2020 Transparantieverslag

Evernote is altijd open geweest over hoe we gegevens van gebruikers beschermen. Onze toewijding aan openheid en transparantie omvat het helpen van gebruikers om te begrijpen hoe we omgaan met derde-partij aanvragen voor accountgegevens.

Dit Transparantie Rapport beschrijft—voorzover het wettelijk toegestaan is—het aantal en soorten aanvragen voor gebruikersgegevens die wij ontvangen hebben in 2020. Voor burgerlijke en strafrechtelijke aanvragen geven we ook het aantal aanvragen waarvoor we gebruikersgegevens openbaar gemaakt hebben. Deze transparantie is niet toegestaan voor aanvragen die te maken hebben met staatsveiligheid, maar we kunnen wel het aantal klanten aangeven dat in het nationale veiligheidsproces uitgelicht wordt.

Criminal and Civil
Demands for Data
Number
Received
Responded
with Data
Criminal requests from US governmental agencies1 12 10
Criminal requests from foreign government agencies 3 0
Other third-party legal requests for user information 5 1

Number of NSL and FISA
process received
Number of customer
selectors targeted under
NSL and FISA process received
US government national security requests2 0-250 0-250

Zoals beschreven wordt in onze Informatie voor Overheden pagina, vragen we verzoeken om gebruikersgegevens om aan de minimale criteria te voldoen.

We onderzoeken elk verzoek om gebruikersgegevens aandachtig en reageren zo specifiek mogelijk overeenkomstig de weg en volgens onze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid. In veel gevallen, inclusief verzoeken vanwege de nationale veiligheid, geven we niet alle informatie dat op juridische gronden verzocht wordt. We vragen ook om een bevelschrift voordat we het verstrekken van de content van een Evernote account overwegen in reactie op een strafrechtelijk verzoek uit de Verenigde staten van een Amerikaanse overheidsinstelling. Overeenkomstig de Amerikaanse weg geven we geen content van accounts van gebruikers aan buitenlandse overheidsinstellingen, tenzij de gebruiker daar toestemming voor geeft.

Bovendien voeren we het beleid dat we gebruikers informeren wanneer een juridisch verzoek om informatie ontvangen met betrekking tot hun Evernote account, met uitzondering van een beperkt aantal omstandigheden die uitgelegd wordt in ons Informatie voor Overheden pagina.

Evernote is lid van Reform Government Surveillance en de Digital Due Process Coalition. We steunen alle pogingen tot het hervormen van praktijken en wetten die het overheidstoezicht van individuen en de toegang tot hun gegevens reguleert.

Transparantieverslag voor 2013

Transparantieverslag voor 2014

Transparantieverslag voor 2015

Transparantieverslag voor 2016

Transparantieverslag voor 2017

Transparantieverslag voor 2018

Transparantieverslag voor 2019


1Dit is inclusief overheidsinstellingen zoals het Federal Bureau of Investigation, evenals politiediensten op staats of lokaal niveau.

2De Amerikaanse overheid staat ons op dit moment niet toe het exacte aantal verzoeken omtrent de nationale veiligheid te onthullen. Ook mogen we niet het aantal ontvangen National Security Letters ("NSL's") van andere soorten verzoeken omtrent nationale veiligheid niet bekendmaken (zoals huiszoekingsbevelen op grond van het Foreign Intelligence Surveillance Act ("FISA process")), tenzij we dit in getallen van 1.000 doen. We denken dat met deze restrictie de transparantie afneemt en, bovendien, bedrijven zoals wij schaadt, aangezien wij bijna geen verzoeken omtrent de nationale veiligheid ontvangen. Als we wel kleinere getallen willen vermelden, zijn we verplicht om alle soorten van verzoeken omtrent de nationale veiligheid in groepen van 0 tot 250 te vermelden, zoals we hierboven gedaan hebben. We zijn een groot voorstander van meer transparantie met betrekking tot verzoeken omtrent de nationale veiligheid.

In het geval van een conflict, bepaalt de Engelse versie.