Sprawozdanie z przejrzystości za 2020 r.

Firma Evernote zawsze z otwartością mówi o tym, jak chronimy dane naszych użytkowników. Chcemy także pomóc naszym użytkownikom lepiej zrozumieć, w jaki sposób reagujemy na wnioski stron trzecich o udostępnienie informacji o kontach.

W niniejszym Sprawozdaniu z przejrzystości wyszczególniono - w zakresie, w jakim jest to prawnie dozwolone - liczbę i rodzaj wniosków o udostępnienie informacji o użytkownikach, które otrzymaliśmy w 2020 roku. W przypadku wniosków o charakterze karnym i cywilnoprawnym podajemy również liczbę wniosków, na które odpowiedzieliśmy, ujawniając dane użytkownika. Nie możemy zapewnić takiej przejrzystości w przypadku wniosków dotyczących bezpieczeństwa narodowego, ale jesteśmy w stanie przedstawić w przedziałach czasowych liczbę użytkowników wytypowanych w procesach dotyczących bezpieczeństwa narodowego, które otrzymaliśmy.

Criminal and Civil
Demands for Data
Number
Received
Responded
with Data
Criminal requests from US governmental agencies1 12 10
Criminal requests from foreign government agencies 3 0
Other third-party legal requests for user information 5 1

Number of NSL and FISA
process received
Number of customer
selectors targeted under
NSL and FISA process received
US government national security requests2 0-250 0-250

Jak opisano na naszej stronie z informacjami dla władz, wymagamy, aby wnioski o udostępnienie informacji o użytkownikach, zanim będą rozpatrzone spełniały określone kryteria.

Dokładnie analizujemy każdy otrzymywany wniosek o udostępnienie informacji o użytkowniku i reagujemy na nie w możliwie najwęższym zakresie przewidzianym prawem oraz zgodnie z naszymi Warunkami Świadczenia Usługi i Polityką Prywatności. Często, włączając w to żądania dotyczące bezpieczeństwa narodowego, nie udostępniamy wszystkich informacji wymaganych w procesie prawnym. Wymagamy również przedstawienia nakazu przeszukania przed rozważeniem ujawnienia zawartości konta Evernote w odpowiedzi na wniosek w sprawie karnej złożony przez rządową agencję Stanów Zjednoczonych. Nie udostępniamy też zawartości kont użytkowników zagranicznym agencjom rządowym, chyba że mamy na to zgodę użytkownika, zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.

Ponadto stosujemy politykę informowania użytkownika o otrzymaniu przez nas prawnego wniosku o informacje związane z jego kontem Evernote, z wyjątkiem bardzo nielicznych sytuacji, jak wyjaśniono na naszej stronie z informacjami dla władz.

Firma Evernote jest członkiem organizacji  Reform Government Surveillance oraz Digital Due Process Coalition. Wspieramy wysiłki na rzecz reformy praktyk i praw regulujących rządową inwigilację osób i dostęp do informacji o nich.

Sprawozdanie z przejrzystości za 2013 r.

Sprawozdanie z przejrzystości za 2014 r.

Sprawozdanie z przejrzystości za 2015 r.

Sprawozdanie z przejrzystości za 2016 r.

Sprawozdanie z przejrzystości za 2017 r.

Sprawozdanie z przejrzystości za 2018 r.

Sprawozdanie z przejrzystości za 2019 r.


1Dotyczy to zarówno agencji federalnych, takich jak Federalne Biuro Śledcze, jak i stanowych czy lokalnych organów ścigania.

2Obecnie rząd USA nie zezwala nam na ujawnianie dokładnej liczby otrzymanych wniosków związanych z bezpieczeństwem narodowym, ani na rozróżnianie liczby otrzymanych Listów Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Letters, NSL) od innych rodzajów wniosków o informacje związane z bezpieczeństwem narodowym (takich jak nakazy przeszukania zgodnie z Ustawą o Nadzorze nad Wywiadem Zagranicznym (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA)), chyba że robimy to w grupach po 1000 wniosków. Uważamy, że to ograniczenie zmniejsza przejrzystość i jest szczególnie krzywdzące dla firm takich jak nasza, które nie otrzymują żadnych lub otrzymują bardzo niewiele wniosków o udzielenie informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Jeśli chcemy przedstawiać raporty w mniejszych zakresach, musimy pogrupować wszystkie rodzaje wniosków dotyczących bezpieczeństwa narodowego w przedziale od 0 do 250, tak jak zrobiliśmy to powyżej. Zdecydowanie popieramy większą przejrzystość w zakresie wniosków dotyczących bezpieczeństwa narodowego.

W przypadku wystąpienia sprzeczności obowiązuje wersja w języku angielskim.