Dasar Privasi

Tarikh Berkuat Kuasa: 1 Januari 2020 – Baharu >>

Untuk mendapatkan versi terdahulu Dasar Privasi kami, klik di sini

Sekiranya berlaku konflik, versi bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Kembali ke Pusat Privasi

Pengenalan

Seperti yang kami nyatakan dalam 3 Undang-undang Perlindungan Data, kami komited untuk melindungi privasi data anda. Dasar Privasi ini menerangkan dengan lebih terperinci tentang maklumat yang dikumpulkan, digunakan dan didedahkan oleh Evernote Corporation dan Syarikat Kumpulannya (bersama-sama, "Evernote," "kami" atau "kita") tentang anda semasa anda mengakses atau menggunakan tapak web dan aplikasi kami, yang kami rujuk secara kolektif sebagai “Perkhidmatan”, menghubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami, melibatkan diri dengan kami di media sosial, atau berinteraksi dengan kami. Perkhidmatan ini termasuklah Perisian Evernote.

Harap maklum bahawa, jika anda menggunakan Evernote Basic, Plus atau Premium, anda ialah Pemegang Akaun dan Pengguna Akhir akaun Perkhidmatan Evernote. Jika anda menggunakan Evernote Business, Pemegang Akaun ialah Pelanggan yang telah mengikat kontrak dengan Evernote seperti yang ditakrifkan dalam Perjanjian Evernote Business kami dan Pengguna Akhir ialah individu yang akaun penggunanya dikaitkan dengan akaun Evernote Business. Anda boleh mencari istilah yang ditakrifkan ini dan lain-lain istilah yang digunakan dalam dasar ini dalam Glosari kami di bahagian akhir halaman ini.

Sekiranya anda Pengguna Akhir akaun Evernote Business, sila ambil perhatian bahawa Pemegang Akaun untuk akaun Evernote Business anda (seperti majikan atau organisasi anda) mungkin telah menetapkan peraturan sendiri tentang akses, penggunaan, pendedahan atau pengekalan data Pengguna Akhir yang disimpan dalam akaun tersebut. Harap maklum juga bahawa walaupun Pentadbir akaun Evernote Business mempunyai akses kepada akaun Pengguna Akhir yang dipautkan dengan akaun Evernote Business tersebut, Pentadbir tidak boleh mengakses sebarang akaun lain yang tidak dipautkan dengan akaun Evernote Business itu. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang cara akaun Perkhidmatan Evernote individu anda berfungsi dengan akaun Evernote Business anda dengan melawat https://help.evernote.com/hc/articles/209005287.

Walaupun perubahan ketara jarang dilakukan, dasar ini mungkin dipinda kerana ciri baru, teknologi atau keperluan undang-undang timbul, jadi sila semak kembali dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda jika kami membuat perubahan yang ketara dan, jika diperlukan, mendapatkan persetujuan anda. 

Apakah maklumat yang dikumpulkan oleh Evernote? 

Kami membina Evernote untuk membantu anda mengingati dan menyusun idea, pemikiran dan kenangan anda. Ini bermakna anda boleh memasukkan, memuat naik atau menyimpan dalam Evernote apa-apa teks, imej dan data lain yang anda pilih—kami merujuk maklumat itu sebagai "Kandungan". Kami juga mengumpul dan menerima jenis maklumat berikut:

 • Maklumat pelanggan Basic. Untuk membuka akaun anda dan memproses pembayaran, kami mengumpul serta menerima pengecam seperti alamat e-mel anda dan, bergantung pada cara anda membeli langganan Evernote Plus, Evernote Premium atau Evernote Business (masing-masing “Perkhidmatan Berbayar”), alamat pengebilan dan lain-lain maklumat pembayaran anda.  
 • Data penggunaan. Kami mengumpulkan dan merekodkan data Internet atau maklumat rangkaian elektronik yang lain tentang cara anda dan orang lain mengakses serta menggunakan Evernote, contohnya, tindakan mencipta nota atau berkongsi nota. Data penggunaan boleh dikumpulkan melalui kuki dan teknologi yang serupa. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, termasuk cara menarik diri, lawati Halaman Maklumat Kuki kami. 
 • Maklumat lokasi. Kami mengumpul alamat IP yang anda gunakan untuk bersambung ke Perkhidmatan dan — jika anda memilih untuk berkongsinya — maklumat lokasi anda daripada peranti mudah alih. 
 • Maklumat peranti. Kami mengumpul maklumat tentang nombor dan jenis peranti yang anda gunakan untuk bersambung kepada Perkhidmatan, serta maklumat tentang sistem pengendalian pada peranti tersebut (misalnya, iOS, Android, Windows). Ketahui lebih lanjut tentang maklumat yang dikumpulkan oleh aplikasi kami daripada peranti anda Halaman Penggunaan Data.

Kami juga boleh menghubungkan maklumat pelanggan anda dengan data yang kami terima daripada rakan kongsi kami dan pihak ketiga lain untuk membantu memahami keperluan anda dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada anda.  Contohnya, jika anda membuat atau log masuk ke akaun Evernote menggunakan kelayakan Google Apps anda melalui satu log masuk, kami akan mempunyai akses kepada maklumat tertentu seperti nama dan alamat e-mel anda yang dibenarkan dalam tetapan profil Google Apps anda.

Bagaimanakah Evernote menggunakan maklumat saya?

Kami mempunyai peraturan khusus untuk cara dan masa kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan dan terima. Kami menerangkan perkara ini di bawah.

Apakah yang dilakukan oleh Evernote dengan maklumat saya?

Kami komited untuk melindungi privasi maklumat anda. Di bawah, kami menerangkan tentang cara kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan dan terima untuk menyediakan, menyelenggarakan dan meningkatkan Perkhidmatan; untuk memberikan penyelesaian masalah dan sokongan pelanggan; untuk melindungi Perkhidmatan bagi semua pengguna kami; untuk menghubungi anda; dan mentadbir akaun Evernote Business. 

 • Menjalankan Perkhidmatan kami. Kami menggunakan beberapa teknologi untuk membantu anda memanfaatkan sepenuhnya Perkhidmatan. Sistem kami menganalisis data anda secara automatik untuk menggunakan kuasa Evernote dan terus meningkatkan Perkhidmatan bagi anda dengan cara yang tidak memerlukan sesiapa melihat Kandungan anda. Ini termasuk, sebagai contoh:
  • Memastikan anda mencari perkara yang anda cari apabila anda mencari akaun anda.
  • Menunjukkan kepada anda maklumat yang paling berkaitan dengan cara anda menggunakan atau mungkin menggunakan Perkhidmatan pada masa atau lokasi tertentu.
  • Mencadangkan tindakan untuk diambil oleh anda berdasarkan maklumat yang telah anda simpan.
  • Mencadangkan ciri atau produk perkhidmatan Evernote kepada anda yang kami fikir akan membantu anda memanfaatkan sepenuhnya Perkhidmatan kami.
  • Untuk pengguna Evernote Business, mengesyorkan orang untuk anda bekerjasama.
 • Mengekalkan Perkhidmatan kami. Untuk menyediakan penyelesaian masalah dan sokongan pelanggan, pasukan Sokongan Pelanggan kami mungkin perlu mengakses maklumat anda, misalnya alamat e-mel akaun anda dan maklumat tentang aplikasi Evernote yang anda gunakan, tertakluk pada perlindungan yang dijelaskan di bawah.  
 • Melindungi terhadap ancaman keselamatan, penyalahgunaan dan aktiviti haram. Sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk melindungi akaun anda dan fungsi Perkhidmatan, sistem kami boleh menganalisis e-mel yang anda hantar ke dan daripada akaun Evernote anda serta nota yang anda kongsi untuk mengesan spam, perisian hasad atau kebimbangan keselamatan yang lain. Sekiranya kami menentukan bahawa bahan tersebut merangkumi pelanggaran Syarat Perkhidmatan atau Garis Panduan Pengguna, kami boleh menyekat penghantaran atau membatalkan perkongsian bahan bermasalah, sama seperti penapis spam yang berfungsi untuk peti masuk e-mel anda.

  Ketahui lebih lanjut tentang langkah yang boleh anda ambil untuk melindungi akaun anda, seperti menggunakan kata laluan yang kukuh, pengesahan dua langkah dan penyulitan.
 • Berkomunikasi dengan anda. Selaras dengan pilihan komunikasi anda, kami kadangkala akan menghubungi anda untuk mengumumkan produk dan ciri baru yang kami bina untuk anda, berkongsi petua untuk menggunakan Evernote bagi menyelesaikan lebih banyak tugasan, membuat tawaran istimewa dan memberikan maklumat tentang cara Evernote berfungsi dengan produk serta perkhidmatan daripada rakan perniagaan kami.
 • Mematuhi Undang-Undang. Evernote juga menggunakan maklumat untuk memenuhi undang-undang atau peraturan dan mendedahkan maklumat sebagai tindak balas kepada proses perundangan atau permintaan kerajaan yang boleh dikuatkuasakan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lawati bahagian “Bagaimanakah Evernote bertindak balas kepada permintaan perundangan untuk maklumat saya?” dalam Dasar Privasi ini.

Adakah seseorang di Evernote pernah melihat Kandungan Saya?

Anda mempunyai kawalan ke atas siapa yang melihat Kandungan anda. Kami mengehadkan penggunaan Kandungan anda untuk memastikan tiada sesiapa di Evernote boleh melihatnya melainkan anda secara nyata memberikan keizinan kepada kami atau perlu mematuhi kewajipan undang-undang kami. Khususnya:

 • Untuk meningkatkan atau menambahbaik teknologi, kami mungkin meminta keizinan untuk menyemak sebahagian daripada Kandungan anda. Sebagai contoh, jika ciri baharu mencadangkan nota yang berkaitan dengan Kandungan anda, kami mungkin memberi anda peluang untuk memberikan maklum balas kepada kami tentang prestasi ciri serta contoh kandungan yang terlibat, supaya kami dapat memastikan ciri ini menyediakan cadangan yang disesuaikan dengan tepat. Akses sedemikian kepada Kandungan anda hanya dilakukan dengan keizinan nyata anda dan tertakluk pada peraturan sulit kerahsiaan dan kawalan akses data. Memilih untuk memberikan kami kebenaran adalah sukarela sepenuhnya.
 • Jika anda menghubungi pasukan Sokongan Pelanggan kami untuk membantu dengan bahagian Kandungan tertentu dalam akaun anda (contohnya, jika anda tidak dapat mencari nota yang anda percaya harus berada dalam akaun anda), kami boleh meminta izin sementara anda untuk melihat Kandungan anda . Keizinan ini tamat apabila isu diselesaikan.
 • Sekiranya kami menyedari kemungkinan pelanggaran Syarat Perkhidmatan atau Garis Panduan, kami mungkin menggantung atau menutup akaun anda sehingga bahan bermasalah dialih keluar. Di bawah keadaan sedemikian, kami hanya akan melihat Kandungan dalam akaun anda jika anda memberi kami persetujuan atau jika perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, termasuk untuk melindungi keselamatan anda atau mana-mana orang lain.

Untuk menguji dan meningkatkan tawaran produk kami bagi pengguna, kami menggunakan data agregat yang tidak mengandungi sebarang maklumat peribadi, tidak mengenal pasti mana-mana orang dan tidak boleh dikaitkan dengan mana-mana pengguna tertentu. Dasar ini tidak bertujuan untuk menggunakan data tanpa nama/tanpa pengenalpastian sedemikian.

Bagaimanakah Evernote berkongsi atau mendedahkan maklumat saya?

Evernote tidak menjual atau menyewa maklumat anda. Berikut ialah keadaan yang kami mungkin mendedahkan maklumat anda — dan hanya maklumat minimum yang diperlukan:

 • We share your information with service providers who process data on our behalf, such as credit card processors and customer management systems. For example, these service providers help us:
  • Mengendalikan, membangunkan dan meningkatkan ciri dan fungsi Perkhidmatan
  • Melengkapkan transaksi pembayaran anda
  • Memenuhi permintaan jualan dan sokongan anda
  • Berkomunikasi dengan anda seperti yang diterangkan di tempat lain dalam Dasar Privasi ini

Kami menghendaki penyedia ini bersetuju dengan keperluan perlindungan data yang ketat selaras dengan piawaian dasar privasi kami dan kewajipan kami di bawah undang-undang perlindungan data.  Anda boleh melihat vendor yang kami gunakan untuk membantu kami menyediakan Perkhidmatan di halaman Vendor kami.

Kami tidak berkongsi maklumat anda dengan mana-mana pihak ketiga untuk tujuan pengiklanan mereka sendiri.

 • Kandungan anda bersifat peribadi melainkan anda membuat keputusan untuk berkongsi. Anda boleh memilih untuk berkongsi menggunakan pautan umum atau melalui mana-mana ciri Perkhidmatan yang membolehkan anda berkongsi atau bekerjasama pada Kandungan (“Ciri Kerjasama”). Jika anda memilih untuk berkongsi, kami mungkin perlu mengambil langkah untuk memudahkan kerjasama anda.  
 • Sekiranya berlaku penggabungan, penjualan atau penyusunan semula kesemua atau sebahagian perniagaan kami, maklumat yang dilindungi oleh dasar ini boleh dipindahkan berkaitan dengan perjanjian itu.  
 • Seperti yang diterangkan di halaman Maklumat Kuki, kami berurusan dengan rangkaian pengiklanan pihak ketiga untuk menyiarkan iklan Evernote yang berkaitan dengan anda di Internet dan mengurus komunikasi kami dengan anda. Kami tidak menggunakan Kandungan anda untuk tujuan ini. Selain itu, kami boleh berkongsi dengan rakan kongsi atau penyedia perkhidmatan pengecam dicincang untuk menyiarkan kepada anda iklan Evernote yang berkaitan apabila anda melawat tapak web, aplikasi atau platform rakan kongsi serta penyedia. Sebagai contoh, kami mungkin mengambil bahagian dalam perkhidmatan Pemasaran Semula Google AdWords, Twitter Tailored Audience dan Facebook Custom Audience. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kawalan privasi yang ditawarkan dan diamalkan oleh Google, Twitter dan Facebook untuk perkhidmatan masing-masing, sila lawati di sini untuk Google, di sini bagi Twitter dan di sini untuk Facebook. Anda boleh menolak daripada memilih perkhidmatan penyasaran iklan dan penyasaran semula iklan tertentu dengan melawat halaman tarik diri Gabungan Pengiklanan Digital atau halaman tarik diri Inisiatif Pengiklanan Rangkaian.
 • Kami juga mungkin berkongsi maklumat tentang anda dengan pihak ketiga apabila anda bersetuju atau mengarahkan perkongsian tersebut. Ini termasuk, sebagai contoh, jika anda menyambungkan akaun Evernote anda dengan aplikasi pihak ketiga di Pusat Apl kami.

Bagaimanakah Evernote bertindak balas terhadap permintaan undang-undang untuk maklumat saya?

Kami melindungi privasi akaun anda dengan penuh berhati-hati. Kami tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada penguat kuasa undang-undang atau pihak berkuasa kerajaan yang lain kecuali kami percaya ia diperlukan untuk mematuhi waran, perintah mahkamah, sepina atau permintaan kerajaan yang sah. Ini mungkin merangkumi membalas permintaan undang-undang daripada bidang kuasa di luar Amerika Syarikat yang kami mempunyai kepercayaan yang baik bahawa respons yang diperlukan oleh undang-undang dalam bidang kuasa itu, memberi kesan kepada pengguna dalam bidang kuasa itu dan selaras dengan piawaian proses yang wajar diakui di peringkat antarabangsa.

Kami secara ringkas mentafsirkan semua permintaan maklumat dan kami hanya mendedahkan Kandungan dalam akaun anda yang secara khusus responsif kepada waran kerajaan atau tempat anda telah memberikan persetujuan anda secara eksplisit. Selaras dengan dasar notis pengguna, kami akan memberitahu anda jika kami percaya kami terpaksa mematuhi tuntutan undang-undang pihak ketiga untuk maklumat anda dan kami secara rutin menolak pesanan kerajaan untuk melambatkan notis pengguna bahawa kami lihat terlalu luas. Anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat dalam Laporan Ketelusan semasa kami.

Di samping itu, dalam keadaan yang jarang berlaku, kami boleh berkongsi maklumat anda dengan sewajarnya untuk menyiasat atau mengambil tindakan berhubung aktiviti haram, penipuan yang disyaki, atau ancaman yang berpotensi terhadap orang, harta atau sistem di mana kami mengendalikan Perkhidmatan atau jika perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

Bagaimanakah saya hendak mengurus maklumat saya yang disimpan di Evernote?

Selaras dengan undang-undang pertama perlindungan data kami—data anda adalah milik anda—dalam kebanyakan kes, anda boleh mengurus maklumat anda dengan hanya log masuk ke akaun anda dan mengedit maklumat anda secara terus dalam Perkhidmatan Evernote.

Walau bagaimanapun, jika anda mahu, anda boleh menghubungi kami di compliance@evernote.com untuk meminta kami memberi akses kepada, membetulkan, mengemas kini atau memadamkan maklumat peribadi anda. Penduduk California perlu melawat bahagian “Hak Privasi California Anda” dalam Dasar Privasi ini untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang hak khusus dan cara melaksanakan hak tersebut. Harap maklum bahawa kami mungkin meminta anda membuktikan pemilikan akaun dan/atau identiti sebelum memenuhi permintaan anda. Kami akan mematuhi permintaan tersebut setakat yang diperlukan oleh undang-undang yang berkuat kuasa atau Perisai Privasi AS-Swiss dan Rangka Kerja Perisai Privasi AS-EU.

Nota untuk Pengguna Akhir Eropah kami tentang Dasar Pemprosesan Data kami dan Hak Akses Data anda

Kami memproses data peribadi yang berasal dari Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”), United Kingdom dan Switzerland menggunakan salah satu daripada tiga dasar, bergantung kepada keadaan: (i) persetujuan mutlak anda, di mana anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa; (ii) keperluan kontrak; atau (iii) kepentingan sah kami dalam menyediakan Perkhidmatan.

Di bawah ialah penjelasan tentang hak akses data yang disediakan oleh Evernote kepada penduduk EEA, UK dan Swiss. 

Berapa lamakah Evernote menyimpan maklumat saya?

Misi Evernote adalah untuk membantu anda mengingati segala yang penting dalam hidup anda. Untuk melakukan itu, kami memudahkan anda mengakses Kandungan yang anda simpan di Evernote, sehingga anda membuat keputusan untuk memadamkannya.

Jika anda memadamkan Kandungan anda, kemudian disegerakkan, ia tidak lagi boleh diakses oleh anda atau orang lain yang boleh mengakses Perkhidmatan. Sistem sokongan perkhidmatan Evernote boleh mengekalkan salinan sisa Kandungan anda yang dipadamkan sehingga satu tahun disebabkan sifat operasi sistem tersebut.

Evernote menyediakan anda ciri-ciri yang membolehkan anda berkomunikasi dan bekerjasama dengan pengguna lain. Harap maklum bahawa memadamkan salinan komunikasi anda (seperti mesej) tidak akan memadamkan salinan yang ada dalam akaun orang yang anda berinteraksi.

Bagi pengguna yang tidak aktif untuk tempoh masa yang panjang, kami boleh menutup akaun anda untuk memenuhi kewajipan kami di bawah undang-undang yang berkenaan dan mengikut dasar pengekalan data kami. Jika itu berlaku, kami akan cuba memberitahu anda sebelum mengambil sebarang tindakan.

Apakah yang berlaku jika saya mahu berhenti menggunakan Evernote?

Seperti yang dinyatakan di atas, anda boleh memadam Kandungan anda pada bila-bila masa dan anda boleh berhenti menggunakan perkhidmatan Evernote pada bila-bila masa. Seperti yang kami janjikan dalam undang-undang perlindungan data ketiga kami, data anda bersifat mudah alih. Anda boleh mengeksport nota anda pada bila-bila masa, seperti yang dijelaskan di sini.

Apakah yang berlaku jika Evernote menutup akaun saya?

Jika Evernote menyahaktifkan akaun anda disebabkan pelanggaran TOS, maka anda boleh menghubungi kami untuk meminta pemadaman Kandungan anda dan kami akan menilai permintaan tersebut atas dasar kes demi kes, berdasarkan kewajipan undang-undang kami.

Di manakah Evernote menyimpan maklumat saya?

Apabila anda menggunakan Perisian Evernote pada peranti pengkomputeran anda, seperti dengan menggunakan salah satu daripada aplikasi kami yang boleh dimuat turun, beberapa data anda akan disimpan secara setempat pada peranti itu.

Apabila anda menyegerakkan peranti pengkomputeran anda dengan Perkhidmatan, data tersebut akan direplikasi pada pelayan yang diselenggarakan di Amerika Syarikat. Ini bermakna jika anda menyimpan maklumat atau menghantar data ke tapak web Evernote atau Evernote Software dan menyegerakkan Perisian Evernote dengan perkhidmatan Evernote, anda mengakui maklumat peribadi anda akan dihantar kepada, dihoskan dan diakses di Amerika Syarikat.

Undang-undang atau peraturan privasi data di negara asal anda mungkin berbeza daripada, atau lebih melindungi daripada, di Amerika Syarikat. Kami akan mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan maklumat peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini dan undang-undang yang berkenaan, di mana-mana sahaja ia diproses.

Apakah syarikat Evernote yang menjadi pengawal data saya?

Jika anda tinggal di Brazil, pengawal data anda ialah Evernote do Brasil Serviços de Aplicaçōes Ltda. (“Evernote Brasil”). Jika anda tinggal di Amerika Syarikat dan Kanada, pengawal data anda ialah Evernote Corporation (beribu pejabat di California). Jika anda tinggal di tempat lain, pengawal data anda ialah Evernote GmbH yang berpejabat di Switzerland.

Bagaimanakah Evernote mematuhi peraturan pemindahan data?

Evernote menggunakan dua mekanisme pemindahan data: Klausa Kontrak Standard dan Rangka Kerja Perisai Privasi.  

Klausa Kontrak Standard

Evernote menggunakan Klausa Kontrak Standard, yang merupakan syarat kontrak yang dibangunkan dan diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah untuk memastikan perlindungan yang mencukupi bagi data tertakluk semasa memindahkan data peribadi dari EEA, United Kingdom (“UK”) atau Switzerland ke Amerika Syarikat dan negara lain. Klausa Kontrak Standard secara umumnya dirujuk dalam Perjanjian Pemprosesan Data yang dimeterai antara Evernote dan pihak yang berkaitan.

Rangka Kerja Perisai Privasi     

Selain itu, Evernote Corporation telah mengesahkan pematuhannya dengan Perisai Privasi EU-AS  dan Rangka Kerja Perisai Privasi Swiss-AS seperti yang telah dikemukakan oleh Jabatan Perdagangan AS  tentang pengumpulan, penggunaan dan pengekalan data peribadi  dari  negara ahli EEA, UK,  dan Switzerland

Hak Privasi California Anda  

Pengguna yang bermastautin di California diberikan hak tambahan yang berkenaan dengan maklumat peribadi mereka di bawah Akta Privasi Pengguna Californa atau (“CCPA”) (Kod Sivil California Seksyen 1798.100 et seq.). Sekiranya anda seorang penduduk California, terma dan syarat ini berkuat kuasa pada anda. 

Kami tidak menjual dan tidak akan menjual maklumat peribadi anda. Evernote menggunakan dan mengumpul maklumat anda untuk tujuan yang dihuraikan dalam Dasar Privasi ini, termasuklah “tujuan perniagaan” di bawah CCPA.&nsbp;

Akta Privasi Pengguna California

Kami menyediakan pededahan tambahan berikut yang berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi di bawah CCPA:

 • Categories of Personal Information Collected. In the preceding 12 months, we have collected the categories of personal information listed below. 
  • Pengecam misalnya nama pertama, nama keluarga, alamat e-mel, alamat IP, pengecam peranti unik atau lain-lain pengecam dalam talian anda;
  • Maklumat komersil misalnya kaedah pembayaran anda dan maklumat berkaitan sekiranya anda membeli langganan;
  • Maklumat internet atau aktiviti rangkaian elektronik lain, termasuk maklumat sambungan misalnya nama pengendali mudah alih anda atau ISP, jenis pelayar, bahasa dan zon masa, nombor telefon mudah alih dan alamat IP;
  • Interaksi dengan perisian atau apl kami seperti data penggunaan, jenis dan versi sistem pengendalian, versi perkakasan, tetapan peranti, jenis perisian, bateri serta kekuatan isyarat, resolusi skrin, pengeluar dan model peranti, bahasa, jenis dan versi pelayar Internet; 
  • Maklumat audio, elektronik, visual atau maklumat serupa, misalnya foto yang anda muat naik ke akaun anda atau yang anda berikan kepada kami;
  • Maklumat profesional atau berkaitan pekerjaan (untuk pengguna Evernote Business);
  • Maklumat lain yang berkaitan dengan atau boleh dikaitkan dengan anda, termasuk kategori yang boleh kami kaitkan dengan anda, berdasarkan maklumat yang kami atau rakan kongsi kami kumpulkan, supaya kami boleh menghubungi anda dengan pemesejan yang kami percaya akan menarik minat anda.

Untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang jenis data yang boleh kami kumpulkan, lihat bahagian “Apakah maklumat yang Evernote kumpulkan?” pada Dasar Privasi ini. 

 • Tujuan Perniagaan atau Komersil untuk Mengumpul Maklumat. Kami mengumpul maklumat peribadi untuk tujuan perniagaan dan komersil seperti yang dihuraikan di bahagian “Bagaimanakah Evernote menggunakan maklumat saya?” pada Dasar Privasi ini. 
 • Kategori Sumber Maklumat Peribadi. Kami mengumpulkan maklumat peribadi secara terus daripada anda apabila anda berinteraksi dengan Perkhidmatan kami, secara automatik semasa anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami atau berurus niaga dengan kami, serta daripada sumber pihak ketiga seperti yang dihuraikan di bahagian “Apakah maklumat yang Evernote kumpulkan?” pada Dasar Privasi ini. 
 • Kategori Pihak Ketiga yang Kami Kongsi Maklumat. Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga seperti yang dihuraikan di bahagian “Bagaimanakah Evernote berkongsi atau mendedahkan maklumat saya?” pada Dasar Privasi ini.
 • Kategori Maklumat Peribadi yang Didedahkan. Dalam tempoh 12 bulan sebelum ini, kami telah mendedahkan kategori maklumat peribadi berikut untuk tujuan perniagaan atau komersil: pengecam, maklumat komersil, maklumat biometrik, maklumat Internet atau rangkaian elektronik lain, serta data geolokasi. 
 • Penjualan Maklumat Peribadi. Evernote tidak dan tidak akan menjual maklumat peribadi pengguna kami. Evernote tidak pernah menjual maklumat peribadi pengguna kami untuk tujuan perniagaan atau komersil dalam tempoh 12 bulan yang lalu.

Hak Pengguna Anda 

Pengguna California mempunyai hak untuk meminta akses kepada bahagian maklumat peribadi khusus yang telah kami kumpulkan tentang mereka dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Anda juga boleh meminta butiran tambahan tentang amalan maklumat kami, termasuk kategori maklumat peribadi yang telah kami kumpulkan tentang anda, kategori sumber pengumpulan tersebut, tujuan perniagaan atau komersil untuk pengumpulan  maklumat peribadi; kategori pihak ketiga yang kami kongsikan maklumat peribadi anda dan kategori maklumat peribadi yang telah kami dedahkan tentang anda dalam tempoh 12 bulan sebelumnya. Jika anda seorang pengguna California, anda juga mempunyai hak (i) meminta pemadaman maklumat peribadi anda (tertakluk pada pengecualian tertentu), (ii) menarik diri daripada penjualan maklumat peribadi dan (iii) menerima perkhidmatan serta harga serupa dan tidak ditindas walaupun anda melaksanakan sebarang hak CCPA anda yang lain.

Pengguna California boleh membuat permintaan dengan mengikut arahan ini: 

 • Serahkan tiket menerusi portal Bantuan dan Pembelajaran kami yang terletak di https://help.evernote.com. Jika anda tidak memiliki akaun Evernote atau merupakan pelanggan percuma, anda boleh menyerahkan permintaan sebagai tetamu.
 • Sebagai alternatif, anda boleh menghantar permintaan anda menerusi e-mel kepada privacy@evernote.com. Dalam baris subjek e-mel anda, sila tulis “Permintaan Hak CCPA.” 

Harap maklum bahawa untuk memenuhi permintaan anda, kami mungkin meminta anda menyediakan maklumat tertentu untuk mengesahkan identiti anda. Anda juga boleh melantik ejen yang diberi kuasa untuk melaksanakan hak ini bagi pihak anda. Kami tidak akan mendiskriminasikan anda sekiranya anda memilih untuk melaksanakan hak anda di bawah CCPA.

Perkhidmatan Evernote boleh diakses oleh pengguna kurang upaya. Pengguna kurang upaya juga boleh menghubungi kami melalui e-mel di privacy@evernote.com untuk meminta format alternatif bagi Dasar Privasi ini.             

Adakah Evernote membenarkan kanak-kanak menggunakan Perkhidmatannya?

Perkhidmatan kami direka untuk orang dewasa, bukan bagi kanak-kanak yang berusia bawah 16 tahun. Oleh itu, kami tidak berniat mengumpulkan maklumat peribadi daripada kanak-kanak berusia bawah 16 tahun dan Perkhidmatan kami tidak direka untuk mengurus maklumat tersebut. Sekiranya kami mendapati bahawa kami telah mengumpul atau menerima maklumat peribadi daripada kanak-kanak yang berusia bawah 16 tahun tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, kami akan memadamkan maklumat tersebut. Jika anda percaya bahawa kami mungkin memiliki sebarang maklumat daripada atau tentang kanak-kanak berusia bawah 16 tahun, sila hubungi kami di privacy@evernote.com.

Bagaimanakah Evernote bertindak balas terhadap isyarat Jangan Jejak?

Jangan Jejak ialah keutamaan privasi yang pengguna boleh tetapkan dalam pelayar web mereka. Apabila pengguna menghidupkan isyarat Jangan Jejak, pelayar menghantar mesej ke tapak web yang meminta mereka untuk tidak menjejak pengguna. Pada masa ini, Evernote tidak bertindak balas atau mengambil tindakan sebagai tindak balas kepada isyarat pelayar web "jangan jejak" atau mekanisme lain yang memberi pengguna keupayaan untuk menggunakan pilihan tentang pengumpulan maklumat peribadi tentang aktiviti dalam talian pengguna individu dari semasa ke semasa dan merentas tapak web pihak ketiga atau perkhidmatan dalam talian. Untuk maklumat tentang Jangan Jejak, lawati www.allaboutdnt.org.

Bagaimanakah saya hendak menghubungi Evernote?

Evernote menyambut baik maklum balas anda tentang Dasar Privasi ini. Sekiranya anda mempunyai soalan, komen atau kebimbangan tentang Dasar ini, sila hubungi kami melalui e-mel di privacy@evernote.com atau mel pos di:

EVERNOTE CORPORATION
305 Walnut Street
Redwood City, California 94063 USA
Attention: Privacy Team

EVERNOTE GMBH
c/o Centralis Switzerland GmbH
Dufourstrasse 101, 8008 Zurich, Switzerland
Attention: Privacy Team

EVERNOTE DO BRASIL SERVIÇOS DE APLICAÇÕES LTDA.
Avenida Paulista, no 2.300
Andar Pilotis
Edifício São Luís Gonzaga
CEP: 01310-300 São Paulo/SP
Brasil
Attention: Privacy Team

GLOSARI

 • Pemegang Akaun bermaksud orang atau entiti yang telah berkontrak dengan Evernote sebagai pengguna Premium, Plus atau Premium individu atau sebagai Pelanggan seperti yang ditakrifkan dalam Perjanjian Evernote Business kami.
 • Ciri Kerjasama bermaksud mana-mana ciri Perkhidmatan yang membolehkan anda berkongsi atau bekerjasama pada Kandungan.
 • Kandungan bermaksud teks, imej dan data lain yang anda pilih untuk menginput, muat naik dan simpan dalam Evernote. 
 • Pengguna Akhir bermaksud individu yang menggunakan akaun pada perkhidmatan Evernote.
 • Evernote (atau kadangkala “kami” atau “kita”) bermaksud Evernote Corporation dan syarikat gabungannya yang juga bertindak sebagai pengawal data: Evernote GmbH dan Evernote Do Brasil Servicos de Aplicaçōes Ltda.
 • Evernote Service  (atau kadangkala “Perkhidmatan”) bermaksud Perisian Evernote (seperti yang ditakrifkan di bawah) dan produk, perkhidmatan serta tapak web lain yang dihoskan atau disediakan oleh Evernote, termasuk aplikasi kami yang boleh dimuat turun, Pusat Aplikasi, Forum Pengguna dan Bantuan & Halaman Pembelajaran.
 • Evernote Software bermaksud perisian yang dihoskan pada pelayan Evernote dan perisian yang kami sediakan untuk digunakan oleh anda atau pihak ketiga untuk membolehkan penangkapan Kandungan yang berasal dari luar Perkhidmatan, seperti Evernote Scannable atau Evernote Web Clipper atau mana-mana aplikasi perisian Evernote untuk peranti pengkomputeran yang serasi yang membolehkan akses dan penggunaan Perkhidmatan menerusi peranti sedemikian
 • Syarikat Kumpulan bermaksud Evernote Corporation dan anak syarikat milik penuhnya, yang termasuk Evernote GmbH dan Evernote do Brasil Serviços de Aplicaçōes Ltda.
 • Perkhidmatan Berbayar bermaksud Evernote Plus, Evernote Premium, Evernote Business dan mana-mana tawaran Evernote lain yang kami kumpulkan pembayaran (dalam bentuk mata wang, mata Evernote, kod kupon).