Tìm chính xác những gì bạn cần

Evernote giúp bạn dễ dàng tìm được mọi nội dung mình cần.

Tìm kiếm chữ viết tay

Tìm cụm từ nằm trong ghi chú viết tay, ảnh chụp nội dung bảng trắng và Ghi chú Post-it® trên Evernote.

Tìm tệp PDF và tài liệu

Ngay lập tức tìm thấy được văn bản nằm trong tệp PDF, tài liệu Office, hình ảnh, bản trình bày và tài liệu đã quét.

Nhận được kết quả chính xác

Lọc theo thẻ, tệp đính kèm, tệp PDF, URL, Nhiệm vụ, Lịch và nhiều tiêu chí khác để có được kết quả tìm kiếm chính xác hơn.

Nhiều lựa chọn tìm kiếm nâng cao

Tính năng mới! Giờ đây, bạn có thể tìm thông tin trong ghi chú bằng toán tử Logic (v.d: "chó AND mèo"), địa điểm tạo ghi chú và nhiều tiêu chí khác.
Các gói thuê bao mới, phù hợp với cách tư duy của bạn.

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm trên blog của Evernote

Tìm hiểu cách Evernote làm nổi bật những thông tin bạn cần.
Tìm thấy mọi thứ trong Evernote Tìm thấy mọi thứ trong Evernote

Cách tìm thấy mọi thứ trong Evernote

Một Evernote hoàn toàn khác nhờ Trang chủ