Maklumat Khusus Wilayah

Tarikh Berkuat Kuasa: 21 Julai 2021

Maklumat di halaman ini mungkin berkuat kuasa pada anda jika anda penduduk salah satu wilayah yang dijelaskan dan melengkapkan maklumat yang terdapat dalam Dasar Privasi kami.

California

Eropah/GDPR

Brazil

Maklumat Tambahan

Sekiranya berlaku konflik, versi bahasa Inggeris akan diguna pakai.