กฎ 3 ข้อในการปกป้องข้อมูล

3 กฏหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลของ EVERNOTE
  • ข้อมูลของคุณคือข้อมูลของคุณ

  • ข้อมูลของคุณได้รับการป้องกัน

  • ข้อมูลของคุณพกพาได้