Sắp xếp công việc trong cuộc sống bằng Evernote Personal

Evernote Personal cho phép bạn sử dụng ghi chú, nhiệm vụ và lịch biểu tại cùng một nơi để giúp bạn tập trung và làm việc hiệu quả suốt ngày.

Làm việc hiệu quả ngay cả trong một ngày bận rộn

Tập hợp mọi ý tưởng và việc cần làm vào cùng một nơi, bất cứ khi nào thuận tiện, để làm được nhiều việc hơn mà không phải tốn nhiều công sức.

Làm được nhiều việc hơn với ghi chú

Liên kết ghi chú với sự kiện trong lịch để làm việc hiệu quả hơn. Đánh dấu vào hình ảnh và tệp PDF để bổ sung ngữ cảnh. Lưu lại lệnh tìm kiếm và tìm kiếm văn bản trong tệp đính kèm. Bạn sẽ không bao giờ bỏ sót bất kỳ thông tin nào cả.

Dễ dàng quản lý mọi dự án

Sử dụng nhiệm vụ, lời nhắc và thông báo để tập trung vào những việc quan trọng trước mắt. Điều chỉnh bảng điều khiển Trang chủ và mẫu ghi chú để giúp Evernote hoạt động theo cách tư duy của bạn.

Sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách

Evernote Personal hoạt động trên mọi thiết bị. Thông tin luôn sẵn sàng khi bạn cần, giúp bạn làm việc hiệu quả mọi nơi, ngay cả khi không có mạng.

Hướng đến một cuộc sống được tổ chức khoa học

Nhận mọi lợi ích của Evernote Free, cộng thêm những tính năng được thiết kế để sắp xếp hiệu quả công việc ở nhà và trong gia đình.

Lưu danh sách việc cần làm cùng với những ghi chú liên quan để quản lý tất cả trong một chế độ xem thuận tiện.

Liên kết ghi chú với các sự kiện trên lịch để chúng hữu ích hơn và dễ tìm hơn.

Không bao giờ quên xử lý nhiệm vụ, bắt đầu ghi chú cuộc họp hoặc tìm lại ý tưởng nữa.

Làm cho Evernote hoạt động theo ý bạn bằng cách tùy chỉnh bảng điều khiển Trang chủ, mẫu và lệnh tìm kiếm đã lưu.

Theo dõi mọi thông tin hữu ích mà bạn bắt gặp trên mạng, chẳng hạn như bài viết, công thức nấu ăn, trang tin, hình ảnh.

Đồng bộ hóa nội dung mà không bị giới hạn số lượng máy tính và thiết bị di động.

Tìm kiếm mọi văn bản trong mọi ghi chú, ngay cả văn bản là chữ viết tay hoặc nằm trong tệp đính kèm.

Không có wi-fi? Không sao cả. Bạn có thể tiếp tục làm việc mà không có mạng. Mọi thông tin sẽ được đồng bộ hóa khi có mạng trở lại.