Tìm kiếm chữ viết tay

Tìm thấy lại ý tưởng, cho dù bạn vẽ nguệch ngoạc hoặc ghi vội đâu đó.

Evernote có thể đọc được chữ viết tay của bạn

Tìm cụm từ cụ thể trong ghi chú viết tay, ảnh chụp nội dung trên bảng trắng cũng như trong bất ký tệp JPEG, PNG và GIF nào mà bạn lưu vào Evernote.

Evernote hiểu được ngôn ngữ bạn dùng

Evernote có thể phân biệt chữ đánh mánh thuộc 28 ngôn ngữ và chữ viết tay thuộc 11 ngôn ngữ. Bạn có thể chọn ngôn ngữ dùng để nhận dạng bằng cách thay đổi tùy chọn cài đặt Ngôn ngữ nhận dạng.
Ảnh chụp màn hình ứng dụng chuyển đổi chữ viết tay được quét lại thành văn bản Ảnh chụp màn hình ứng dụng chuyển đổi chữ viết tay được quét lại thành văn bản

Evernote có thể quét nội dung ở bất cứ đâu

Dễ dàng lưu lại mọi ý tưởng và ghi chú dùng chữ viết tay trên các thiết bị sử dụng cả Android và Apple nhờ camera tích hợp của Evernote.

Evernote có thể tìm thấy mọi thông tin

Mở rộng phạm vi tìm kiếm bằng cách sử dụng các toán tử Logic (v.d: “chó AND mèo”), vị trí bạn tạo ghi chú và nhiều lựa chọn khác. Hoặc có được kết quả chính xác hơn bằng cách lọc theo thẻ, tệp đính kèm, tệp PDF, URL, Nhiệm vụ hoặc Lịch.
Evernote có công nghệ nhận dạng chữ viết tay đầu ngành. Hãy dùng thử và trải nghiệm điều bất ngờ.

Dùng thử miễn phí

11 cách để lưu nội dung vào Evernote

5 cách để tổ chức ý tưởng và tư duy rành mạch