Organisera forskning och dela information med Evernote Teams

Evernote Teams hjälper team att samla in forskningsmaterial och dela och bevara kunskaper

Samla in forskningsmaterial och hantera kunskaper effektivt 

Bakom varje färdigt projekt ligger en mängd forskning och problemlösning som gjort det möjligt. Men kunskaperna är spridda över filer på datorer, bokmärkta webbsidor, handskrivna anteckningar och e-postartiklar hos olika personer och i olika appar. När åren går och teamen förändras går denna värdefulla information förlorad. 

Evernote Teams hjälper dig att organisera forskningsmaterial, dela det med teamkamrater och tillämpa det i framtida projekt. Få den flexibilitet du behöver för att samla idéer på ditt sätt, oavsett om det är att anteckna, klippa webbsidor eller bifoga dokument. Sök över hela företaget för att hitta kopplingar du annars skulle missa. Med Evernote som ditt informationsnav är företagskunskaperna mer användbara och de lämnar inte företaget när någon i ditt team gör det.

Varför spelar kunskapshantering roll?

Företag tenderar att se framåt, där varje team fokuserar på en milstolpe efter den andra utan att se tillbaka på det som de har lärt sig. Men alla större projekt involverar forskning som kan vara ovärderlig för andra team – om de visste att den fanns. Marknadsföring kan ha data om kundbeteende begravda på en hårddisk som kan hjälpa produktavdelningen att förfina nästa produkt. Ekonomiavdelningen kan sätta upp intäktsmål som ligger långt ifrån de resultat som säljavdelningen anser är realistiska. 

En bra lösning för kunskapshantering hjälper er på två viktiga sätt:

 • Situationsmedvetenhet
  Omvandla spridda informationsdelar till användbara insikter för företaget. Effektiv kunskapsdelning gör det möjligt för alla i företaget att samla fakta och idéer som andra har bidragit med till en större bild som kan styra arbetet för enskilda team eller företaget som helhet.

 • Ökad produktivitet
  Undvik att göra om tråkiga och tidskrävande uppgifter. När den görs rätt går forskningen långsamt. Du kan prova tio olika vägar innan du hittar en som är relevant. En bra idéhanteringslösning hjälper dig att se till att personer inte förbrukar tid i onödan och letar efter svar som deras medarbetare redan har hittat.

Gå från att samla in forskning för att ansluta prickarna

Starta kostnadsfri provperiod

Fördelar med central idéhantering

Det räcker inte att spara företagets kollektiva idéer – de måste kunna hittas. Det betyder att din kunskapshanteringslösning ska organisera forskning på ett sätt som är både strukturerat och sökbart. Det stärker ditt företag på flera sätt:

 • Förbättrad kommunikation
  Ju mer alla är medvetna om vad andra gör, desto lättare är det för dem att bidra med relevanta idéer. Det gör möten effektivare och uppmuntrar tvärfunktionellt samarbete. 

 • Snabbare problemlösning
  När ett projekt stöter på en flaskhals kan deltagarna snabbt se om andra har haft liknande problem och lära sig hur de löste det utan att behöva uppfinna hjulet igen.

 • Bygga effektiva processer
  Team kan dra nytta av sina kollegors framgångar. När en grupp skapar en effektiv process eller ett arbetsflöde kan andra använda det som en mall och anpassa det till sina egna syften.

Evernote Teams gör det enkelt att samla in och organisera forskning

 • Anteckningsböcker
  Anteckningsböcker gör att du kan anpassa dokumenthanteringen. Spara anteckningar i anteckningsböcker som du kan organisera efter projekttitel, medarbetarnamn, kvartal eller vilka kategorier som helst som passar dina team. 

 • Projektytor
  Projektytor innehåller det som behövs för att hålla alla uppdaterade. Gruppera dina anteckningsböcker på projektytan så att alla team kan hitta det som är viktigt för arbetet på en bekväm plats.

 • Sätta fast anteckningar
  Hänvisar du ständigt till samma information? Skriv en anteckning och fäst den överst i en projektyta så att den alltid är lätt tillgänglig. Du kan också fästa nya anteckningar som du har skapat så att andra uppmärksammar dem.

 • Kraftfulla sökningar
  Hitta allt du behöver, oavsett var det sparas. Sök efter anteckningar efter titel, datum, innehållstyp eller nyckelord. Använd filter och få resultat medan du skriver. Du kan till och med söka efter ord i bilder och handskrift.  

Kommunikation och samarbete

Genom enkel tillgång till relevant forskning, oavsett vem som utförde arbetet, gör Evernote Teams att alla i ditt företag arbetar utifrån en gemensam grund med delad kunskap. Det betyder att personer inte behöver upprepa samma information om och om igen, vilket saktar ned arbetsflöden och gör det svårare för teamen att få saker gjorda. 

 • Dokumentsamarbete
  Ställ in behörigheter som låter teammedlemmar arbeta på samma anteckningar, oavsett var de är – även om de arbetar offline.

 • Nyheter
  Håll alla uppdaterade utan att behöva skicka e-post till alla i teamet. Projektytor visar nyligen skapade och uppdaterade anteckningar i mitten.

Förvandla individuell forskning till insikter för teamet

Bild av en webbläsare, PDF-dokument och en pil

Spara alla typer av innehåll – från webbplatser och artiklar till dokument och e-postmeddelanden – tillsammans med dina anteckningar.

Bild av en webbläsare, PDF-dokument och mapp

Samla och lagra forskning på ett centralt ställe som gör informationen tillgänglig för alla.

Bild av ett PDF-dokument, fyrkantiga anteckningar och ett förstoringsglas

Hitta snabbt det du behöver. Du kan till och med söka i PDF-filer, Office-dokument och handskrivna anteckningar.

Bild av böcker och en glödlampa

Hänvisa enkelt till tidigare arbeten, oavsett vem som gjorde arbetet, och se till att kunskaperna stannar inom företaget.

Gå från forskning till slutsatser

/ användare / månad

Start free trial