สร้างโดย Sandler 07/21/2018
เมื่อใช้รูปแบบหลักนี้ คุณจะสามารถรวบรวมรายละเอียดสำคัญจากงานและพิจารณาดูว่า วิธีใดเป็นวิธีติดตามและดำเนินการต่อได้ดีที่สุด เวลาในการตั้งคำถามอย่างละเอียดมีประโยชน์มาก ขณะที่คุณยังจดจำการพูดคุยต่าง ๆ ได้ เมื่อคุณทำรูปแบบหลักเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขอให้แน่ใจว่าคุณทราบดีว่าขั้นตอนต่อไปและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง

เพราะคุณดูรูปแบบหลักนี้แล้ว

การประชุม

วาระการประชุม

จัดประชุมด้วยเนื้อหาที่ชัดเจน, ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ
การบริหารโปรเจค

ภาพรวมโปรเจค

บันทึกสิ่งที่สมาชิกในทีมแต่ละคนต้องรับผิดชอบ, เป้าหมายสำคัญ และกำหนดส่งงานสุดท้าย เพื่อให้ทุกคนทราบว่าเกิดอะไรขึ้น