Evernote + Slack

รูปภาพหน้าจอ แสดงถึงการทำงานร่วมกันระหว่าง Evernote กับ Slack

ทำให้ข้อมูลสำหรับการแบ่งปันมีความยุ่งยากน้อยลง และทำให้การสื่อสารโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

เชื่อมต่อกับ Slack คุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

รูปภาพหน้าจอ แสดงถึงการทำงานร่วมกันระหว่าง Evernote กับ Slack

การสื่อสารจะทำได้ง่ายยิ่งขึ้น

การสื่อสารคือกุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จของทีมงาน เมื่อ Evernote ทำงานร่วมกันกับ Slack คุณสามารถสร้างบทสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มคำสั่งได้มากขึ้นโดยเพิ่มข้อมูล Evernote โดยไม่ต้องออกจาก Slack

สิ่งที่คาดหวัง

รวมการทำงานและการสนทนาเข้าด้วยกัน

ค้นหา, ค้นเจอ และแบ่งปันบันทึกที่ทำใน Evernote ลงในการสนทนา Slack - โดยไม่ต้องแยกการสนทนา

ไม่เคยพลาดการสนทนาของคุณ

บทสนทนาและการตัดสินใจที่มีค่าที่กระทำใน Slack จะถูกบันทึกอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและกู้คืนในอนาคต

สร้างบันทึกด้วยตัวเอง

ตั้งค่าการแจ้งเตือน, สร้างงาน หรือเก็บความคิดไว้ใน Evernote ขณะที่คุณกำลังสนทนาอยู่ใน Slack

การรวมกันที่สมบูรณ์แบบ

คุณทำงานใน Evernote คุณพูดคุยใน Slack ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลงานได้โดยรวมสองคุณลักษณะสำคัญสำหรับรูปแบบการทำงานของทีมและรายบุคคล

อัพเกรดเป็น Evernote Teams

เรียนรู้วิธีการรับประโยชน์สูงสุดของตัวเลือกนี้ โดยคุยกับทีมขายที่มีประสบการณ์ของเรา