Transparensrapport för 2020

Evernote har alltid varit transparenta med hur vi skyddar våra användares data. Vårt åtagande om insikt och transparens inkluderar att hjälpa våra användare att förstå hur vi svarar på förfrågningar från tredje part om kontoinformation.

Denna transparensrapport beskriver - i den utsträckning som vi får göra det enligt lag - antalet och typen av förfrågningar om användarinformation som vi fick under 2020. För brottsliga och civila förfrågningar har vi också angett antalet förfrågningar som vi svarade på genom att avslöja användardata. Sådan öppenhet är inte tillåten för frågor som gäller nationell säkerhet, men vi kan ange antalet kunder i band som gäller nationella säkerhetsprocesser.

Criminal and Civil
Demands for Data
Number
Received
Responded
with Data
Criminal requests from US governmental agencies1 12 10
Criminal requests from foreign government agencies 3 0
Other third-party legal requests for user information 5 1

Number of NSL and FISA
process received
Number of customer
selectors targeted under
NSL and FISA process received
US government national security requests2 0-250 0-250

Som beskrivs på sidanInformation för myndigheter, kräver vi att en begäran om användarinformation uppfyller vissa minimikriterier för att övervägas.

Vi granskar noggrant varje begäran om användarinformation som vi får och svarar så snävt som möjligt enligt lagen och i enlighet med våra användarvillkor och sekretesspolicyn. I många fall, inklusive nationella säkerhetsförfrågningar, tillhandahåller vi inte all information som begärs. Vi kräver också ett beslut om husrannsakan innan vi överväger att avslöja innehållet på ett Evernote-konto som svar på en förfrågan från en amerikansk myndighet. Och vi avslöjar inte innehåll på en användares konton för utländska myndigheter om vi inte har användarens samtycke i enlighet med amerikansk lag.

Dessutom har vi en policy att meddela en användare när vi får en juridisk begäran om information relaterad till deras Evernote-konto, utom under mycket begränsade omständigheter, vilket förklaras på sidan Information för myndigheter.

Evernote är medlem i Reform Government Surveillance och Digital Due Process Coalition. Vi stöttar arbetet att reformera praxis och lagar som reglerar statlig övervakning av individer och tillgång till deras information.

Transparensrapport för 2013

Transparensrapport för 2014

Transparensrapport för 2015

Transparensrapport för 2016

Transparensrapport för 2017

Transparensrapport för 2018

Transparensrapport för 2019


1Det inkluderar federala myndigheter som Federal Bureau of Investigation, samt statliga och lokala brottsbekämpande organ.

2För närvarande tillåter inte den amerikanska regeringen att vi avslöjar det exakta antalet nationella säkerhetsförfrågningar som mottagits, och vi får inte heller skilja antalet mottagna National Security Letters (NSL) från andra typer av nationella säkerhetsfrågor (som beslut om husrannsakan enligt Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)), såvida vi inte gör det i grupper om 1 000. Vi anser att denna begränsning minskar transparensen och särskilt skadar företag som oss som inte får några eller mycket få nationella säkerhetsförfrågningar. Om vi vill rapportera i mindre band måste vi gruppera alla typer av nationella säkerhetsförfrågningar i ett intervall från 0 till 250 som vi har gjort ovan. Vi arbetar för större insyn när det gäller nationella säkerhetsförfrågningar.

I händelse av tvist ska den engelska versionen ha företräde.