Chính sách về Quyền riêng tư

Ngày có hiệu lực: 21 tháng 7 năm 2021 – Có gì mới >>

Để xem phiên bản trước của Chính sách quyền riêng tư, vui lòng nhấp vào đây

Trong trường hợp có mâu thuẫn, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.

Quay lại Trung tâm Quyền riêng tư

Giới thiệu

Evernote cam kết bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu của bạn. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cụ thể những thông tin về bạn mà Tập đoàn Evernote và các công ty thành viên (gọi chung là "Evernote", "chúng tôi") thu thập, sử dụng và tiết lộ khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web và ứng dụng của Evernote, mà chúng tôi gọi chung là Dịch vụ Evernote (theo định nghĩa trong Bảng thuật ngữ), khi bạn liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng, tham gia với chúng tôi trên mạng xã hội hoặc tương tác với chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào khác.

Xin lưu ý, nếu bạn là người dùng Tài khoản cá nhân thì bạn vừa là Chủ tài khoản vừa là Người dùng cuối của tài khoản Dịch vụ Evernote. Nếu bạn sử dụng Evernote Teams, Chủ tài khoản là Khách hàng đã ký kết hợp đồng với Evernote theo định nghĩa trong Thỏa thuận dành cho Evernote  Teams còn Người dùng cuối là những cá nhân có tài khoản người dùng liên kết với tài khoản Evernote  Teams. Những thuật ngữ này và những thuật ngữ khác dùng trong chính sách này có trong Bảng thuật ngữ của chúng tôi.

Nếu bạn là Người dùng cuối của một tài khoản Evernote  Teams, vui lòng lưu ý rằng Chủ tài khoản Evernote  Teams của bạn (chẳng hạn như chủ lao động hoặc tổ chức của bạn) có thể đã đặt ra những quy tắc riêng liên quan đến hoạt động truy cập, sử dụng, tiết lộ hoặc lưu giữ dữ liệu của Người dùng cuối trong tài khoản đó. Cũng xin lưu ý rằng, Quản trị viên của một tài khoản Evernote  Teams có quyền truy cập vào tài khoản Người dùng cuối liên kết với tài khoản Evernote  Teams đó, nhưng không có quyền truy cập vào các tài khoản không liên kết với tài khoản Evernote  Teams đó. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức tài khoản Evernote cá nhân hoạt động với tài khoản Evernote  Teams bằng cách truy cập https://help.evernote.com/hc/articles/209005287.

Mặc dù ít khi có những thay đổi lớn, chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này khi có thêm các tính năng, công nghệ hoặc yêu cầu pháp lý mới. Vì vậy, vui lòng thỉnh thoảng kiểm tra lại. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu có thay đổi gì quan trọng, và nếu cần, sẽ xin phép bạn. 

Evernote thu thập những thông tin gì? 

Evernote cho phép bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ trên Dịch vụ Evernote dữ liệu dạng văn bản, hình ảnh và những loại dữ liệu khác một cách tùy ý. Chúng tôi gọi những thông tin này là "Nội dung". Chúng tôi còn thu thập và tiếp nhận những loại thông tin sau đây:

 • Thông tin cơ bản về người đăng ký thuê bao. Để mở tài khoản cho bạn và xử lý thanh toán, chúng tôi thu thập và tiếp nhận những thông tin xác định danh tính, chẳng hạn như địa chỉ email, cũng như địa chỉ thanh toán và một số thông tin thanh toán khác, tùy thuộc vào cách thức bạn mua gói thuê bao Dịch vụ trả phí.  
 • Dữ liệu về hoạt động sử dụng. Chúng tôi thu thập và ghi nhật ký thông tin về Internet hoặc thông tin về mạng điện tử khác liên quan đến cách thức truy cập và sử dụng Evernote của bạn và người khác, chẳng hạn như hành động tạo ghi chú hoặc chia sẻ ghi chú. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về hoạt động sử dụng thông qua cookie và các công nghệ tương tự. Để biết thêm thông tin, bao gồm cách hủy tham gia, vui lòng truy cập Trang thông tin về cookie
 • Thông tin về vị trí. Chúng tôi thu thập địa chỉ IP bạn sử dụng để kết nối với Dịch vụ Evernote và cả thông tin vị trí của bạn trên thiết bị di động, nếu bạn cho phép chia sẻ vị trí. 
 • Thông tin thiết bị. Chúng tôi thu thập thông tin về số lượng và loại thiết bị mà bạn dùng để kết nối với Dịch vụ Evernote, cũng như thông tin về hệ điều hành của những thiết bị đó (v.d: iOS, Android, Windows). Ví dụ: khi bạn cài đặt, chỉnh sửa hoặc sử dụng ứng dụng Evernote, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân để đảm bảo dịch vụ của chúng tôi hoạt động đúng cách, chẳng hạn như mã định danh phần cứng duy nhất (IMEI, số SIM hoặc thông tin định danh khác). Khi bạn cài đặt, chỉnh sửa hoặc sử dụng một ứng dụng của Evernote, bạn sẽ nhận được yêu cầu cấp quyền hoặc thông báo về những khả năng của thiết bị mà ứng dụng đó có thể sử dụng.

Chúng tôi cũng có thể liên kết thông tin đăng ký của bạn với dữ liệu chúng tôi nhận được từ các đối tác và bên thứ ba, nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn.  Ví dụ: nếu bạn tạo hoặc đăng nhập vào một tài khoản Evernote bằng thông tin đăng nhập của Google Apps thông qua tính năng đăng nhập một lần, chúng tôi sẽ có quyền tiếp cận một số thông tin như tên và địa chỉ email của bạn, theo sự ủy quyền trong thông tin cài đặt của hồ sơ Google Apps của bạn.

Evernote sử dụng thông tin của tôi như thế nào?

Chúng tôi có quy định cụ thể về cách thức và thời điểm sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập và nhận được. Chúng tôi cam kết đảm bảo sự riêng tư cho thông tin của bạn. Chúng tôi sử dụng những thông tin mà chúng tôi thu thập và nhận được nhằm cung cấp, duy trì và cải thiện Dịch vụ Evernote; nhằm giải quyết sự cố và hỗ trợ khách hàng; nhằm bảo vệ Dịch vụ Evernote cho toàn thể người dùng; nhằm liên hệ với bạn; và nhằm quản lý các tài khoản Evernote Teams. 

 • Hoạt động cung cấp Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng một số công nghệ để giúp bạn tận dụng Dịch vụ Evernote. Các hệ thống của chúng tôi tự động phân tích dữ liệu của bạn để cung cấp các tính năng của Evernote và để không ngừng cải thiện Dịch vụ Evernote cho bạn mà không cần người nào xem Nội dung của bạn. Các tính năng có thể bao gồm:
  • Đảm bảo bạn tìm thấy được những gì bạn cần khi tìm kiếm trong tài khoản.
  • Cho bạn xem những thông tin liên quan nhất đến cách bạn sử dụng Dịch vụ Evernote tại một thời điểm hoặc vị trí xác định.
  • Đề xuất những thao tác phù hợp với bạn dựa trên thông tin bạn lưu trữ.
  • Đề xuất các tính năng hoặc sản phẩm của Dịch vụ Evernote mà chúng tôi cho là sẽ giúp bạn tận dụng được Dịch vụ Evernote.
  • Giới thiệu những người bạn có thể cộng tác cùng (dành cho người dùng Evernote Teams).
 • Hoạt động duy trì Dịch vụ của chúng tôi. Để giúp khắc phục lỗi và hỗ trợ khách hàng, đội ngũ Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể cần phải truy cập một số thông tin của bạn, chẳng hạn như địa chỉ email của tài khoản của bạn và thông tin liên quan đến ứng dụng Evernote mà bạn đang sử dụng, căn cứ theo theo các nguyên tắc bảo vệ dưới đây.  
 • Chống lại các mối đe dọa an ninh, việc sử dụng sai trái và hoạt động bất hợp pháp. Để góp phần bảo vệ tài khoản của bạn và tính năng của Dịch vụ Evernote, hệ thống của chúng tôi có thể phân tích các email mà bạn gửi và nhận trong tài khoản Evernote của mình cũng như các ghi chú mà bạn chia sẻ nhằm phát hiện thư rác, phần mềm độc hại hoặc các nguy cơ bảo mật tiềm tàng khác. Nếu chúng tôi xác định rằng những tư liệu đó vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc Nguyên tắc dành cho người dùng , chúng tôi có thể chặn việc chuyển phát hoặc hủy chia sẻ các tư liệu đó, tương tự như cách hoạt động của bộ lọc thư rác trong hộp thư đến của bạn.

  Tìm hiểu thêm về những biện pháp mà bạn có thể sử dụng để bảo vệ tài khoản của mình, chẳng hạn như dùng mật khẩu mạnh, xác minh hai bước và mã hóa.
 • Liên lạc với bạn. Căn cứ theo các tùy chọn về liên lạc của bạn, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để thông báo về những sản phẩm và tính năng mới mà chúng tôi phát triển cho bạn, chia sẻ các mẹo để sử dụng Evernote hiệu quả hơn, thông báo về các ưu đãi đặc biệt và cung cấp thông tin về cách Evernote hoạt động với các sản phẩm hoặc dịch vụ của đối tác kinh doanh của chúng tôi.
 • Tuân thủ luật pháp. Evernote còn sử dụng thông tin để tuân thủ luật pháp hoặc quy định hiện hành và tiết lộ thông tin theo yêu cầu của thủ tục tố tụng hoặc yêu cầu thi hành của chính phủ, bao gồm thực thi pháp luật. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập mục "Cách Evernote xử lý các yêu cầu pháp lý liên quan đến thông tin của tôi?" trong Chính sách quyền riêng tư này.

Liệu có ai ở Evernote xem Nội dung của tôi không

Bạn có quyền kiểm soát người nào được xem Nội dung của bạn. Chúng tôi hạn chế việc sử dụng Nội dung của bạn để đảm bảo là không có ai ở Evernote có thể xem, trừ phi bạn cho phép một cách rõ ràng, hoặc khi cần phải tuân theo các nghĩa vụ pháp lý. Cụ thể là:

 • Để tinh chỉnh hoặc cải tiến công nghệ, chúng tôi có thể xin phép bạn xem xét một vài phần trong Nội dung của bạn. Chẳng hạn, nếu có một tính năng mới giúp đề xuất các ghi chú liên quan đến Nội dung của bạn, chúng tôi có thể nhờ bạn phản hồi về hiệu quả của tính năng này, cùng với một đoạn mẫu của Nội dung có liên quan. Nhờ đó, chúng tôi có thể chắc chắn là tính năng này cung cấp những đề xuất phù hợp với bạn. Chúng tôi chỉ có thể truy cập Nội dung của bạn nếu bạn cho phép một cách rõ ràng, và còn tùy thuộc vào các quy tắc bảo mật và chế độ kiểm soát việc truy cập dữ liệu. Bạn có toàn quyền quyết định có cho phép hay không.
 • Nếu bạn liên hệ với nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để giải quyết sự cố liên quan đến Nội dung trong tài khoản của bạn (ví dụ: bạn không tìm thấy một ghi chú mà bạn tin là phải nằm trong tài khoản), chúng tôi có thể xin phép bạn tạm thời cho chúng tôi xem Nội dung của bạn. Sự cho phép này sẽ kết thúc khi vấn đề được giải quyết xong.
 • Nếu chúng tôi nhận thấy có thể đã có hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc Nguyên tắc dành cho người dùng, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc đóng tài khoản của bạn cho đến khi tài liệu có vấn đề bị xóa. Trong tình huống đó, chúng tôi sẽ chỉ xem Nội dung trong tài khoản của bạn nếu bạn cho phép hoặc nếu việc đó là cần thiết cho việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc của người khác.

Để thử nghiệm và cải thiện các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi sử dụng dữ liệu tổng hợp, không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào, không nhận dạng cá nhân nào và không thể truy về một người dùng cụ thể nào. Chính sách này không nhằm để áp dụng cho những dữ liệu ẩn danh đó.

Evernote chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin của tôi như thế nào?

Evernote không hoạt động trong lĩnh vực bán hoặc cho thuê thông tin của bạn. Sau đây là một số trường hợp mà chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn, và sẽ chỉ tiết lộ một lượng thông tin tối thiểu cần thiết:

 • We share your information with service providers who process data on our behalf, such as credit card processors and customer management systems. For example, these service providers help us:
  • Vận hành, phát triển và cải thiện tính năng và chức năng của Dịch vụ Evernote
  • Hoàn tất giao dịch thanh toán của bạn
  • Hoàn tất đơn hàng và yêu cầu hỗ trợ của bạn
  • Liên lạc với bạn theo quy định trong Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp này chấp thuận các yêu cầu bảo vệ dữ liệu gắt gao để đảm bảo việc tuân thủ chính sách quyền riêng tư và nghĩa vụ của chúng tôi theo luật bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ bên thứ ba nào để họ sử dụng cho mục đích quảng cáo riêng.

 • Nội dung của bạn là của riêng bạn, trừ phi bạn quyết định chia sẻ. Bạn có thể chọn chia sẻ bằng các liên kết công khai hoặc thông qua các tính năng của Dịch vụ Evernote cho phép bạn chia sẻ hoặc cộng tác (“Tính năng cộng tác”). Nếu bạn chọn chia sẻ, chúng tôi có thể thực hiện một số bước để hỗ trợ việc cộng tác của bạn.  
 • Trong trường hợp sáp nhập, bán lại hoặc tổ chức lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp của chúng tôi, thông tin đã nêu trong chính sách này có thể chuyển giao theo thương vụ đó. 
 • Như đã mô tả trên trang Thông tin về cookie, chúng tôi ký hợp đồng với các mạng quảng cáo bên thứ ba để phân phối những quảng cáo phù hợp về Evernote cho bạn trên Internet, và để quản lý hoạt động liên lạc giữa chúng tôi với bạn. Chúng tôi không sử dụng Nội dung của bạn cho những mục đích này. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ với các đối tác hoặc Nhà cung cấp dịch vụ một mã định danh đã mã hóa để phân phối những quảng cáo phù hợp cho bạn khi bạn truy cập trang web, ứng dụng hoặc nền tảng của đối tác và nhà cung cấp. Chẳng hạn, chúng tôi có thể tham gia vào các dịch vụ Tiếp thị lại của Google Adwords, Tailored Audience của TwitterCustom Audience của Facebook. Để tìm hiểu thêm về chế độ kiểm soát quyền riêng tư của Google, Twitter và Facebook dành cho các dịch vụ đó, vui lòng truy cập vào đây đối với Google, vào đây đối với Twitter, và vào đây đối với Facebook. Bạn có thể hủy tham gia một số dịch vụ tiếp thị và tiếp thị lại bằng cách truy cập vào trang hủy tham giacủa Liên minh quảng cáo kỹ thuật số, hoặc trang hủy tham gia của Sáng kiến quảng cáo qua mạng.
 • Chúng tôi cũng có thể trao đổi thông tin về bạn với bên thứ ba khi bạn đồng ý hoặc cho phép chia sẻ. Chẳng hạn như khi bạn kết nối tài khoản Evernote của bạn với một ứng dụng của bên thứ ba trong Trung tâm ứng dụng của chúng tôi.

Evernote xử lý thế nào đối với các yêu cầu pháp lý liên quan đến thông tin của tôi?

Chúng tôi tích cực bảo vệ tính riêng tư của tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho chính quyền hoặc cơ quan thực thi pháp luật trừ phi chúng tôi tin rằng cần phải làm thế để tuân theo lệnh, lệnh của tòa, trát đòi hoặc các yêu cầu hợp pháp khác của chính quyền. Điều này bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý của các khu vực pháp lý ngoài Hoa Kỳ, khi chúng tôi tin rằng việc đáp ứng là bắt buộc theo luật của khu vực pháp lý đó, chỉ ảnh hưởng đến người dùng trong khu vực pháp lý đó và nhất quán với các tiêu chuẩn của quốc tế về thủ tục tố tụng hợp pháp.

Chúng tôi diễn giải theo nghĩa hẹp tất cả yêu cầu cung cấp thông tin, và chúng tôi chỉ tiết lộ Nội dung trong tài khoản của bạn nhằm đáp ứng riêng cho một lệnh của chính phủ hoặc trong trường hợp bạn đã đồng ý một cách rõ ràng. Căn cứ theo trang Thông tin dành cho Cơ quan thi hành pháp luật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu chúng tôi tin rằng chúng tôi buộc phải tuân thủ yêu cầu pháp lý của một bên thứ ba liên quan đến thông tin của bạn, và chúng tôi vẫn thường phản đối các lệnh của chính phủ yêu cầu hoãn thông báo cho người dùng, khi chúng tôi cho rằng những lệnh này là quá rộng.

Ngoài ra, trong một vài trường hợp hiếm gặp, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn nếu thấy cần thiết cho việc điều tra hoặc khi cần xử lý những hành động trái pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo hoặc có khả năng đe dọa con người, tài sản và các hệ thống mà chúng tôi dùng để vận hành Dịch vụ Evernote, hoặc trong những trường hợp cần phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Làm thế nào để tôi có thể quản lý thông tin của mình trong Evernote?

Trong đa số trường hợp, bạn có thể dễ dàng quản lý thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin trực tiếp trong Dịch vụ Evernote.

Nếu muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi privacy@evernote.com để yêu cầu chúng tôi cấp quyền truy cập, chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn. Cư dân tại một số khu vực có thể có thêm quyền hoặc có quyền khác về thông tin cá nhân. Vui lòng xem Trang thông tin dành cho khu vực để biết thêm thông tin. 

Evernote lưu trữ thông tin của tôi trong bao lâu?

Chúng tôi giúp bạn dễ dàng truy cập Nội dung bạn lưu trữ trong Evernote, cho đến khi bạn quyết định xóa Nội dung.

Nếu bạn xóa Nội dung rồi đồng bộ hóa, bạn hoặc những người vốn có quyền truy cập Dịch vụ Evernote sẽ không còn truy cập Nội dung được nữa. Hệ thống sao lưu của Dịch vụ Evernote có thể giữ bản sao của Nội dung đã xóa trong vòng 1 năm, do tính chất vận hành của hệ thống.

Evernote sẽ cung cấp cho bạn những tính năng giúp bạn liên lạc và cộng tác với người dùng khác. Việc xóa những nội dung liên lạc này (ví dụ: tin nhắn) trong tài khoản của bạn sẽ không xóa các bản sao trong tài khoản của những người dùng mà bạn liên lạc.

Đối với những người dùng không sử dụng Evernote trong thời gian dài, chúng tôi có thể đóng tài khoản để đáp ứng nghĩa vụ theo luật hiện hành, và để tuân theo chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi. Nếu việc đó xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi hành động.

Chuyện gì xảy ra nếu tôi muốn ngừng sử dụng Evernote?

Như đã mô tả ở trên, bạn có thể xóa Nội dung bất cứ lúc nào, và bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ Evernote bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể xuất ghi chú của bạn bất cứ lúc nào, như đã giải thích ở đây.

Chuyện gì xảy ra nếu Evernote đóng tài khoản của tôi?

Nếu Evernote hủy kích hoạt tài khoản của bạn do vi phạm Điều khoản dịch vụ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xóa Nội dung của bạn. Chúng tôi sẽ xem xét những yêu cầu này theo từng trường hợp, căn cứ theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Evernote lưu trữ thông tin của tôi ở đâu?

Khi bạn sử dụng Phần mềm Evernote trên thiết bị, chẳng hạn bằng cách tải và cài đặt các ứng dụng của chúng tôi, một số dữ liệu sẽ được lưu trữ cục bộ trên thiết bị đó.

Khi bạn đồng bộ hóa thiết bị của bạn với Dịch vụ Evernote, dữ liệu đó sẽ được sao chép lên các máy chủ đặt tại Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa là nếu bạn lưu trữ thông tin hoặc gửi dữ liệu đến trang web của Evernote hoặc Phần mềm Evernote và đồng bộ hóa Phần mềm Evernote với Dịch vụ Evernote, bạn xác nhận rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được chuyển đến, lưu trữ và truy cập ở Hoa Kỳ.

Các luật và quy định về bảo mật dữ liệu ở quốc gia của bạn có thể khác, hoặc nghiêm ngặt hơn so với Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này và luật hiện hành, căn cứ theo địa điểm xử lý thông tin.

Thông tin khác

Evernote có cho phép trẻ em sử dụng Dịch vụ không?

Dịch vụ Evernote được thiết kế cho người trưởng thành; chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu chúng tôi biết được chúng tôi đã thu thập hoặc nhận được thông tin cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi khi chưa có sự chấp thuận của bố mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể đang giữ thông tin về trẻ em dưới 16 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@evernote.com.

Evernote xử lý tín hiệu Không theo dõi (Do Not Track) như thế nào?

Không theo dõi là một tùy chọn bảo mật mà người dùng có thể bật trên trình duyệt web của mình. Khi người dùng bật tín hiệu Không theo dõi, trình duyệt sẽ gửi một thông điệp đến trang web, yêu cầu trang web không được theo dõi người dùng. Ở thời điểm hiện tại, Evernote không xử lý hoặc có bất kỳ hành động nào đối với các tín hiệu "không theo dõi", hay cơ chế khác của trình duyệt web mà có thể cho người tiêu dùng lựa chọn cách trình duyệt web thu thập thông tin cá nhân về hoạt động trực tuyến của một người tiêu dùng theo thời gian, cũng như trên các trang web hoặc các dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba. Để tìm hiểu thêm thông tin về tính năng Không theo dõi, hãy truy cập www.allaboutdnt.org.

Làm cách nào để liên lạc với Evernote?

Evernote hoan nghênh ý kiến phản hồi của bạn liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn có thắc mắc, nhận xét hoặc lo ngại gì về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ privacy@evernote.com hoặc qua hộp thư bưu chính theo địa chỉ:

EVERNOTE CORPORATION
2400 Broadway, Suite 210
Redwood City, California 94063 USA
Attention: Privacy Team

EVERNOTE GMBH
c/o Centralis Switzerland GmbH
Kanzleistrasse 18, 8004 Zurich, Switzerland
Attention: Privacy Team

EVERNOTE DO BRASIL SERVIÇOS DE APLICAÇÕES LTDA.
Avenida Paulista, no 2.300
Andar Pilotis
Edifício São Luís Gonzaga
CEP: 01310-300 São Paulo/SP
Brasil
Attention: Privacy Team