Đơn vị cung cấp dịch vụ

Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

Evernote sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (“đơn vị xử lý phụ”) để giúp cung cấp dịch vụ Evernote cho khách hàng.

Vendor   Purpose Website
 • Adyen
 • Xử lý thanh toán
 • Paypal
 • Xử lý thanh toán
 • Box
 • Hạ tầng công nghệ điện toán đám mây
 • Nền tảng đám mây của Google
 • Hạ tầng công nghệ điện toán đám mây
 • Amazon Web Services
 • Hạ tầng công nghệ điện toán đám mây
 • Nylas
 • Nhà cung cấp dịch vụ tích hợp
 • Akamai
 • Nhà cung cấp dịch vụ mạng và an ninh
 • Ping Identity
 
 • Nhà cung cấp dịch vụ bảo mật
 • Datadog
 • Thông tin phân tích về người dùng
 • Phân tích của Google
 • Thông tin phân tích về người dùng
 • Kochava
 • Thông tin phân tích về người dùng
 • Salesforce
 • Dịch vụ tiếp thị tự động hóa
 • Iterable
 • Dịch vụ tiếp thị tự động hóa
 • Condens
 • Thông tin nghiên cứu/phản hồi về khả năng sử dụng
 • Usertesting
 • Thông tin nghiên cứu/phản hồi về khả năng sử dụng
 • SurveyMonkey
 • Thông tin nghiên cứu/phản hồi về khả năng sử dụng 
 • Qualtrics
 • Thông tin nghiên cứu/phản hồi về khả năng sử dụng 
 • TaskUs
 • Hỗ trợ Khách hàng
 • Zendesk
 • Hỗ trợ Khách hàng
 • Calendly
 • Hỗ trợ Khách hàng
 • Invision Power Boards
 • Diễn đàn cộng đồng
 • Zuora
 • Xử lý việc đăng ký thuê bao
 • Sentry.io (Functional Software)
 • Đảm bảo chất lượng

Để xem thông tin mới nhất, hãy sử dụng Nguồn cấp tin RSS.

Trong trường hợp có mâu thuẫn, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.