2020 Şeffaflık Raporu

Evernote, kullanıcılarımızın verilerini koruma yöntemlerimiz hakkında her zaman açık olmuştur. Açıklık ve şeffaflık konusundaki taahhüdümüz, kullanıcılarımızın, hesap bilgilerine yönelik üçüncü taraf taleplerine nasıl yanıt verdiğimizi anlamalarına yardımcı olmayı kapsar.

İşbu Şeffaflık Raporu, 2020'de kullanıcı bilgilerine yönelik taleplerin sayısı ve türü hakkında, yasal olarak bunu yapmaya iznimiz olduğu ölçüde, ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Cezai ve hukuki talepler için, kullanıcı verilerini ifşa ederek yanıtladığımız taleplerin sayısını da sunduk. Ulusal güvenlik talepleri için böylesi bir şeffaflığa izin verilmemekle birlikte, aldığımız ulusal güvenlik süreci taleplerinde hedeflenen müşteri seçici sayısını gruplar halinde sunabiliyoruz.

Criminal and Civil
Demands for Data
Number
Received
Responded
with Data
Criminal requests from US governmental agencies1 12 10
Criminal requests from foreign government agencies 3 0
Other third-party legal requests for user information 5 1

Number of NSL and FISA
process received
Number of customer
selectors targeted under
NSL and FISA process received
US government national security requests2 0-250 0-250

Kullanıcı bilgilerine yönelik taleplerin dikkate alınması için,  Yetkililer için Bilgi sayfamızda ana hatlarıyla belirtildiği gibi, bu taleplerin minimum kriterleri karşılamasını şart koşuyoruz.

Aldığımız her kullanıcı bilgisi talebini dikkatlice inceliyoruz ve yasalarca izin verilen en dar kapsamlı şekilde ve Hizmet Koşullarımıza ve Gizlilik Politikamıza uygun olarak yanıtlıyoruz. Ulusal güvenlik talepleri de dahil olmak üzere birçok durumda, yasal süreç tarafından talep edilen tüm bilgileri sağlamıyoruz. Bir ABD resmi kurumundan gelen ABD cezai talebine yanıt olarak içeriği ifşa etmeyi değerlendirmeden önce bir arama emri çıkartılmasını da şart koşuyoruz. Ve ABD yasalarına uygun olarak, kullanıcıların rızasını almadan, kullanıcı hesaplarının içeriğini sağlamıyoruz.

Ayrıca, Yetkililer için Bilgi sayfamızda açıklandığı gibi, çok sınırlı durumlar haricinde, Evernote hesaplarıyla ilgili yasal bir bilgi talebi aldığımızda, kullanıcıları bilgilendirme politikamız var.

Evernote,  Devlet Gözetimi Reformu ve Digital Yasal Süreç Koalisyonu üyesidir. Devletin bireyleri gözetimi ve bilgilerine erişimini düzenleyen uygulama ve yasalarda reform çabalarını destekliyoruz.

2013 Şeffaflık Raporu

2014 Şeffaflık Raporu

2015 Şeffaflık Raporu

2016 Şeffaflık Raporu

2017 Şeffaflık Raporu

2018 Şeffaflık Raporu

2019 Şeffaflık Raporu


1Bu, devlet veya yerel emniyet teşkilatlarının yanı sıra, Federal İstihbarat Bürosu gibi federal kurumları da kapsamaktadır.

2Şu anda ABD hükümeti, alınan ulusal güvenlik taleplerinin tam sayısını açıklamamıza izin vermemektedir ve 1000'lik gruplar halinde yapmadığımız sürece, alınan Ulusal Güvenlik Belgeleri'nin ("NSLs") sayısını, diğer ulusal güvenlik bilgi taleplerinden (Yabancı İstihbarat Gözetleme Yasası'na ("FISA süreci") uygun arama emirleri gibi) ayırma iznimiz de bulunmamaktadır. Bu kısıtlamanın şeffaflığı azalttığını ve özellikle de bizim gibi hiç ulusal güvenlik talebi almayan veya çok az talep alan şirketlere zarar verdiğini düşünüyoruz. Daha küçük gruplar halinde raporlama yapmak istersek, yukarıda yaptığımız gibi, tüm ulusal güvenlik talebi türlerini ayrım yapmaksızın 0 ile 250 aralığında bir arada gruplamamız gerekmektedir. Ulusal güvenlik talepleri ile ilgili daha fazla şeffaflığı kuvvetle destekliyoruz.

Herhangi bir çelişki olması durumunda, İngilizce kopyası gecerli olacaktır.