย่างใด การที่ Evernote ให้คุณอัพเดต, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ/หรือปรับปรุงการบริการต้นแบบนั้น อาจะมีข้อพันธะผูกพันและมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเพิ่มเติมนี้ รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงข้อบังคับในการใช้บริการต้นแบบของคุณและข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Evernote

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ไม่มีกรณีใดที่ EVERNOTE หรือใบอนุญาตของ EVERNOTE ต้องรับผิดชอบคุณหรือบุคคลอื่นในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขเพิ่มเติม หรือการใช้การบริการต้นแบบ ไม่ว่าจะผลนั้นจะเกิดจากการละเมิด (รวมถึงการเพิกเฉยที่จะปฏิบัติตาม), การฝ่าฝืนข้อสัญญาหรือการกระทำอื่น ๆ ที่ทำให้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงความสูญเสียหรือความผิดพลาดของข้อมูล, การขัดขวางการใช้งาน, ความเสียหายต่อผลกำไรหรือรายได้, หรือความเสียหายทั้งทางตรง, ทางอ้อม, เป็นกรณีพิเศษ, เป็นเหตุการณ์หรือผลให้เกิดความเสียหายนั้น ทั้งที่ EVERNOTE ได้แนะนำแล้วว่าการกระทำใดจะก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวนั้น

7. การรับประกัน คุณทราบและยินยอมแล้วว่าการบริการต้นแบบนี้อยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา, ช่วงทดลอง และนั่นหมายความว่า EVERNOTE ไม่ได้รับประกันการใช้บริการต้นแบบนี้ในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงประสิทธิภาพการทำงานของคุณลักษณะต่าง ๆ ของการบริการต้นแบบนี้ การรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการต้นแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียง การรับประกันการทำงานเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง, การค้า, การไม่ละเมิด หรือการรับประกันอื่น ๆ ไม่ว่าจะมีการกล่าวถึงโดยตรงหรือบอกเป็นนัย ถือเป็นสิ่งนอกเหนือจากความรับผิดชอบของ EVERNOTE ทั้งสิ้น

การบริการต้นแบบจะมีการกล่าวถึงคำว่า “ตามสภาพจริง” เพื่อใช้ในการประเมินและการทดลองเท่านั้น และเนื่องจากเป็นธรรมชาติของการทดลอง คุณจึงได้รับคำแนะนำไม่ให้คาดหวังกับคุณลักษณะหรือประสิทธิภาพการทำงานของบริการต้นแบบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณยินยอมท่จะใช้บริการต้นแบบด้วยความระมัดระวัง และจะต้องแน่ใจว่าข้อมูล, ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริการนี้ทั้งหมดจะถูกใช้งานอย่างระมัดระวังและรอบคอบ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขมาตรฐานนี้ คุณได้รับทราบแล้วว่า EVERNOTE จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ความเสียหายทางตรง, ทางอ้อม, เป็นเหตุการณ์หรือผลให้เกิดความเสียหายนั้น หรือความเสียหายแก่ผลกำไร, รายได้, ข้อมูลหรือการใช้งานที่เกิดขึ้นโดยคุณหรือบุคคลที่สามเป็นสาเหตุ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปตามที่ปรากฏในสัญญาหรือ ละเมิดฝ่าฝืน ทั้งที่ EVERNOTE ได้แนะนำแล้วว่าการกระทำใดจะก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวนั้น

8. เงื่อนไขและการยกเลิกสัญญา Evernote มีสิทธิ์ขาดในการยกเลิกเงื่อนไขเพิ่มเติมนี้ได้ทันที โดยไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสาเหตุแห่งการยกเลิกนั้นหรือไม่ก็ตาม โดยจะมีผลทันทีที่มีการแจ้งแก่คุณเป็นลายลักษณ์อักษร  นอกจากนี้ เงื่อนไขเพิ่มเติมนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการยกเลิกเงื่อนไขการใช้บริการของ Evernote ระหว่างคุณและ Evernote โดยข้อที่ 3 และ 5 - 9 จะอยู่นอกเหนือจากการยกเลิกหรือหมดอายุของเงื่อนไขเพิ่มเติมนี้

9. ประโยชน์ทางการค้า ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขเพิ่มเติมนี้ที่กำหนดให้ Evernote สร้างการบริการต้นแบบเพื่อประโยชน์ทางการค้าในวันใดวันหนึ่งหรือจะไม่มีกรณีที่ Evernote จะเป็นตัวแทนหรือรับประกัน, บอกโดยตรงหรือเป็นนัยว่าจะออกเวอร์ชันนี้สู่ตลาดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขเพิ่มเติมนี้ที่จะส่งต่อสิทธิ์ให้คุณสามารถใช้งานเวอร์ชันการบริการต้นแบบหรือส่วนประกอบใด ๆ ที่ออกมาเพื่อการค้า การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการของ Evernote หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ Evernote กำหนดไว้

[จบเงื่อนไขเพิ่มเติม]

UI ใหม่มีประสิทธิภาพในการเขียนและแก้ไขบันทึก ประสบการณ์ใหม่ที่ดีกว่าแต่ก่อน ดีมาก! - Matt (ตัวทดลอง Beta)

คำถามที่พบบ่อย

ไม่มีบัญช่ี Evernote ใช่ไหม?

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเก็บรวบรวมแรงบันดาลใจต่าง ๆ ได้จากทุกที่และจัดการงานอย่างง่ายดาย

ลงชื่อเข้าใช้ฟรี