Hoàn thành mọi việc cần làm nhờ Nhiệm vụ

Tạo và quản lý việc cần làm trong ghi chú để xử lý mọi việc theo cách của bạn.
Chế độ xem danh sách việc cần làm trên ứng dụng cho máy tính Chế độ xem danh sách việc cần làm trên ứng dụng cho máy tính

Quan sát tổng thể hoặc tìm hiểu cụ thể

Quan sát tổng thể mọi việc cần xử lý hoặc tập trung vào thông tin bạn cần để xử lý nhiệm vụ trước mắt.
Nhiệm vụ lưu trong ghi chú Nhiệm vụ lưu trong ghi chú

Thêm bối cảnh cho việc cần làm

Nhiệm vụ tồn tại bên trong ghi chú của bạn, do đó luồng công việc của bạn sẽ không bị ngắt quãng do phải chuyển đổi qua lại giữa ghi chú và một trình quản lý nhiệm vụ riêng.
Nhiệm vụ có ngày đến hạn Nhiệm vụ có ngày đến hạn

Sắp xếp công việc trong cuộc sống

Hoàn thành đúng việc vào đúng hạn bằng cách đặt ngày đến hạn, lên lịch lặp lại và thêm lời nhắc.
Hình ảnh của việc giao nhiệm vụ cho người khác Hình ảnh của việc giao nhiệm vụ cho người khác

Giao nhiệm vụ cho người khác

Giao nhiệm vụ cho người khác và theo dõi tiến độ công việc của họ, để dự án vận hành suôn sẻ.
Xem gói thuê bao Evernote nào phù hợp với bạn.

So sánh các gói thuê bao

Tìm hiểu thêm trên blog của Evernote

Xem cách Evernote có thể giúp bạn sắp xếp công việc trong cuộc sống.
Hình ảnh của tính năng Nhiệm vụ trên máy tính và thiết bị di động Hình ảnh của tính năng Nhiệm vụ trên máy tính và thiết bị di động

Hoàn thành mọi việc cần làm nhờ Nhiệm vụ

Hình ảnh của Ian Small, Tổng giám đốc của Evernote Hình ảnh của Ian Small, Tổng giám đốc của Evernote

Nhiệm vụ: Đánh dấu một bước tiến mới trên con đường phát triển của Evernote