Geleceği Şekillendirmemize Yardımcı Olun

Daha iyi bir Evernote'un inşası sizinle başlıyor.

BETA PROGRAMINA KATILIN

Harika araçlar, fikirlerinizle başlar.

Sesinizi duyurarak Evernote'un en son sürümlerine katkıda bulunmak ister misiniz? Arada sırada oluşan hatalar umurunuzda değil mi yoksa? Beta programımıza katılın! Hangi özelliklerin işe yaradığına ve nelerin iyileştirilmesi gerektiğine karar vermemize yardımcı olmak için, Evernote'un yeni sürümlerini piyasaya sürülmeden önce test edeceksiniz. Bize kendinizden bahsederseniz, size uygun bir beta sürümümüz olduğunda sizinle iletişim kuracağız.

* Evernote Business hesapları uygun değil. SSS bölümüne bakın.

Evernote beta testi hangi cihazlarda / platformlarda olursa ilgilenirsiniz? Uygun olanları seçin.

Evernote'u genellikle ne için kullanıyorsunuz?

Evernote'u hangi sıklıkta kullanıyorsunuz?

EVERNOTE HİZMET KOŞULLARI EK SÖZLEŞMESİ

ERKEN TEST PROGRAMI

İşbu Evernote Hizmet Koşulları Ek Sözleşmesi (“Ek Sözleşme”), Evernote Hizmetinin kamuya açık olmayan, genel olarak ulaşılamayan, erken prototip sürümlerine erişiminizi ve kullanımınızı düzenler ve işbu vesile ile bu Ek Sözleşme koşullarını kabul ettiğiniz tarihten (“Ek Sözleşme Yürürlük Tarihi”) itibaren Evernote ile sizin aranızdaki Evernote Hizmet Koşulları sözleşmesini değiştirmekte ve ona dahil edilmektedir.

Ek Sözleşme Yürürlük tarihinden başlayarak ve (a) Evernote'un Prototip Hizmetinin herkese açık betasını sürdüğü tarih veya (b) Evernote'un işbu Ek Sözleşme'nin aşağıda verilen 8'inci Bölüm'ü uyarınca feshettiği tarih olmak üzere, bu iki tarihten daha yakın olanında sonlanan süreçte ( bu süreç “Değerlendirme Dönemi” olarak adlandırılmaktadır) Prototip Hizmetini değerlendirmeye davetlisiniz.

İşbu Ek Sözleşmedeki, büyük harfle yazılmış tüm terimler, işbu sözleşmede veya Evernote Hizmet Koşulları'nda veya Evernote Hizmeti'ni kullanımınızla ilgili bir başka uygulanabilir sözleşmede (toplu olarak, "Standart Terimler") verilen anlamlara gelecektir. Standard Terimler, aksi belirtilmedikçe, Prototip Hizmeti'ne özgü terimlerdir. Ek Sözleşme ve Standart Terimler arasında ihtilaf olması durumunda, Ek Sözleşme, Prototip Hizmet çerçevesinde, Standart Terimler ise tüm diğer hususlarda geçerli olacaktır. İşbu Ek Sözleşme, Prototip Hizmet dışında hiçbir hizmete uygulanamaz.

Prototip Hizmeti'ne erişim alabilmek için, “KABUL EDİYORUM" düğmesine tıklamanız, Ek Sözleşme'yi okuyup onayladığınızı ifade eden kutucuğu işaretlemeniz veya bir başka şekilde Ek Sözleşme'yi kabul ettiğinizi belirtmeniz gerek şarttır. Ek Sözleşme'yi kabul ettiğinizi belirterek, burada belirtilen koşulları kabul etmiş oluyorzunuz.

1. İzin Belgesi. Evernote işbu vesile ile Değerlendirme Süreci boyunca Prototip Hizmeti'ne dahili erişiminiz ve bu hizmeti kullanmanız için, sınırlı süreli, gayrimünhasır, alt lisans verilemez, devredilemez, geri alınabilir bir izin belgesi vermektedir. İşbu Ek Sözleşme'de açıkça belirtilen haller dışında, Protptip Hizmeti'ne erişim veya bu hizmeti kullanma hakkınız bulunmamaktadır.  For clarity, Evernote and its licensors shall own all right, title, and interest in and to the Prototype Service. Evernote reserves all rights not expressly granted to you in this Addendum.

2. Kullanım ve Sorumluluk.  Hesabınıza giriş yapılarak Prototip Hizmetinin kullanımından ve erişiminden sorumlu olduğunuzu onaylıyorsunuz.  Prototip Hizmeti (herhangi bir Prototip Hizmeti özellik adı dahil), Evernote'a ait Gizli Bilgi'dir, deneyseldir, genel sürüm öncesidir ve beklendiği gibi çalışmayabilir.

3. Ticari Sırlar ve Gizlilik. Prototip Hizmeti'nin gizli olduğunu, Evernote'un mülkü olduğunu ve ticari sırlar içerdiğini onaylıyorsunuz. İşbu vesile ile Prototip Hizmet ile ilgili hiçbir bilgiyi (bu hizmetin varlığı, adı, tasarımı ve performans kapasitesi, performans/karşılaştırma testlerinin sonuçları ve yetki kodları veya lisans anahtarları dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) Evernote'un önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın üçüncü taraflara yayınlamayacağınızı kabul ediyorsunuz. Evernote tarafından sağlanan Prototip Hizmeti ile ilgili tüm bilgilere, Standart Koşullar altında ifşa etmeme zorunluluğu bulunan, Evernote'a Ait Gizli Bilgiler olarak muamele edeceksiniz.

4. Geribildirim. Bu Ek Sözleşme ile ilgili sizin sunduğunuz veya Evernote tarafından toparlanan geribildirimler ve diğer bilgiler, Evernote tarafından sunduğu hizmeti genişletmek veya geliştirmek için kullanılabilir ve Evernote, münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, telifsiz ve dünya çapında kullanım, değişiklik yapma ve bu tür geri bildirim ve bilgilerden sınırsız yararlanma hak ve lisansına sahip olacaktır. Sizin ulaşabildiğiniz bu tür geribildirim ve bilgilerin genel olarak teşhiri, ancak Evernote ve sizin aranızda yapılacak karşılıklı bir sözleşme aracılığıyla olabilecektir.

5. Destek ve Güncellemeler.   Standart Koşullar'da belirtilenlerin aksine herhangi bir hüküm bulunsa bile:

a.    Evernote'un, Prototip Hizmeti ile ilgili olarak size destek sunma veya destek hizmetleri sağlama yükümlülüğü yoktur. Ancak Evernote'un, bu tür hizmetleri size sunması, tamamen kendi takdirine bağlıdır.

b. Evernote, zaman zaman Prototip Hizmetinde güncellemeler, geliştirmeler ve/veya değişiklikler yapabilir ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu tür güncellemeleri size sunabilir, ancak bunu yapma yükümlülüğü yoktur. Evernote tarafından size Prototip Hizmeti ile ilgili bu tür güncellemeler, geliştirmeler ve/veya değişikliklerin sunulması, Prototip Hizmet'i kullanımınızdaki kısıtlamalar ve Evernote'un garanti reddi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, verilmiş olan karşılıklı taahhütler ve bu Ek Sözleşme'nin hükümlerine bağlıdır.

6. Yükümlülüğün Sınırlandırılması. AKSİNE HERHANGİ BİR HÜKÜM BULUNSA BİLE, EVERNOTE'UN VEYA ONA BAĞLI LİSANS VERENLERİN, BU EK SÖZLEŞME'DEN VEYA PROTOTİP HİZMETİ'NİN KULLANIMINDAN DOĞAN -HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), SÖZLEŞMENİN İHLALİ VEYA BİR BAŞKA BİR TUTUM ŞEKLİNİN SONUCUNDA ORTAYA ÇIKMIŞ OLSA VE EVERNOTE BU TÜR ZARARLARIN OLMA OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE; VERİ KAYBI, VERİLERİN DOĞRU OLMAMASI, KULLANIMIN YARIDA KESİLMESİ, KÂR VEYA GELİR KAYBI, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, KAZARA VEYA BİR FİİL SONUCU ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR DAHİL, FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAYACAK ŞEKİLDE- HERHANGİ BİR ZARARDAN DOLAYI SİZE VEYA BAŞKA TARAFLARA KARŞI HİÇBİR SURETTE HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAKTADIR.

7. Garanti. PROTOTİP HİZMETİ'NİN ERKEN GELİŞTİRME EVRESİNDE, DENEYSEL BİR HİZMET OLDUĞUNU VE EVERNOTE'UN, PROTOTİP HİZMETİ'NİN PERFORMANSI VE ÖZELLİKLERİ DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, PROTOTİP HİZMETİ'Nİ HİÇBİR SURETTE GARANTİ ETMEDİĞİNİ KABUL EDİYOR VE ONAYLIYORSUNUZ. EVERNOTE, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK, TİCARİ KULLANIM, İHLAL ETMEME VEYA AÇIKÇA BELİRTİLMİŞ VEYA İMA EDİLMİŞ TÜM DİĞER GARANTİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, PROTOTİP HİZMETİ İLE İLGİLİ TÜM GARANTILERDEN, İŞBU VESİLE İLE FERAGAT ETMEKTEDİR.

PROTOTİP HİZMETİ, YALNIZCA DENEME VE DEĞERLENDİRME AMACIYLA, “OLDUĞU GİBİ” SUNULUR VE DENEYSEL YAPISI NEDENİYLE, HİÇBİR SURETTE PROTOTİP HİZMETİ'NİN ÖZELLIKLERİNE VEYA PERFORMANSINA TAMAMEN GÜVENMEMENİZ ÖNERİLMEKTEDİR. PROTOTİP HİZMET'İ GEREKEN İHTİYATLA KULLANACAĞINIZI VE YAZILUM'IN İŞLETİM ORTAMINDAKİ VERİLERİN, DONANIMIN VE YAZILIMIN BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK İÇİN TÜM ÖNLEMLERİ ALACAĞINIZI KABUL EDİYORSUNUZ. AYRICA, STANDART KOŞULLARDA AKSİNE BİR HÜKÜM BULUNSA BİLE, SÖZLEŞMEDE YER ALAN BİR EYLEMDEN Mİ YOKSA HAKSIZ FİİLDEN Mİ KAYNAKLANDIĞINA BAKILMAKSIZIN, SİZİN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN SEBEP OLDUĞU DOĞRUDAN, DOLAYLI, KAZARA, ÖZEL VEYA NİHAİ ZARARLAR VEYA KÂR, GELİR, VERİ VEYA KULLANIM KAYBI ZARARLARI DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİÇBİR ZARARDAN -BU TÜR ZARARLARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞINDAN ÖNCEDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE- EVERNOTE'UN SORUMLU TUTULAMAYACAĞINI KABUL EDİYORSUNUZ.

8. Sözleşmenin Süresi ve Fesih. Evernote, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Ek Sözleşme'yi, sebepli veya sebepsiz, size yazılı bir bildirimde bulunarak derhal sonlandırma hakkına sahip olacaktır.  Ek olarak, işbu Ek Sözleşme siz ve Evernote arasında karşılıklı olarak kabul edilmiş olan Evernote Hizmet Şartları'nın sona ermesi durumunda kendiliğinden sona erecektir. 3. Bölüm ve 5 - 9. Bölümler arasındaki hükümler, işbu Ek Sözleşme'nin feshedilmesi veya süresinin sona ermesi durumunda da geçerliliğini koruyacaktır.

9. Ticari Kullanılabilirlik. İşbu Ek Sözleşme'de yer alan hiçbir şey, Evernote'un Prototip Hizmetini belirli bir tarihte ticari olarak kullanıma sunmasını veya Evernote'un bu tür ticari olarak piyasaya sürülen herhangi bir sürümle ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir beyanda veya garantide bulunmasını gerektirmez. İşbu Ek Sözleşme'de yer alan hiçbir şey, eğer uygunsa ve uygun olduğunda Prototip Hizmetinin ticari olarak yayımlanmış bir versiyonunu veya herhangi bir bileşenini kullanma haklarını size vermeyecektir. Bu tür bir ticari ürünün kullanımı, Evernote Hizmet Koşullarına veya Evernote'un bu hizmetle bağlantılı olarak gerektirdiği diğer hüküm ve koşullara tabi olacaktır.

[Ek Sözleşme Sonu]

Yeni Kullanıcı Arayüzü not yazmak ve düzenlemek için gerçekten harika. Daha önce olduğundan çok daha iyi bir deneyim. Bu harika! - Matt (Beta test cihazı)

SSS

Evernote hesabınız yok mu?

İstediğiniz yerde fikirleri kolayca kaydetmek ve görevlerinizi kolayca yerine getirmek için şimdi kaydolun.

ÜCRETSIZ ÜYE OLUN