Làm việc thông minh hơn

Không gian trong Evernote Teams giúp tập trung mọi người, dự án và ý tưởng lại với nhau.

Giúp bạn có được một góc nhìn tổng thể

Tập trung ý tưởng và công việc của mọi người tại cùng một nơi. Đảm bảo thông tin được cập nhật cho cả nhóm bất kể thời gian. Ngay cả khi thành viên nhóm có thay đổi, không gian riêng của bạn sẽ giúp cho đồng nghiệp mới nhanh chóng bắt tay vào việc.

Dễ dàng điều phối công việc

Thu thập, sắp xếp và chia sẻ thông tin cho toàn doanh nghiệp, cho những người cụ thể hoặc lưu trữ riêng.

Tập trung

Thông tin mới và quan trọng được bố trí thuận tiện để cả nhóm có thể nắm bắt mọi thay đổi và làm việc không bị chồng chéo nhau.
Làm được nhiều việc hơn nhờ không gian làm việc chung.

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Tìm hiểu thêm trên blog của Evernote

Xem cách Evernote có thể giúp bạn sắp xếp công việc trong cuộc sống.

Giới thiệu: Không gian trong Evernote Teams - Làm việc cùng nhau thật dễ

Không gian giúp cả nhóm tăng tối đa năng suất làm việc