ข้อมูลที่เกี่ยวกับภูมิภาคจำเพาะ

วันที่มีผลบังคับใช้: 21  กรกฎาคม 2021

ข้อมูลบนหน้าเพจนี้อาจบังคับใช้กับคุณได้ หากคุณเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในหนึ่งในภูมิภาคที่ระบุนี้ และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา 

แคลิฟอร์เนีย

ยุโรป/GDPR

บราซิล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะถูกนำมาบังคับใช้