Thông tin tổng quan về những thay đổi liên quan đến Trung tâm về quyền riêng tư của chúng tôi

Trung tâm về quyền riêng tư

Nội dung cập nhật ngày 15 tháng 5, 2021

Chúng tôi vừa cập nhật và tổ chức lại Trung tâm về quyền riêng tư để cải thiện khả năng dễ đọc, cũng như để việc tìm kiếm thông tin được dễ dàng hơn. Cụ thể: 

Chính sách về quyền riêng tư

Nội dung cập nhật ngày 21 tháng 7 năm 2021 cho phiên bản ngày 15 tháng 5 năm 2021: 


 • Chúng tôi đã cập nhật nội dung đề cập tên và tính năng của sản phẩm để phản ánh đúng những thuật ngữ đang được sử dụng và tính năng hiện có. Ví dụ: Chúng tôi đổi tên Tài khoản nhiều người dùng từ Evernote Business thành Evernote Teams. 
 • Cập nhật phần Thông tin theo khu vực để bổ sung các chỉ số báo cáo CCPA. 

Nội dung cập nhật ngày 15 tháng 5 năm 2021 cho phiên bản ngày 1 tháng 1 năm 2020: 


 • Nâng cao tính dễ đọc, chẳng hạn như cải thiện ngữ pháp và cách diễn đạt cho rõ ràng.
 • Bổ sung Thông tin theo khu vực tại địa chỉ mới: https://evernote.com/privacy/regional để:
  • cung cấp thông tin cụ thể cho người dùng tại California và EEA, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh. Thông tin này trước kia được đăng trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và tại địa chỉ https://evernote.com/privacy/gdpr;
  • Cung cấp thông tin về quyền của cư dân California đối với dữ liệu theo các điều khoản mới được ban hành của Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA), trước đây được đăng trong Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi, đồng thời cập nhật nội dung của phần này để phản ánh những quy định sau cùng mà Bộ Tư pháp California ban hành; và
  • thêm phần giải thích về quyền của người tiêu dùng dành cho cư dân Brazil theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu chung của Brazil (Luật số 13,709/18 hay còn gọi là “LGPD”).
 • Chuyển Bảng thuật ngữ từ Chính sách về quyền riêng tư và Thỏa thuận pháp lý của chúng tôi sang https://evernote.com/legal/glossary

Phiên bản ngày 1 tháng 1 năm 2020, cập nhật cho phiên bản ngày 25 tháng 5 năm 2018:

 • Bổ sung một mục để giải thích về quyền dữ liệu của cư dân California theo quy định của Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA).
 • Nâng cao tính dễ đọc, dễ hiểu của văn bản.
 • Giải thích rõ về việc truyền dữ liệu trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và ở Anh (để chuẩn bị cho tiến trình Brexit).

Phiên bản ngày 25 tháng 5 năm 2018, cập nhật cho phiên bản ngày 3 tháng 7 năm 2017:

 • Bổ sung một mục để giải thích về quyền dữ liệu của cư dân Liên minh Châu Âu theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) mới.
 • Giải thích rõ ràng về cách thức Evernote lưu giữ dữ liệu.
 • Cải thiện định dạng và mức độ dễ đọc, dễ hiểu của phần nội dung về loại dữ liệu mà Evernote thu thập, trong đó có một mục có thể mở rộng/thu gọn được để giúp trình bày tốt hơn nội dung về các kịch bản chi tiết.
 • Đường liên kết đến trang một trang mới, có tiêu đề là Đơn vị cung cấp dịch vụ, trong đó liệt kê những nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có xử lý dữ liệu thay mặt cho Evernote.

Thông báo về quyền riêng tư dành cho ứng viên

Ngày 1 tháng 1 năm 2020:

 • Thêm thông báo về quyền riêng tư dành cho ứng viên xin việc.

Trang thông tin về cookie

Nội dung cập nhật ngày 15 tháng 4 năm 2021 cho phiên bản ngày 28 tháng 8 năm 2017:

 • Chúng tôi đã cập nhật danh sách các công nghệ phân tích và các tính năng truyền thông xã hội mà chúng tôi sử dụng, đồng thời chúng tôi cũng cập nhật thông tin hướng dẫn cách tắt một số công nghệ theo dõi.


Để biết tin mới nhất về điều khoản dịch vụ, điều khoản thương mại và những trang nội dung pháp lý khác của chúng tôi, vui lòng truy cập trang này.

Trong trường hợp có mâu thuẫn, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.