Avoimuusraportti 2020

Evernote on aina kertonut avoimesti, miten suojelemme käyttäjiemme tietoja. Osana sitoumustamme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen autamme käyttäjiämme ymmärtämään, miten reagoimme kolmannen osapuolen tilitietopyyntöihin.

Tässä avoimuusraportissa eritellään – siinä määrin kuin laki sen sallii – vuonna 2020 saamiemme käyttäjätietopyyntöjen määrät ja tyypit. Rikos- ja siviilioikeudellisten pyyntöjen tapauksessa ilmoitamme myös, moneenko pyyntöön olemme vastanneet paljastamalla käyttäjän tiedot. Tällaista avoimuutta ei sallita kansallista turvallisuutta koskevien pyyntöjen tapauksessa, mutta voimme ilmoittaa vyöhykkeittäin, moneenko asiakasvalintaan saamamme kansallisen turvallisuuden prosessit kohdistuivat.

Criminal and Civil
Demands for Data
Number
Received
Responded
with Data
Criminal requests from US governmental agencies1 12 10
Criminal requests from foreign government agencies 3 0
Other third-party legal requests for user information 5 1

Number of NSL and FISA
process received
Number of customer
selectors targeted under
NSL and FISA process received
US government national security requests2 0-250 0-250

Tietoja viranomaisille -sivun mukaan edellytämme, että käyttäjätietopyynnöt täyttävät minimikriteerit, jotta ne huomioidaan.

Käymme kaikki saamamme käyttäjätietopyynnöt läpi tarkkaan ja vastaamme mahdollisimman suppeasti lain puitteissa ja palveluehtojemme ja tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Monissa tapauksissa, mukaan lukien kansallista turvallisuutta koskevat pyynnöt, emme anna kaikkia oikeudenkäynnin edellyttämiä tietoja. Lisäksi vaadimme etsintäluvan, ennen kuin harkitsemme Evernote-tilin sisällön paljastamista yhdysvaltalaisen valtion viraston esittämän yhdysvaltalaisen rikosoikeudellisen pyynnön perusteella. Emmekä anna käyttäjien tilien sisältöä vieraiden valtioiden viranomaisille, ellei meillä ole siihen Yhdysvaltain lain mukaista suostumusta käyttäjältä.

Lisäksi käytäntömme edellyttää, että ilmoitamme asiasta käyttäjälle, kun saamme lakipyynnön heidän Evernote-tiliinsä liittyvistä tiedoista, paitsi hyvin rajoitetuissa olosuhteissa, jotka selitetään Tietoja viranomaisille -sivulla.

Evernote on Reform Government Surveillance -aloitteen ja Digital Due Process Coalition -liittoutuman jäsen. Tuemme pyrkimyksiä uudistaa käytäntöjä ja lakeja, jotka kattavat yksilöiden valvonnan ja tietojen käytön valtion toimesta.

Avoimuusraportti 2013

Avoimuusraportti 2014

Avoimuusraportti 2015

Avoimuusraportti 2016

Avoimuusraportti 2017

Avoimuusraportti 2018

Avoimuusraportti 2019


1Tämä sisältää liittovaltion virastot, kuten FBI, sekä osavaltion ja paikalliset lainvalvontaviranomaiset.

2Tällä hetkellä Yhdysvaltain hallitus ei salli meidän paljastavan täsmälleen, montako kansalliseen turvallisuuteen liittyvää pyyntöä olemme saaneet, emmekä saa erottaa kansallista turvallisuutta koskevien kirjeiden määrää saamistamme muunlaisista kansallista turvallisuutta koskevista tietopyynnöistä (kuten Foreign Intelligence Surveillance Act ("FISA process") -lain mukaiset etsintäluvat), paitsi jos ilmoitamme luvun tuhannen kerrannaisina. Uskomme, että tämä rajoitus vähentää avoimuutta ja vahingoittaa erityisesti kaltaisiamme yrityksiä, jotka eivät saa yhtään kansalliseen turvallisuuteen liittyviä kyselyitä tai saavat niitä hyvin vähän. Jos haluamme ilmoittaa luvun pienemmissä askelissa, meidän on ryhmitettävä kaiken tyyppiset kansalliseen turvallisuuteen liittyvät pyynnöt yhteen välillä 0-250, kuten teimme yllä. Tuemme vahvasti suurempaa läpinäkyvyyttä kansalliseen turvallisuuteen liittyvien pyyntöjen suhteen.

Ristiriitatilanteessa sovelletaan englanninkielistä versiota.