Funkcje bezpieczeństwa Evernote Teams

Single Sign-On

Wspieramy język SAML (Security Assertion Markup Language) na potrzeby jednokrotnego logowania (SSO) w przypadku użytkowników Evernote Teams. Działamy jako dostawca usług i komunikujemy się z Twoim dostawcą tożsamości. Zalecamy korzystanie z tej funkcji, aby:

  • Umożliwić pracownikom korzystanie z ich głównego jako hasła logowania do usługi Evernote.
  • Egzekwować niestandardowe zasady dotyczące haseł, takie jak długość, złożoność, powtórne użycie i wygaśnięcie.
  • Skonfigurować własne limity czasu trwania sesji, aby użytkownicy musieli uwierzytelniać się tak często lub rzadko, jak chcesz.
  • Korzystać z własnego rozwiązania do logowania dwuetapowego i mieć pewność, że wszyscy użytkownicy mają je włączone.

Dostęp oparty na rolach

W ramach Evernote Teams zapewniamy dwie role dostępu: Użytkownik i Administrator. Administratorzy mają dostęp do panelu administracyjnego umożliwiającego zarządzanie danymi rozliczeniowymi, użytkownikami, notatnikami i znacznikami. Mogą oni również awansować lub degradować użytkowników między rolami. Nie obsługujemy tworzenia profili dostępu ani szablonów uprawnień przy nadawaniu użytkownikom uprawnień do zasobów.

Zarządzanie użytkownikami

Jako administrator konta Evernote Teams masz wgląd w czasie rzeczywistym w aktualną liczbę aktywnych i zaproszonych użytkowników. Za pomocą panelu administracyjnego możesz ręcznie dodawać i usuwać użytkowników do swojej organizacji.

W przypadku obecnych klientów Evernote Teams, których konta osobiste są powiązane z kontami Teams, można też skonfigurować konto tak, aby umożliwić dołączenie każdemu z określonej domeny e-mail, zmniejszając nakład pracy administracyjnej związany z ręcznym zapraszaniem pracowników. Opcja ta nie jest dostępna dla nowych klientów Evernote Teams, których konta zostały założone po 31 sierpnia 2017 r.

Kiedy użytkownik dołącza do Twojej organizacji, wysyłamy powiadomienie e-mailem do wszystkich aktywnych administratorów.

Administratorzy mogą cofnąć dostęp użytkownika do organizacji. Następnym razem, gdy aplikacja kliencka tego użytkownika zsynchronizuje się z naszą usługą, zostanie odebrana wiadomość o cofnięciu dostępu i wszystkie notatki i notatniki zostaną usunięte z lokalnej aplikacji klienckiej.

Gdy administrator cofnie dostęp użytkownikowi, wysyłamy powiadomienie e-mailem do wszystkich aktywnych administratorów.

API nadawania i usuwania praw dostępu

Opracowaliśmy interfejs Apache Thrift API umożliwiający programistyczne dodawanie i usuwanie pracowników. Współpracujemy również z firmą Okta, aby zapewnić tę samą funkcję klientom ich rozwiązania.

Zarządzanie notatnikami

Administratorzy kont Evernote Teams mogą zarządzać wszystkimi parametrami notatników. Obejmuje to zasady udostępniania, właścicieli, członków i uprawnienia każdego członka. Administratorzy mają również możliwość eksportowania i usuwania całych notatników.

Odzyskiwanie danych

Użytkownicy Evernote Teams mogą usuwać notatki, przenosząc je do kosza, ale tylko administrator może je trwale usunąć, opróżniając kosz, i to wyłącznie w panelu administracyjnym. Chroni to przed zniszczeniem danych przez nieuczciwego pracownika i pozwala administratorom szybko odzyskać usunięte treści.