Tải Evernote

Bạn cần làm việc trên một nền tảng khác?

Evernote hoạt động trên mọi thiết bị, do đó bạn có thể sắp xếp thông tin và làm việc hiệu quả ở bất cứ đâu.
Tiện ích mở rộng Web Clipper cho trình duyệt.

Lưu hầu hết mọi loại nội dung trên web - ảnh chụp màn hình, bài viết và tệp PDF.

Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn?

Nhận mẹo và lời khuyên về cách dùng Evernote để sắp xếp thông tin.

Bắt đầu dùng Evernote

Làm quen với Evernote

Hướng dẫn nhanh cho Web Clipper

Hướng dẫn nhanh cho Web Clipper